Loterijas anketa pieejama laikrakstā "Brīvā Daugava".