Trešdien Krustpils kultūras namā pulcējās Jēkabpils  izglītības iestāžu  labākie audzēkņi un viņu pedagogi, lai  svinīgā at­mosfērā  sa­ņemtu  pašvaldības pateicības un apbalvojumus par sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs, kā arī dažādos konkursos, skatēs un festivālos.
 
Gundras Mucenieces foto
 

iesaki šo galeriju: