Jēkabpils domes 5. aprīļa sēdes sākumā priekšsēdētājs Raivis Ragainis informēja, ka SIA «Ošukalns» ir iesniedzis pašvaldībā pārbaužu rezultātus un pierādījumu kopumu gan par Bebru ielas mikrorajona būvdarbu izpildes laika periodu, gan šobrīd, objekta garantijas laikā, iegūtos, kas liecinot, ka  veiktie būvdarbi, tai skaitā asfalta segums, ir kvalitatīvi un atbilst būvprojektā noteiktajiem parametriem un nav konstatēti defekti vai citi trūkumi. 
 

iesaki šo galeriju: