Mežā pie Supes purva, kas atrodas uz robežas starp Jēkabpils  un Viesītes novadu, atrodas liels balts krusts.  11. novembrī – Lāčplēša dienā - tā pakājē dega sarkanas un baltas sveces.  Turpat  blakus ir akmenī kalta piemiņas zīme ar kritušo Indāna-Grāvelsona grupas nacionālo partizānu vārdiem un uzvārdiem, kā arī informācijas stends, kurā ievietotas partizānu fotogrāfijas un ziņas par šīs apvienotās grupas darbību. Viņi gāja bojā 1950. gada 25. februārī. Piemiņas vietā - baltas un sarkanas mārtiņrozes un iestādīti dzīvības kociņi. 
     Lāčplēša   dienā te pulcējās daudz ļaužu: pārstāvji no Jēkabpils un Viesītes novada, Saeimas, arī no kaimiņu novadiem un Lietuvas, kuri piemiņas vietā nolika arī savu zaļidzeltensarkano karodziņu, kā arī novadpētnieki, vēsturnieki, izglītības un kultūras darbinieki, tāpat  arī bojāgājušo tuvinieki. Vecākās no viņiem bija dzīva palikusī partizāne  Hilda Vietniece, kā arī Olga Bandere un Rasma Snikus, kuru tuvinieki bija partizāni. Goda sardzē stāvēja  zemessargi.
 

 

iesaki šo galeriju: