Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas un ar aktīvu Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas darbību arī mūsu valstī  22. martā jau 20 gadus tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Šogad tās tēma bija „Notekūdens”, lai vērstu uzmanību kanalizācijas sistēmu darbībai, iespējai to atslogot, kā arī lai taupītu ūdens resursus. Tas mudināja tieši Pasaules ūdens dienā ielūkoties SIA „Jēkabpils ūdens” ikdienā, jo tas ir vienīgais uzņēmums, kas nodrošina  kanalizācijas un ūdensvada sistēmu darbību pilsētā.  
  -Uzņēmuma sekmīgas darbības pamatā ir darbinieki, ar kuriem var lepoties, jo lielākā daļa strādā vairākus gadu desmitus, - teic SIA „Jēkabpils ūdens”  valdes loceklis Elmārs UŽULIS. 
   Viņš stāsta, ka uzņēmums dibināts pirms 37 gadiem, kad  atdalot to no toreizējā Jēkabpils rajona Komunālā saimniecības uzņēmuma, izveidoja par Jēkabpils ūdensvada - kanalizācijas saimniecības pārvaldi. 2003. gadā, pamatojoties uz Komerclikumu un Jēkabpils pilsētas domes lēmumu,  reģistrēts kā SIA „Jēkabpils ūdens”. Uzņēmums pilsētas pašvaldības uzdevumā nodrošina nepārtrauktus, tehniskajiem noteikumiem un standartiem atbilstošus pakalpojumus ūdensapgādē un kanalizācijā  visā Jēkabpils administratīvajā teritorijā. 
 
Valija Berkina
 
D. Gagunova foto

iesaki šo galeriju: