Veco gadagājumu transportlīdzekļi pamazām aiziet pagātnē, un nereti tikai mūsu atmiņā tie saglabājas, gluži tāpat kā aizgājušo gadu pēdas, jo visu jau nomainījusi jaunā modernā tehnika. Taču – cik jauki kādreiz ir ne tikai atcerēties, bet arī redzēt kaut ko no pagātnes! Atašienes pagastā atrodas muzejs, kurā var redzēt motociklus, sākot ar seniem, no kara laika, un bei­dzot ar jaunākajiem mo­deļiem, kā arī daudz ko citu.
 
Aijas Valdmanes rakstu par šo muzeju lasiet Brīvās Daugavas 19. oktobra numurā.

iesaki šo galeriju: