Šovasar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar  Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo bibliotēku izsludināja akciju, kuras mērķis – noskaidrot kultūrvēsturiski izcilākās Latvijas ainavas. 

Akcijas organizatori no­rāda, ka ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām reģiona un Latvijas vērtībām neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kas spēj apstādināt ikdienas steigu, kuras vēlamies redzēt atkārtoti un kas satur īpašu vēstījumu, kuru vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem.   Interneta vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 15. oktobrim vēl turpinās balsošana par  10 izcilākajām ainavām katrā no Latvijas reģioniem. Tādējādi ikviens iedzīvotājs var piedalīties   elektroniskas krātuves izveidē «Lat­vijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt», kurā būs iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par mūsu zemes dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

iesaki šo galeriju: