Krustpils kultūras namā pilsētas pašvaldības projekta «Tautas tradīciju kamols» ietvaros notika tradicionālais Jēkabpils ukraiņu biedrības literāri muzikālais pasākums «Zelta rudens», ko biedrība rīkoja kopā ar savu pastāvīgo sadarbības partneri – Jēkabpils Galveno bibliotēku (JGB). 

iesaki šo galeriju: