11. janvārī Aknīstes biedrība «Sēlijas salas» aicināja aktīva dzīvesveida cienītājus otrajā pārgājienā pa Leiš­malītes ceļu. Pirmajā biedrības rīkotajā pārgājienā  «No lievenīšu stāstiem līdz Gār­senes Bagātību salai», kas notika 17. novembrī,  dalībnieki veica  maršrutu no Su-bates līdz Gārsenei, bet izturīgākie aizgāja arī līdz Aknīstei.  Otrajam pārgājienam bija dots nosaukums «No Bagātību salas līdz Kafejas salai», un tas veda no Aknītes uz Elkšņiem, iepazīstinot  ar  Sēlijas dabu un  cilvēkiem. 

iesaki šo galeriju: