14. aprīlī Rites Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis «Rites balsis» svinēja apaļo 20 gadu jubileju. Kopā ar vadītāju Ingu Davidāni kolektīvs šim koncertam gatavojās vairāku mēnešu garumā. 
Jubilejas pasākumā an­sambli sveica Viesītes novada priekšsēdētājs Al­fons Žuks, izpilddirektore Sanita Lūse, Lones Tautas nama vadītāja Inta Mal­ceniece, kā arī Elkšņu kultūras nama vadītāja Indra Cepurīte. Pie «Rites balsīm» ciemos bija atbraukušas arī sadraudzības kolektīvu pārstāves: Elkšņu vokālais an­samblis «Tik un tā», Aknīstes «Via­tonika» un Gārsenes vokālais ansamblis «Gār­sas». Koncerta noslēgumā visi kolektīvi dziedāja kopdziesmu «Paliec un neaizej». 
Patlaban «Rites balsīs» dzied Svetlana Uzkure, Lilita Bārdule, Skaidrīte Romano­va, Viktorija Zaiceva, Aira Bērziņa, Vija Barovska, Aina Guoģe un Irina Latiševa.
 
 

iesaki šo galeriju: