Iebilst pret zemūdens medību aizliegšanu Radžu ūdenskrātuvē
Inese Zone

   Jēkabpils dome 2016. gada 28. jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 23 «Jēkabpils pilsētas Radžu ūdenskrātuves licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikums» un nosūtīja Vi­des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai. VARAM lūdza veikt da­žus juridiska rakstura labojumus, tai skaitā precizēt sais­tošo noteikumu 26. punktu. Izvērtējot VARAM izteikto iebildumu argumentāciju, dome nepiekrīt iebildei par noteikumu 26. punkta precizēšanu. 26. punkts paredz, ka nolikumā noteikto licencētās makšķerēšanas un vēžošanas noteikumu ie­vērošanu kontrolē Valsts vi­des dienesta inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, Jēkabpils paš­valdības policija un Jē­kabpils sporta centra in­spektors, kā arī kontrolē un savas kompetences ietvaros piedalās Valsts policija un Latvijas Republikas Zemes­sardze. VARAM iebilst, ka Valsts vides dienesta, Valsts policijas un Latvijas Repub­likas Zemessardzes kompetenci minētajā jautājumā no­saka citi normatīvie akti un nav nepieciešams to no­rādīt pašvaldības saistošajos noteikumos. 

    Jēkabpils dome nepiekrīt šim atzinumam, un  25. augus­ta domes sēdē bija jāapstiprina noteikumu galīgais variants, nemainot 26. punktu.

 

Taču deputāts An­dris Rutko kategoriski iebilda pret to, ka noteikumos vairs nav paredzēta iespēja saņemt licenci zemūdens medībām. Pirms lemt par kaut ko tādu, vajadzējis uz­zināt biedrības «Jēkabpils zemūdens medību klubs» viedokli.

Viņam tika skaidrots, ka ierosme aizliegt zem­ūdens medības nākot no Jēkabpils Sporta centra, kas apsaimnieko Radžu ūdens­krātuvi. Ideja ir tās aizliegt līdz 2020. gadam, kad būs jāapstiprina jauns nolikums. Nolūks esot zivju fonda saudzēšana. A. Rutko atkal iebilda, ka citās pašvaldībās ar zemūdens medniekiem slēdzot līgumus par sadarbību. Viņi taču izšaujot lielās zivis, kas ēd mazās, un tā nevis kaitējot zivju fondam, bet uzlabojot situāciju. Turklāt kluba biedri pavasaros palīdzot tīrīt Radžu ūdenskrātuvi. Viņš jau ie­priekš esot pret to iebildis. Un tad ticis solīts, ka aicinās uz sēdi zemūdens medniekus un uzklausīs viņu viedokli. Taču tas neesot darīts, un tagad gribot apstiprināt noteikumus bez zemūdens medību licences. A. Rutko ieteica atlikt noteikumu ap­stiprināšanu un aicināt zem­ūdens mednieku kluba biedrus izteikt savu viedokli. 

    Domes sēdes vadītājs Jānis Raščevskis rosināja balsot par abiem variantiem — sagatavoto noteikumu projektu un A. Rutko priekšlikumu. Par noteikumu apstiprināšanu bija tikai J. Raščev­skis, pārējie deputāti atbalstīja A. Rutko un vienojās, ka  jāaicina  uz  sarunu  zem­ūdens mednieku kluba biedri. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. bum bum
  bum bum
  pirms 6 gadiem

  Sensenos laikos cilvēki nemaisījās dabas procesos, bij gan zivis ūdeņos, gan zvēri mežā. Tagad cilvēki jaucas dabas darīšanās, un pie kā tas viss ir novedis??? Deputāti arī kā no mēness nokrituši, nemaz fišku nerubij. Rutko savā novadā būtu čaklāk strādājis, nevis maisījis pilsētas biezputru.

  Atbildēt
 2. Copmans
  Copmans
  pirms 6 gadiem

  Rutko nez kāpēc baigais lobijs zemūdens medniekiem. Hi, izšaujot lielās zivis, tiek saglabātas mazās, t.i. zivju fonds. Točno neko nerubī. Mazās jau zemūdens mednieki nešauj, tās onkas ar makšķerēm ķer un tad arī nav apmierināti, ka mazas. Mazās neviens negrib - visiem vajag lielās fišas. Rašcevskis, kā jau makšķernieks, gribēja izbīdīt cauri aizliegumu medīt. Par to viņam žetons.

  Atbildēt

Pievienot komentāru