Iedzīvotāji šogad pārsvarā aicināti talkot vienatnē vai kopā ar ģimeni
ILZE BIČEVSKA

  24. aprīl Latvijā noritēs Lielā talka. Šogad tā notiek jau četrpadsmito reizi. Šā gada īpatnība būs tā, ka tādas aktivitātes, kurās piedalās liels iedzīvotāju skaits, rīkot nevarēs. Šogad vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju – katrs atsevišķi, bet visi kopā!”. 
    Talkas organizatori teic: – Mēs aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju nepalikt malā un 24. aprīlī doties strādāt vai nu vienatnē, vai ar savu ģimeni. Iepriekš bija ierasts, ka talkas notika kolektīvi, bet nemainīsim savus ieradumus un nemainīsimies savā zaļajā domāšanā, jo, talkojot arī vienatnē, varam panākt mūsu kopīgo mērķi – tīru un zaļu Latviju nākamajām paaudzēm!
     Arī mūsu novadu pašvaldības iespēju robežās ir gādājušas, lai entuziastiem, kuri vēlas sakopt kādu sabiedrisko vietu – ceļmalu, atpūtas vietu, gravu, mežmalu -, būtu tāda iespēja. 
     
     Ir arī atsevišķi talkas pieteikumi
     Aknīstes novadā kā talkošanas vieta mājaslapā talkas.lv pieteikta Radžupes iela 5 -15. 
     - Būsim čakli un atbildīgi par savu māju un Radžupes apkārtni, jo te dzīvojam. Savācam katrs vismaz vienu maisu ar atkritumiem nogāzē starp Radžupes ielu un Dienvidsusēju! Talkas maisi jānovieto pie konteineriem. Maisus varēs paņemt Radžupes ielas 5. nama pagalmā piektdien no plkst. 15.05 līdz 17.00 vai sestdien, talkas dienā, plkst. 10.00. Ja darba roku būs vairāk, varēsim saremontēt kādu no jau esošajiem atpūtas soliņiem. Gaidīsim visus atsaucīgos! – sacīts pieteikumā.
     Kā stāsta pašvaldība sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Sēlis, Jēkabpils novads arī piedalās Lielajā talkā, bet kolektīvs darbs rīkots netiek. 
     -Mēs aicinām iedzīvotājus pastrādāt publiski pieejamajās vietās – peldvietās, parkos, kapsētās u.tml. un  apkārtnes sakopšanā. Aktīvāko iedzīvotāju grupas varēja arī pieteikt talkošanas vietas Lielās talkas mājaslapā, - stāsta K. Sēlis. 
     Kā redzams, vietnē talkas.lv līdz  20. aprīlim Jēkabpils novadā  bija pieteiktas divas vietas: P72, Leimaņu pagastā, kur pieteicēji aicina savākt vecās lapas, veidot dekoratīvajiem košumkrūmiem zarojuma formas. Tāpat te paredzēts veikt atkritumu sašķirošanu atbilstoši prasībām. Un vēl Leimaņu pagasta pārvalde aicina visus, kuriem piederīgie atdusas Leimaņu kapsētā, sakopt atdusas vietas. Un otra - Sila ielā 4, Zasā, kur tiks kopta ciemata teritorija. Pieteicēji informē, ka te talkas maisi tiks nolikti kartē atzīmētajā vietā.
     -Pašvaldība iedzīvotājus aicina pašiem paskatīties dabā, kur būtu kas darāms. Tā varam iziet ārā svaigā gaisā kopā ar ģimeni, vienlaikus padarot kaut ko sabiedrības labā, - teic K. Sēlis. 
     Interesenti, lai uzzinātu par iespēju saņemt talkas speciālos maisus un par to, kur pēc to piepildīšanas maisi noliekami, var zvanīt uz novada pagastu pārvaldēm. Tālruņi: 26587126 (Ābeļu), 65229065 (Dignājas),  29578562 vai  65229347 (Dunavas), 65229306 (Kalna), 65229703 (Leimaņu),  65228160 (Rubenes) un 28306408 vai 65233082 (Zasas). 
     
     Lielās talkas maisos nedrīkst likt privātsaimniecības atkritumus 
     Arī Krustpils novadā Lielās talkas dienā iedzīvotāji tiek aicināti strādāt individuāli. Šajā novadā darbu koordinators ir Ilmārs Luksts, un interesentiem par speciālo maisu saņemšanu, kā arī par vietām, kur tie pēc paveiktā darba noliekami, jāzvana pa tālruni 25671222. 
     -Piepildītie maisi jānoliek konkrētās vietās, un pašvaldība tos vēlāk nogādās poligonā “Dziļā vāda”. Kur mēs aicinātu iedzīvotājus strādāt? Pie ūdeņiem, mežos u.tml. sabiedriskās vietās. Ne ceļu malās. Valsts ceļu malas atstāsim “Latvijas valsts ceļu” ziņā, jo šai valsts akciju sabiedrībai ir šim nolūkam atvēlēti valsts budžeta līdzekļi. Aicinu iedzīvotājus ziņot par iecerētajām talkošanas vietām, lai varam pievest maisus un arī zināt, kur tie būs savācami. Tāpat aicinām iedzīvotājus būs godīgiem un nelikt Lielās talkas maisos atkritumus no pašu mājsaimniecībām, - aicina Ilmārs Luksts. 
     
     Ar laiku daļa sabiedrības kļuvusi apzinīgāka
     Salas novadā jau gadiem ilgi ne tikai Lielās talkas norises, bet arī citus apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbus novadā koordinē daiļdārzniece Valentīna Stolere. Viņa stāsta, ka faktiski novada centrā un pagastos sakopšanas darbi sākās jau tad, kad tas reāli dabā bija iespējams. Sakopšanas darbi norit arī Biržos, Ošānos un Sēlpilī, un katrā no šīm  vietām ir savi darbu koordinatori. 
     -Savu teritoriju sakopj pašvaldības iestādes (skolas, bērnudārzi un kultūras nami). Pašvaldības SIA “Vīgants” darbinieki jau cītīgi pastrādājuši pie pašvaldības, kā arī pie mūsu novada teritorijā esošo valsts ceļu malu sakopšanas. Ceļmalas sakoptas gan gar šoseju, kas ved uz Salu, gan gar Salas veco ceļu, kā arī gar Skanstnieku ceļu, posms no Sēlpils robežas līdz Salai un ceļmalas gar Gargrodes purvu. Diemžēl jāteic, ka jau atkal tikko satīrītajās vietās neapzinīgie autovadītāji vietumis sametuši tukšās pudeles, maisiņus un citus atkritumus. Tas tiešām skumdina tos, kuri vāc, jo vāc pārsvarā tie, kuri necūkojas, savukārt mēslotāji talkās nepiedalās. Ar nepacietību gaidām, kad valstī beidzot reāli sāks strādāt PET pudeļu depozīta sistēma. Tad, jādomā, ka mēslotāji labāk izvēlēsies pudeles nodot un saņemt naudu vai vismaz tās čakli savāks tā sabiedrības daļa, kura patlaban cītīgi uzlasa stikla pudeles. Šajā depozīta jautājumā Latvija tiešām ir atpalikusi, un jautājums bezjēdzīgi tiek vilcināts. Taču jāuzteic fakts, ka mūsu novada teritorijā laika gaitā ir mazinājies cilvēku radīto nelegālo izgāztuvju skaits. Agrāk katrā pavasara talkā bija jāvāc atkritumi, ko cilvēki  bija izmetuši pie mazdārziņiem, garāžām un tamlīdzīgās vietās. Jā, mežā ap Gravāniem, kas atrodas pilsētas tuvumā, gan vēl joprojām aktīvākie vietējie iedzīvotāji, kuri katru pavasari rīko sakopšanu šajās vietās, atrod izmestus būvgružus un citus atkritumus, - stāsta V. Stolere. Interesentus, kuri vēlētos dot savu artavu kāda novada stūrīša sakopšanā, V. Stolere aicina zvanīt pa tālruni 29612095.
     Viesītes novadā oficiālās Lielās talkas aktivitātes plānotas Viesītē, Mīlestības saliņā, kur tiks savākti atkritumi, atjaunoti soliņi un sakopta teritorija. Rites pagastā talka būs Stupeļu pilskalnā, bet Elkšņu pagastā tiks sakopts un atjaunots sporta laukums un stādīti košumkrūmi.  
     - Protams, iedzīvotāji aicināti strādāt arī individuāli un kopā ar savām ģimenēm. 
     - Ja dodaties strādāt vieni vai kopā ar ģimeni, tad jāpiesaka talkas maisi, kas šogad būs baltā krāsā. Maisus varēs saņemt Viesītes novada domē 23. aprīlī, iepriekš piezvanot pa tālruni  22000801 vai 28625263, vai arī pagastos, sazinoties ar pagastu pārvaldniekiem. Talkas maisi tiks savākti no vietām, par kurām būs informācija talkošanas vietu reģistrācijas lapā un pašvaldībā. Jāatceras par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, tāpēc aicinām iedzīvotājus doties strādāt atbilstoši tā brīža noteiktajiem ierobežojumiem! Plašākai informācijai par piedalīšanos talkā 24. aprīlī jāsazinās ar Viesītes novada pašvaldības Lielās talkas koordinatori Ditu Mažeiku, e-pasts: dita.mazeika@viesite.lv, tālrunis: 22000801. 
     
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru