Par spīti pandēmijas laika problēmām, Jēkabpilī darbu uzsākusi viesnīca “Rūmī hotel”
INESE ZONE

     BD jau daudzkārt tika rakstījusi par atkārtotām nomas tiesību izsolēm uz ēku Jēkabpilī, Brīvības un Akmeņu ielas stūrī, ko pašvaldība ar ES fonda finansiālu atbalstu pārbūvēja par viesnīcu. Pērn rudenī beidzot izdevās iznomāt viesnīcas telpas SIA “RN Komponents”. Ar domes lēmumu SIA “RN Komponents” viesnīcas telpu  nomas maksa tika samazināta par 90%.
     BD ir saņēmusi lasītāju jautājumus ar lūgumu noskaidrot, kas ir īpašnieks uzņēmumam, kas iznomāja viesnīcu, un   kāpēc piešķirta tik liela atlaide? 
     BD šos jautājumus uzdeva Jēkabpils domes vadībai. Izpilddirektors Guntars Gogulis skaidro, ka SIA “RN Komponents” izmantoja iespēju pieteikties nomas maksas samazinājumam un saņēma nomas maksas atlaidi 90%, un uzņēmums par nomu sešus gadus varēs maksāt 90 eiro mēnesī plus PVN. Nomas tiesību izsoles notiekot atbilstoši noteiktai procedūrai un kārtībai, un, tā kā šis ir ES atbalsta finansēts projekts, izsolei nomas maksa tiek noteikta ar sertificēta vērtētāja atzinumu. Izsoles uzvarētājs SIA “RN Komponents” nosolīja 900 eiro nomas maksu bez PVN. Bet pēc tam atbilstoši nomnieka iesniegumam piešķīra nomas maksas samazinājumu. Samazinājuma iespēju radot 2020. gada 26. marta pašvaldības saistošie noteikumi, kas paredz, kādos gadījumos un pie kādiem kritērijiem var samazināt nomas maksu.  Domes lēmumi esot publiski pieejami pašvaldības mājaslapā, un tur ir detalizēti aprakstīts, kāpēc un uz ko balstoties dome piešķīra atlaidi. 
     Pašvaldības saistošajos noteikumos “Kritēriji nomas maksas samazinājuma gradācijai un piemērošanai pašvaldības nekustamajiem īpašumiem” ir teikts, ka nomas maksu var samazināt 90 procentu apmērā tad, ja nomas objekts atrodas degradētā teritorijā, ja nomnieks apņemas radīt jaunas darbavietas vai veikt ieguldījumus un ja šos ieguldījumus veic mikrouzņēmums. 
     G. Gogulis skaidro, ka SIA “RN Komponents” atbilst šiem kritērijiem, jo tas ir mikrouzņēmums, kas apņēmies degradētajā teritorijā veikt investīcijas, kā arī tuvākā gada laikā radīt viesnīcā ne mazāk kā divas jaunas darbavietas. 
     Atbildot uz jautājumu, vai Covid situācijas dēļ attiecībā uz viesnīcu un visu projektu kopumā, kas ietver arī citus objektus, izdosies sasniegt projektā minētos rezultatīvos rādītājus, domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola skaidro, ka tad, ja rādītāji Covid ierobežojumu dēļ netiks sasniegti līdz 2023. gada 31. decembrim, var uz pieciem gadiem pagarināt projekta realizāciju un tos sasniegt.  Kas attiecoties uz viesnīcas darbu, tad projektu vadītājam komunicējot ar viesnīcas īpašnieku, neesot radušās bažas, ka rādītāji varētu netikt sasniegti noteiktajā laikā, jo viesnīca jau darbojas.
     BD arī tiek vaicāts, kāpēc domes lēmumos, piemēram, arī attiecībā uz “RN Komponents”, netiek minēti uzņēmuma īpašnieki, tikai uzņēmuma nosaukums. Ja aizbildinoties ar datu aizsardzību, tad jebkurš,  samaksājot nepieciešamo summu, var “Lursoft’ vai citā datu bāzē uzzināt gan uzņēmuma amatpersonas, gan patiesos labuma guvējus, gan kapitāldaļu procentuālo sadalījumu starp īpašniekiem, finanšu un citus datus. 
     K. Ozola skaidro, ka pašvaldībai juridiskas un fiziskas personas manta ir atdalīta, tāpēc, pieņemot domes lēmumu, norāda juridisko personu, nevis īpašnieku un patiesos labuma guvējus, bet plašsaziņas līdzekļiem, par to rakstot, esot visas tiesības atsaukties uz “Lursoft” vai citu datu bāzi un atspoguļot šos faktus, cik, kas un kam pieder. 
     Kā liecina “Lursoft” dati, uzņēmums – mikrosabiedrība SIA “RN Komponents”  dibināta 2019. gada 26. aprīlī. Tās īpašnieks un valdes loceklis ir Reinis Nitišs. Kā uzņēmuma darbības veidi minēti sporta nodarbības un reklāmas aģentūru darbība. “RN Komponents” iznomātajā ēkā jau pagājuša gada decembrī darbu uzsāka viesnīca “Rūmī hotel”. 
     Par iespēju saņemt nomas maksas atlaidi un par jaunās viesnīcas darbības izaicinājumiem Covid pandēmijas apstākļos un nākotnes plāniem BD vaicāja Reinim Nitišam.  
     Viņš informē, ka, sākotnēji iepazīstoties ar izsoles nosacījumiem un pašvaldības normatīvajiem aktiem, konstatēts, ka, kvalificējoties kritērijiem, pastāv iespēja saņemt īres maksas atlaidi pēc līguma noslēgšanas. Nepaļaujoties uz atlaides saņemšanu, ticis izstrādāts biznesa plāns arī maksimālajam nomas maksas slieksnim. Iegūstot īres tiesības un izpildot nosacījumus, ticis iesniegts pieteikums īres maksas atlaides saņemšanai.    
     Iesniegums pamatots ar to, ka: pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas bija nepieciešams veikt drošības depozīta maksājumu 2 700 eiro apmērā un pēc līguma parakstīšanas bija jāveic pilns trīs mēnešu īres avansa maksājums 3 267 eiro apmērā; nepieciešamā minimālā investīcija objektā tika noteikta 25 000 eiro apmērā; uzsākot remonta un pielāgošanas darbus, tika konstatēts, ka viesnīcas stāvoklis ir būtiski sliktāks, nekā bija paredzēts sākumā, un kopējās investīcijas nu jau sasniegušas aptuveni 50 000 eiro; ir globālās pandēmijas apstākļi, kas būtiski ietekmē nomas objekta lietošanas mērķi - viesnīcas darbību.
     -Šobrīd varam teikt, ka sarežģītajā pandēmijas situācijā īres maksas samazinājums dod mums iespēju vispār pastāvēt un paralēli arī strādāt un likt par “Rūmī hotel” uzzināt pēc iespējas plašākai auditorijai gan Jēkabpilī, gan ārpus tās. Ņemot vērā, ka visu darām paši divu cilvēku sastāvā - pilnveidojam, labiekārtojam, mazgājam, klājam un strādājam soctīklos, maksimāli cenšamies uzņemt pēdējā brīža rezervācijas un apgūstam “Booking.com” darbību, pirmie mēneši bijuši izaicinoši. Ceram, ka nākotnē spēsim piesaistīt pietiekami daudz klientu un atpelnīt ņemto aizdevumu, - informē Reinis Nitišs. 
     
     Uzziņai
          Projektā “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” viesnīcas izbūve ir viena no sastāvdaļām. Projekta gaitā no 2018. līdz 2020. gadam tika veikti Ausekļa ielas pārbūves būvdarbi, Pasta ielas un tai pieguļošo šķērsielu pārbūves būvdarbi, kā arī dzīvojamās mājas Brīvības ielā 187 pārbūve par viesnīcu.
     
     R. Nitiša personīgā arhīva foto
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Kas, kur, kad
    Kas, kur, kad
    pirms 4 mēnešiem

    Kas par jocīgu nosaukumu - kaut kāds ne latvisks, ne anglisks. Varbūt sēļu mēlē? Vai tad nevarēja būt hotel Reinis.Tad tas būtu ar kaut kādu kā tagad saka pievienoto vērtību.

    Atbildēt

Pievienot komentāru