SIA “Ošukalns” ierobežota 1 000 litru motoreļļas noplūde
Sagatavoja I. Zone

  Saistībā ar Daugavas plūdu izraisītajiem postījumiem SIA “Ošukalns” pirmdien  izplatīja šādu paziņojumu: “SIA “Ošukalns” informē, ka, 14. janvārī plūdi Jēkabpils novadā plašā mērogā skāruši arī uzņēmumu. Tā rezultātā pārtraukta darbība teju visā uzņēmuma teritorijā Jēkabpilī, Bebru ielā 104, visplašāk ciešot lielākajai zāģētavai un taras sagatavju nozarei - to darbība šobrīd ir pilnībā apturēta, savukārt pārējās nozares darbību turpina pilnvērtīgā vai daļējā režīmā.
     Šobrīd norisinās intensīvs darbs pie ūdens atsūknēšanas uzņēmuma teritorijā un plūdu radīto seku likvidēšanas. SIA “Ošukalns” apņemas darīt visu iespējamo, lai saglabātu ietekmēto ražošanas nozaru darbinieku noslodzi citās uzņēmuma sfērās vai arī citādi risinot plūdu izraisīto piespiedu dīkstāvi.
     Uz laiku, kamēr tiek strādāts pie plūdu seku likvidācijas, daļa uzņēmuma nozaru, kā arī administrācija un ceļu būves administratīvā daļa, tiek pārceltas uz telpām Jēkabpilī, Mālu ielā 8. Biroja e-pasti un tālrunis paliek nemainīgi. Ar mums var sazināties, rakstot uz info@osukalns.lv un zvanot pa tālruni  65237711.
     SIA “Ošukalns” vadība izsaka vislielāko pateicību visiem, kas šo dienu laikā pašaizliedzīgi un nepagurstoši ir iesaistījušies plūdu apturēšanā un to seku likvidēšanā. Pateicamies ceļu būves nozares darbiniekiem un speciālistiem, kas kopš piektdienas ārkārtas režīmā strādā pie Jēkabpils pilsētas aizsargdambja stiprināšanas, kā arī visiem uzņēmuma darbiniekiem, kas nu jau vairākas dienas palīdzējuši evakuēt uzņēmuma telpas un novērst plūdu radītos postījumus”.
      Arī Valsts vides dienests (VVD)  informē, ka, turpinoties plūdiem Jēkabpilī, jau vairākas dienas ir applūdusi SIA “Ošukalns” kokapstrādes ražotnes teritorija Bebru ielā 104A. Uzņēmumam ir izsniegta B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, un teritorijā atrodas naftas produkti, eļļas, motoreļļas u.c. bīstamas vielas. Applūstot noliktavu telpām, notikusi motoreļļas noplūde 1 000 litru apmērā. Operatīvas darbības rezultātā Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests ar bonām noplūdi ir norobežojis. Tika meklēti vēl arī citi risinājumi vides piesārņojuma novēršanai.
     Ņemot vērā, ka plūdu rezultātā vienmēr rodas vides piesārņojums, Valsts vides dienests jau kopš 11. janvāra informēja visus Jēkabpils uzņēmumus, kuriem izsniegtas atļaujas un C apliecinājumi, par nepieciešamajiem preventīvajiem pasākumiem   saistībā ar plūdiem pilsētā, lai novērstu vai, ja tas nav iespējams, samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, kā arī avāriju risku.
     VVD atkārtoti aicina Jēkabpils pilsētas uzņēmumus sekot situācijas attīstības dinamikai, laikus  parūpēties par savā uzņēmumā esošo izejvielu, ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu drošu uzglabāšanu un nepieciešamības gadījumā tos pārvietot uz vietu, kur tie nebūs pakļauti plūdu ietekmei, kā arī veikt citus preventīvus pasākumus, kas ļautu mazināt potenciālu kaitējumu īpašumam un novērstu vides piesārņojuma riskus.
     Prognozējot iespējamo uzņēmuma teritorijā esošo ķīmisko vielu (t.sk., bīstamo atkritumu, notekūdeņu u.c. piesārņojošo vielu) noplūdes varbūtību, jāinformē vietējā pašvaldība un VVD, izmantojot vienoto pieteikumu reģistrācijas tālruni: 26338800.
   
 J. Rūtiņa foto no SIA “Ošukalns” arhīva
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru