1. oktobrī indeksēs pensijas
Sagatavoja J. Apīnis

 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 1. oktobrī indeksēs visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 420 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra.
   Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 420 eiro, indeksē tikai daļu no piešķirtās summas – 420 eiro. Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Čer­nobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksē visu pensijas apmēru. Indeksē­jamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.
     Vecuma pensijām piemēro šādus indeksus: 1,0719, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem; 1,0805, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem; 1,0891, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem; 1,0977, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadi; invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām piemēro indeksu 1,0719.
     Indeksējot piemēro šādu piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim: 1,61 eiro – ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim; 1,07 eiro – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no 1997. gada 1. janvāra.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru