18. novembrī sumināsim Jēkabpils novada goda apbalvojumu saņēmējus
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa

Jēkabpils novada pašvaldības Apbalvojumu komisija izvērtējusi iesniegtos pieteikumus apbalvojumu saņemšanai. 18. novembra valsts svētkos sveiksim novada goda apbalvojumu saņēmējus!
    Nosaukums «Jēkabpils novada Goda pilsonis» tiks piešķirts: z/s «Kalves» īpašniekam, uzņēmējam Gun­daram Kalvem – par Latvijas valsts vērtību un latvisko tradīciju kopšanu, saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm; Jēkabpils Sporta skolas direktoram Edgaram Lambam – par ilggadēju ieguldījumu bērnu un jauniešu sporta attīstībā, izciliem sasniegumiem sportā un Jēkabpils novada vār­da nešanu Latvijā un pasaulē.
      Goda raksti tiks piešķirti: SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» virsmāsai Marijai Pilānei – par profesionālu, atbildīgu darbu un mūža ieguldījumu medicīnā; Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļas vadītājai Ilonai Švābei – par ilggadēju, profesionālu un radošu darbu ar bērniem; Krustpils pamatskolas skolotājai Ilzei To­miņai-Starei – par atbildīgu darbu, izciliem nopelniem un ieguldījumu sportā;  Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāde «Zvaig­znīte» pirmsskolas skolotājai Ag­nesei Grīviņai – par atbildīgu, profesionālu, ra­došu un godprātīgu darbu; Jēkabpils 3. vidusskolas skolotājai Ingai Vaivodei –  par izciliem nopelniem, ieguldījumu izglītībā, paš­aizliedzīgu un radošu pedagoģisko darbu; Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Krimi­nālpolicijas nodaļas vecākajam inspektoram Ruslanam Šinkūnam – par profesionālu, godprātīgu un atbildīgu darbu; Jēkabpils 3. vidusskolas sporta skolotājam Ainim Raubiškim – par godprātīgu, pašaizliedzīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem un sasniegumiem starptautiskajās un  valsts mēroga sacensībās; Aknīstes PII «Bitīte» pirmsskolas izglītības skolotājai Inārai Freimanei – par ilggadēju, godprātīgu, augsti profesi­onālu un atbildīgu darbu; Ak­nīstes amatierteātra ko­lektīvam, vadītājai Vero­nikai Papaurelei – par radošumu un kultūras dzīves veidošanu, uzturēšanu Aknīstē; Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei izglītības jomā Birutai Lasmanei – par ilggadēju, profesionālu pedagoģisko darbību un ieguldījumu iz­glītības kvalitātes nodrošināšanā, un skolēnu personības attīstīšanā; Viesītes bibliotēkas vadītājai Līgai Griš­kenai –  par atbildīgu un godprātīgu darbu, kā arī Sēlijas vārda popularizēšanu.
      Pateicības raksti tiks piešķirti: SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» virsmāsai Līgai Lapiņai – par atbildīgu, profesionālu dar­bu un ieguldījumu medicīnā; Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes inspektoram, sportistam Anatolijam Macukam – par izciliem sasniegumiem sportā un Jēkabpils novada vārda nešanu pasaulē; pirmsskolas izglītības iestādes «Kāpē­cītis» pirmsskolas izglītības skolotājai Sarmītei Strau­tiņai – par atbildīgu un augsti profesionālu darbu; pirmsskolas izglītības iestādes «Kāpēcītis» pirmsskolas izglītības skolotājai Initai Zaharevskai – par atbildīgu un augsti profesionālu darbu; Jēkabpils 2. vidusskolas sociālajai pedagoģei Annai Ņikitinai – par atbildīgu un augsti profesionālu darbu; Jēkabpils 2. vidusskolas lietvedei Sarmītei Dauģei – par godprātīgu un atbildīgu darbu; Aknīstes vidusskolas pedagoģei Inā­rai Lunģei – par atbildīgu un augsti profesionālu darbu; SIA «LC būve» biroja administratorei Solvitai Spēkai – par atbildīgu un augsti profesionālu darbu; SIA «JK Namu pārvalde» santehniķim-brigadierim Sergejam Aleksejevam –  par godprātīgu un atbildīgu darbu; SIA» JK Namu pārvalde» krāšņu podniekam-mūrniekam Jānim Luginam –  par godprātīgu un atbildīgu darbu; SIA «JK Namu pārvalde» galdniekam Arnim Zemītim – par ilggadēju un godprātīgu darbu; SIA «JK Namu pārvalde» sētniecei un apkopējai Ņinai Taraš­kevičai – par ilggadēju un godprātīgu darbu; Viesītes pagasta saimniecības vadītājam Agrim Olantam –  par godprātīgu un atbildīgu darbu; Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaig­znīte» filiāles Jaunajā ielā 43 sētniekam Vjačeslavam Ļebedevam – par godprātīgu un atbildīgu darbu; Ukraiņu kultūrizglītojošās biedrības «Javir» ansambļa vadītājai Ņinai Pomja­lovai – par ilggadēju, radošu darbu ukraiņu biedrībā un ansamblī; Aknīstes PII «Bitīte» veļas pārzinei, apkopējai Birutai Kalpokai – par godprātīgu un atbildīgu darbu; amatierteātra «Savē­jie» pašdarbniecei Anitai Janbergai – par radošumu un sabiedrisko aktivitāti kultūras dzīves veidošanā; SIA «Jēkabpils autobusu parks» transporta dispečerei Va­lentīnai Jevļevai – par ilggadēju, atbildīgu un godprātīgu darbu; SIA «NR santehnika» darbiniekam, sporta entuziastam Aivaram Bondaram – par izciliem sasniegumiem sportā un Jēkabpils novada vārda nešanu Latvijā un aiz tās robežām; Jēkabpils Valsts ģimnāzijas apkopējai Aijai Ģipterei – par atbildīgu, kvalitatīvu un godprātīgu darbu.
    Jēkabpils novada goda apbalvojumi svinīgi tiks pasniegti 18. novembra svētku sarīkojumā Jēkabpilī, Krustpils kultūras centrā plkst. 13.00. Lepojamies, sirsnīgi sveicam un vēlam skaistus svētkus!
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Juris
  Juris
  pirms 3 nedēļām

  Pirms diviem gadiem, kad Kalve noņēma okupekli, es teicu, ka viņš būs Goda pilsonis. Mans paredzējums par spīti visādiem asvabaditelu mīlētājiem un putina vaukšķiem ir piepildījies. Arī Edgars Lamba ir šī nosaukuma cienīgs.

  Atbildēt
 2. Fredis
  Fredis
  pirms 3 nedēļām

  Abi Goda pilsoņi ir pelnījuši atzinību. Apsveicu abus.

  Atbildēt
 3. Marta
  Marta
  pirms 3 nedēļām

  Prieks par Edgaru!

  Atbildēt

Pievienot komentāru