18. novembrī tiks pasniegti Jēkabpils domes atzinības raksti
Apbalvojumu piešķiršanas komisija

Svinīgajā sarīkojumā 18. novembrī Krustpils kultūras namā ar Jēkabpils domes atzinības rakstiem sveiksim: 
      SIA «LC būve» noliktavas pārzini Irinu Mūrnieci – par ilggadēju, augsti profesionālu darbu SIA «LC būve»; pirmsskolas izglītības iestādes «Kāpēcītis» sporta skolotāju  Zani Lauvu – par radošu darbību bērnu fiziskajā audzināšanā; SIA «Stiprs un vesels» valdes locekli, fitnesa treneri Alek­sandru Andronovu – par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un sasniegumiem jauniešu fiziskajā audzināšanā; Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektoru kapteini Renātu Umjarovu – par priekšzīmīgu, augsti profesionālu darbu drošības un kārtības nodrošināšanā Jēkabpilī; SIA «Jēkabpils autobusu parks» autobusa vadītāju Valēriju Stolbunovu – par kvalitatīvu pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu, augstu darba kultūru; biedrības «Rodacy» valdes locekli Sofiju Podžuku – par ilggadēju aktīvu darbību biedrībā «Rodacy», poļu tautas kultūras kopšanu Jēkabpilī; SIA «JK Namu pārvalde» inženierkomunikāciju tehniķi Anatoliju Osipovu – par augsti profesionālu darbu ēku inženierkomunikāciju apsaimniekošanā; SIA «JK Namu pārvalde» sētnieku, apkopēju Antonu Pat­malnieku – par augsti kvalitatīvu, pašaizliedzīgu dar­bu; SIA «Ošukalns» kokvedēja automašīnas vadītāju Genādiju Januškeviču – par ilggadēju un augsti profesionālu darbu SIA «Ošu­kalns» mežizstrādes nozarē; SIA «Ošukalns» juriskonsulti Inesi Rancāni-Beinaro­viču – par augsti profesi­onālu darbu un SIA «Ošu­kalns» izaugsmes veicināšanu; pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaigznīte» pirms­skolas speciālās izglītības skolotāju Feodosiju Bite­nieku – par radošu un augsti profesionālu pedagoģisko darbu; Jēkabpils 3. vidusskolas sākumskolas skolotāju Inetu Cirponi – par ilggadēju darbu Jēkabpils 3. vidusskolā un augsti profesionālu darbību izglītībā; Jēkabpils 3. vidusskolas sākumskolas skolotāju Viju Rozentāli – par ilggadēju darbu Jēkabpils 3. vidusskolā un augsti profesionālu darbību izglītībā; Jēkabpils pamatskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Ļubovu Gorpiņiču – par augsti profesionālu izglītības un audzināšanas darbu; Jēkabpils pamatskolas apkopēju Elitu Utināni – par ilggadēju, augsti kvalitatīvu darbu Jēkabpils pamatskolā; SIA «Jēkabpils ūdens» At­tīstības un investīciju nodaļas vadītāju, komunālinženieri Liliju Berģi – par ilg­gadēju, augsti profesionālu darbu SIA «Jēkabpils ūdens»; Jēkabpils pilsētas ielu komitejas darbinieci Birutu Sudrabu – par sabiedrisko aktivitāti un ilggadēju darbu Jēkabpils 18. ielu komitejā; deju studijas «Inter» dibinātāju, vadītāju-horeogrāfu Jevge­niju Butorinu – par ilggadēju darbu mūsdienu deju studijā «Inter» un audzēkņu sasniegumiem; Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārstu otolaringologu Jurģi Urtā­nu – par augstu profesionalitāti iedzīvotāju veselības aprūpē; Jēkabpils 2. vidusskolas vispārējās pamatizglītības skolotāju Irinu Ka­rabovsku – par radošu un profesionālu izglītības un audzināšanas darbu; Jē­kabpils 2. vidusskolas saimniecības vadītāju Igoru Veļičko – par pašaizliedzīgu un augsti kvalitatīvu darbu Jēkabpils 2. vidusskolā; Jēkabpils pašvaldības Jēkabpils Sporta centra sporta speciālisti Daci Valteri – par veselīga dzīvesveida popularizēšu un iedzīvotāju iesaistīšanu sporta aktivitātēs; Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas klavierspēles skolotāju Ivetu Serkovu – par izcilu koncertmeistares darbu un radošu mūzikas pedagoģiju; pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaniņš» aukli Daigu Vilmani – par ilggadēju un augsti profesionālu darbu pirmsskolas izglītības iestādē «Zvaniņš»; biedrības «Jēkabpils NVO resursu centrs» sociālās rehabilitācijas dienas centra «Kopā būt» vadītāju Ritmu Komarovu – par sabiedrisko aktivitāti un sociālās rehabilitācijas dienas centra «Kopā būt» kvalitatīvas darbības nodrošināšanu; Jēkab­pils Agrobiznesa koledžas bibliotekāri Anitu Balt­gaili – par ilggadēju, apzinīgu pedagoģisko darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā; Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta operatīvā medicīniskā centra nodrošinājuma speciālistu, vecāko vadītāju Reini Škuteli – par ilggadēju paš­aizliedzīgu darbu Neat­lie­kamās medicīniskās palīdzības dienestā; SIA «Jē­kabpils PMK» būvstrādnieku Edu­ardu Valantu – par augsti profesionālu un kvalitatīvu darbu būvniecībā; SIA «Jēkabpils PMK» iepirkumu speciālisti Olgu Meldrāju – par augsti profesionālu dar­bu un SIA «Jēkabpils PMK» izaugsmes veicināšanu. 
 
  

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru