• Aicinājums teikt labus vārdus par saviem līdzcilvēkiem!

    Aicinājums teikt labus vārdus par saviem līdzcilvēkiem!

    Saule sēj sudrabiņu, pērkons kaļ debesīs un sudraba dzirkstis birst Daugavā, sudraba birzs aug neaizskarama, lakstīgala dzied sudraba mēlē. Sudraba monētu liekam ūdenī, lai to attīrītu, sudraba..