Aicina pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem
SIA «Jēkabpils ūdens» administrācija

Ūdenssaimniecības attīstības 3. kārtas projekta ietvaros Jēkabpilī 2014. gadā tika izbūvēti ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Pērses, Dīķu, Staburaga ielas posmā, Augļu, Liepu, Meliorācijas, Vītolu, Dig­nājas, Klints ielā un sadzīves kanalizācijas tīkli Biržu, Sila, Jēkaba, Atpūtas, Egļu, Graudu, Druvas, Putnu, Ķiršu, Jāņa, Mednieku, Krasta, Straumes, Ziemeļu, Robežu, Ūdens, Līkajā, Dārz­nieku, L. Paegles, Dzintara, Puķu, G. F. Stendera, Vie­sītes, Rūpniecības, Klints ielā, kā arī Jaunās ielas posmā, Zīlānu ielas posmā, Grīna, Pļaujas, Ganību ielas posmos.
   Arī pašreizējā projekta  4. kārtas ietvaros izbūvēti kanalizācijas tīkli Medņu, Rudens, Ļaudonas, Lakstī­galu, Lazdu, Īves, Tilta, Režģu, Aizkraukles, Kraujas ielā, kā arī Kuģu ielas posmā.
   Tas nozīmē, ka šo ielu iedzīvotājiem jau ir nodrošināta iespēja pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Tas it īpaši svarīgi šobrīd, jo 2017. gada 27. jūnijā spēkā stājušies «Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu», kas nosaka, ka tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem un valdītājiem, kuri nav pievienojušies pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, būs jāreģistrē un attiecīgi noteikumiem jāapsaimnieko visi septiķi un rūpnieciski vai individuāli izbūvētās krājtvertnes.
    SIA «Jēkabpils ūdens» aicina visus iedzīvotājus, kuru ielās ir izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli, pēc iespējas ātrāk pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, lai varētu izmantot centralizētos pakalpojumus, kas ļaus turpmāk ietaupīt līdzekļus, kas drīzumā būs jāiztērē, lai ievērotu visas stingrās prasības, nodrošinot hermētiskumu septiķos un nepieļautu gruntsūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos gruntsūdens slāņos, nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē, kā arī ar to saistītās izmaksas – nodrošinot analīžu, asenizācijas pakalpojumu, tehnisko apkopju u.c. izdevumu ap­maksu.
   Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai varat saņemt SIA «Jēkabpils ūdens» administratīvajā ēkā Jaunajā ielā 60, Jēkabpilī, pie komunālinženieres vai pa tālruni 29992138. Ierodoties personīgi, lūdzam līdzi ņemt īpašumu apliecinošu dokumentu, zemes robežu plānu, kā arī tehniskās inventarizācijas lietu.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. faktiski
    faktiski
    pirms 1 gada

    Ko te runāt par sūdiem vai pulveru iesūkšanos gruntī, ka pilsētā ir drausmīgi lieli kapi, no kuriem līķu sadalīšanās laikā, arī nonāk gruntī visādas vielas un cirkulē pa gruntsūdeņu ceļiem un dziļāk pa visu pilsētu. Tad mazutu atrada Brīvības ielā pie restaurējamās viesnīcas, kurš gadiem tur stāvēja, pie tam pašvaldības īpašumā. Vai tad tur videi nekāds kaitējums netika nodarīts? Kāpēc nemeklēja vainīgo, kurš to mazutu izgāza? Pie vada jau vajadzētu pieslēgties, bet cilvēki tad būs iekūlušies saistībās zem iestādījuma, kurš sāks cirpt ne pa jokam.

    Atbildēt

Pievienot komentāru