Aicina uz asariešu salidojumu
Edīte Pulere, novadpētniece

Simts dienas pirms Latvijas simtās dzimšanas dienas – 11. augustā – vienlaicīgi Latvijā un pasaulē notiks simtgades zaļumballes. Šajā dienā aicinām uz kopā sanākšanu asariešus no tuvākām un tālākām vietām, lai zaļumballes atmosfērā kavētos atmiņās par bērnu dienām, skolas gadiem, kolhozā, spirta brūzī vai citā darba kolektīvā nostrādāto laiku un kaimiņos kopā dzīvošanu. 
     Ideja par asariešu salidojumu radās jaunās Asares skolas atklāšanas dienā 1991. gada 1. septembrī, kad arī notika vecās Asares skolas absolventu, skolotāju un darbinieku salidojums. Da­žādu iemeslu dēļ bijušo asariešu ierosinājums tikties ik pēc pieciem gadiem netika īstenots. Par tā organizēšanu ar kultūras nama vadītāju Madaru Ozoliņu domājām jau agrāk. Nu šogad pie­cas esošās un bijušās asa­rietes apvienojāmies darba grupā, lai šo ideju īs­tenotu, un pateicamies Ak­nīstes novada domei par at-balstīto projektu. 
     Salidojuma gaitā atcerēsimies vairākas nozīmīgas ga­­dadienas. Pirms 195 ga­diem uzcelta luterāņu baznīca, pirms 140 gadiem – sko­la «Dimperānos», kura lik­vidēta pirms 50 gadiem, pirms 70 gadiem dibināti pirmie kolhozi jeb toreiz – lauk­saimniecības arteļi. Pie­minēsim tādus izcilus asariešus kā Augustu Dūmu (skolas pārzini, draudzes priekšnieku, ērģelnieku, diriģentu, režisoru, sabiedriski aktīvu personību), Albertu Mickeviču (skolotāju, diriģentu, kultūras darbinieku) un citus. 
    Tos, kuri vēlas atsaukt atmiņā vai iepazīt pagasta vēsturi, aicinām plkst. 14.30 pul­cēties autostāvvietā Asarē pie vecajiem kapiem, bet salidojuma dalībnieku reģistrā­cija Asares parkā (lietus gadījumā kultūras namā) sāksies plkst. 16.30, saviesīgā daļa ar pašdarbnieku ap­s­­veikumu u.c. – plkst. 17.00, zaļumballe ar grupu «Ro­bežpunkts» – plkst. 19.00. Būs iespējams par pie­miņu uztaisīt bildi pie pasākumu fotogrāfa. 
    Omulībai līdzi jāņem groziņš, labs noskaņojums un atmiņas (arī foto u.c. ma­teriāli) par Asares cie­mā/pagastā pavadīto laiku. 
    Top grāmata par Asares pagasta vērtībām, kuras sagatavošanu atbalstījusi «Latvijas valsts mežu» un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Zemgales kultūras programma, tāpēc būšu pateicīga visiem par atsaucību tās veidošanā. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. īpaši stulbs
    īpaši stulbs
    pirms 8 mēnešiem

    Krievu laikos Asare esot bijusi sociālisma apstākļiem neierasti attīstīts un plaukstošs ciematiņš. Nav ko tur braukt un gremdēties drūmās atmiņās par krievu okupāciju!

    Atbildēt

Pievienot komentāru