Aizņemsies naudu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai
ILZE BIČEVSKA

Viesītes novada dome novembra sēdē lēma par aizņēmumu, kas būtu jā­ņem Valsts kasē,  lai realizētu projektu «Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecības otrā kārta»
     Šim nolūkam jāaizņemas 801 035 eiro (ar PVN). Domes priekšsēdētājs norādīja, ka Valsts kases aizdevuma likme ir ļoti maza. De­putāts Pēteris Līcis interesējās, kāda patlaban pašvaldībai ir kopējā kredītu summa. Domes grāmatvede Anita Ma­­ļinovska un domes priekš­sēdētājs Alfons Žuks klāt­esošajiem skaidroja, ka ko­pējā kredīta summa ir ap­tuveni trīs miljoni, no kuras vislielākā daļa izlietota ūdenssaimniecības projekta pirmajai kārtai un Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centra ēkas renovācijai. Arī ceļu projektiem un vēl dažiem nelieliem aizņēmumiem. J. Lī­cis norādīja, ka nav garantijas, ka Valsts kase plānoto aizņēmumu piešķirs. Ņemot vērā faktu, ka garantijas labvēlīgai atbildei nav, domnieki tomēr bal­soja par šo lēmuma projektu. 
     Aizņēmums uz 30 ga­diem ar Valsts kases noteikto procentu likmi tiek ņemts kā pašvaldības ieguldījums –ar 100% kapitāldaļām paš­val­dībai piederošās SIA «Vie­sītes komunālā pārvalde» pamatkapitālā. Visa aizņēmuma izņemšana paredzēta 2020. gadā. Aizņē­mums tiks garantēts ar pašvaldības budžetu, un piešķiršanas ga­dījumā tā atmaksu uzsāks ar 2022. gada 1. ceturksni.
     Viesītes novada dome savulaik saņēmusi Valsts vi­des dienesta ziņojumus par notekūdeņu attīrīšanas ie­kārtu darbības pārbaudes rezultātiem laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam, par neatbilstību piemēroti arī naudas sodi. SIA «Ekostan­darts tehnoloģijas» veikusi pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības izpēti un izteikusi priekšlikumus darbības uzlabošanai, SIA «Lakalme» veikusi pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu apsekošanu un izteikusi priekšlikumus šajā jautājumā. Savukārt SIA «Viesītes komunālā pārvalde» pasūtījusi un SIA «Ekostandarts tehnoloģijas» izstrādājusi tehnisko projektu minētajam ūdenssaimniecības projektam. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru