Aizņemsies naudu Valsts kasē četriem projektiem
ILZE BIČEVSKA

Viesītes novada pašvaldība dažādu projektu realizācijai  ņems lielākus aizņēmumus Valsts kasē. 
    Uz pieciem gadiem tiek ņemts aizņēmums 24 820 eiro apmērā. Šī nauda domāta pašvaldības projekta «Mazā bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lones ciemā» būvniecības darbiem. Aizņē­mums tiek garantēts ar pašvaldības budžetu, un tā atmaksu sāks ar 2020. gada pirmo ceturksni. 
     Otrs aizdevums būs domāts Eiropas Lauksaim­niecības fonda lauku attīstībai finansētā pašvaldības projekta «Radošās rezidences Viesītē» būvniecības darbiem. Te vajadzīgā summa ir 28 790 eiro. Arī šis kredīts tiek ņemts uz pieciem gadiem, un tā atmaksu sāks ar  2020. gada 1. ceturksni.
     44 100 eiro kredīts (75% no projekta kopējām izmaksām) savukārt tiek ņemts «Interreg» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. ga­dam projektam «Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana Vidus–Baltijas reģionā». Konkrēti –  projekta «Dienas centra izveidošana» būvniecībai Smilšu ielā Viesītē jeb topošā centra ēkas – dienesta viesnīcas – fasādes vienkāršotajai atjaunošanai. Šo summu paredzēts izņemt šā gada  trešajā ceturksnī, bet atmaksāt to sāks ar 2010. gada 3. ce­turksni. 
    78 460 eiro pašvaldība no Valsts kases aizņemas šā dienas centra būvniecībai. Šis aizņēmums tiek ņemts uz ilgāku laika periodu – desmit gadiem, un tā at­maksa būs jāsāk ar 2021. gada pirmo ceturksni.
    Pret aizņēmumiem dienas centra vajadzībām iebilda deputāts Juris Līcis, norādot, ka balsojis «pret», jo uzskata, ka šis projekts nav aktuāls: pēc tā realizācijas vēl vajadzēs ieguldīt naudu telpu uzturēšanai un speciālajam aprīkojumam. Pēc J. Līča domām, pietiekoši daudz telpu, kur var pulcēties pensionēšanas vecuma iedzīvotāji, kā arī citi interesenti, ir: topošās «Radošās rezidences», tāpat no cita agrākā projekta tur stāv izremontētas telpas, vēl ir muzejs ar savu pulcēšanās vietu, arī topošajā Sociālās aprūpes centrā (pansionātā) būs speciāla telpas nodarbībām, atpūtai. Uz to deputātam tika paskaidrots, ka šis nav deinstitucionalizācijas projekts. Jebkurš no iedzīvotājiem varēs aiziet uz šo Dienas centru, un tajā nekas nav jānodrošina speciāli īpašām iedzīvotāju grupām. Vārdu sakot – šis pakalpojums pienākumus neuzliek.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru