Aizvadīti jau piektie «Svētki kopā ar zirgiem» un jātnieku sacensības
ILZE BIČEVSKA

Krustpils pagasta «Lī­čos» 5. augustā notika pa­sākums «Svētki kopā ar zir­­giem», ko rīkoja jātnieku sporta klubs «Mīļdzīv­nie­ku biedrība». 
    Kā stāsta biedrības vadītā­ja Zanda Bojere, šim pa­sā­kumam rīkotāji devuši divus uzdevumus: iespēju jā­šanas sporta entuziastiem piedalīties sacensībās, bet  skatītājiem, kuri šajā dienā varēja sekot sa­censību gaitai un vērot šovu ar zirgiem, – apmeklēt tirdzi­ņu vai pavizināties ar laivām. Plaša bija bērniem domātā programma: radošās darbnīcas, piepūšamās at­rakcijas, mazos priecēja arī iespēja vienkopus aplūkot mini zoo «Karlīnas»  trusēnus, zosis, pīles, vistas, un, protams, bērni varēja izvizinā­ties ar zirgu un poniju. Tā­pat interesentus savā teltī aicināja Zemessardzes 56. kājnieku bataljona pārstāvji, kuri demonstrēja zemessardzes ekipējumu un militāro ap­rīkojumu.
   Z. Bojere stāsta, ka re­dzams, ka šo dažu gadu laikā «Mīļdzīvnieku biedrības» rīkotais  pasākums ir ie­guvis atpazīstamību, un va­rot just lielu interesi kā no sacensību dalībnieku, tā arī no skatītāju puses. 
   – Cilvēki šajās dienās zva­nīja, interesējās, kā pie mums nokļūt. Tie, kuriem ne­bija iespējas atbraukt ar savu, izmantoja  sabiedrisko transportu: redzēju, kā ļaužu rinda nāk šurp arī kājām no autobusa pieturas puses. Nu un skatītāju vieglo automašīnu, kā redzat, pilna pļava! Esam stratēģiski izdevīgā vietā – «Līči» atrodas Rīgas šosejas tuvumā, di­vu novadu – Jēkabpils un Aizkraukles – krustpunktā, un mūs atrast nav sarežģīti. Svarīgi, ka, kopš šo ideju realizējām pirmo reizi, ir izdevies saglabāt pasākuma nepārtrauktību: lai arī mazākā mērogā, tomēr «Svētki kopā ar zirgiem» pie mums bija arī tajās divās vasarās, kad pandēmijas ierobežojumu dēļ sabiedriskie pasākumi daudzviet nenotika vispār. Lai arī pasākums notika piezemētāk, iepauzējot uz izklaides sadaļu, tomēr tik un tā bija ap 170 startiem, sacensībās piedalījās ap simts jātniekiem vai pat vairāk. Patlaban jātnieku sporta jomā mūsu rīkotās sacensības ir trešās lielākās Lat­vijā. Cenšamies izpildīt visus no­sacījumus: kā drošības (sacensību un izklaides laukumu nožogojums, noteikumu ievērošanas pieskatīšana utt.), tā sacensību estētikas – jābūt gan teritorijas noformējumam, gan sacensību dalībniekiem jābūt formās un viņu zirgiem – sa­postiem, – teic Zanda Bo­jere.
 
Visu rakstu lasiet BD 9. augusta numurā

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Fredis
    Fredis
    pirms 1 mēneša

    Zinu "Līčus", zinu, to, ka tas skaitās Krustpils pagasts gan nezināju. Tikai vēlams par pasākumiem laicīgi informēt.

    Atbildēt

Pievienot komentāru