Aizvadīts Jēkabpilī pirmais vakanču gadatirgus
SARMĪTE RUTKA

2. aprīlī Jēkabpils Tautas namā pirmo reizi notika pilsētas pašvaldības sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jēkabpils filiāli rīkotais vakanču gadatirgus — iespēja vienuviet tikties darba devējiem un darba meklētājiem. 
   Pasāku­mā 24 uzņēmumi piedāvāja aizpildīt vakances   kokap­strādē, celtniecībā, ēdināšanā, mazumtirdzniecībā, ap­ģērbu izgatavošanā, valsts aizsardzībā u.c. gan Jēkab­pilī, gan citās Latvijas vietās un pat ārzemēs. Vai­rākas or­ganizācijas informēja par izglītošanās iespējām, bet par vietējo darba tirgu visu informāciju varēja uzzināt no NVA pārstāvjiem. Tur­­pretim darba meklētāju in­terese bija tik liela, ka pirms gadatirgus atklāšanas pie ārdurvīm veidojās prāva rin­da un ne visus gribētājus va­rēja uzreiz ielaist zālē vietas trūkuma dēļ. Tiesa, kāda da­ļa no lielā pūļa bija vienkārši ziņkārīgi garāmgājēji, tomēr arī pēc viņu aiziešanas visas dienas garumā ap­meklētāju netrūka. Jautā­ju interesentiem, vai vakanču gadatirgus viņiem ir bijis noderīgs? 
    — Pasākums ir lietderīgs un ne­pieciešams. Pats sev gan darbavietu atrast nevarēju, jo manai profesijai at­bilstošu vakanču te nebija, to­mēr cilvēki bez kādas īpašas iz­glītības te noteikti var at­rast dar­bu vai arī pārkvalifikācijas iespējas, — uzskata jaunietis, vārdā Egils, kam ir tulka diploms.
   — Diemžēl sievietēm  ga­dos ir maz izredžu atrast dar­bu Jēkabpilī, īpaši, ja ir  kā­das   ve­selības   problē­mas, — at­zīst Irina. — Arī gadatirgū piedāvātajās vietās strādāt nevarētu, jo veselība neļauj. Pēc personīgās pieredzes zi­nu, ka, izvēloties pretendentus pat mazapmaksātiem vienkāršiem darbiem, uzņēmēji skatās uz gadiem.
—    Tas tiesa, ka mums te nav daudz izredžu dabūt dar­bu, tomēr šāds pasākums ir ļoti nepieciešams, jo jauni cilvēki te noteikti to var atrast, — piebilst Jeka­terina.
    Rūdolfs atzīst: — Nācu šurp, jo tiešām vēlos atrast darbu. Un te patiešām ir ļoti daudz piedāvājumu. Ne­zinu, vai atradīsies kaut kas arī pirmspensijas vecuma cilvēkiem, visur jau jaunos vajag. Man ir gandrīz 30 ga­du pieredze transporta jo­mā, diemžēl vietējos uzņēmumos, autoservisos līdz šim darbu nav izdevies at­rast.
    NVA darbinieki gadatirgus laikā veica apmeklētāju anketēšanu. Viņi stāsta, ka lielākajai daļai pasākums šķitis lietderīgs, tomēr daudzi uzņēmumi piedāvāja darbu Rīgā un vairums jē­kabpiliešu neesot gatavi tik krasām pārmaiņām dzīvē. Tāpat vairāki apmeklētāji bi­ja ieradušies no tuvējiem no­vadiem un vakanču viņu dzīvesvietās faktiski nebija.
    — Domāju, ka šis ir ļoti no­­derīgs pasākums. Ja šo­gad vēl daži uzņēmēji šaubījās, vai vajag tajā piedalīties, tad nākamgad noteikti tā vairs nebūs. Esam gandarīti par mū­su vakancēm izrādīto in­teresi, ir pieteikušās pat šu­­vējas ar speciālo izglītību, — stāsta šūšanas uzņēmuma «Tavol» pārstāve.
Vairāki uzņēmumi piedāvāja profesionālās izaugsmes iespējas — dažādus kursus, pēc kuru beigšanas tagadējais darba meklētājs var sākt savu biznesu un, kas zina, arī pats kļūt par darba devēju.
      — Kā redzat, vakanču ga­­datirgus izrādījās ļoti va­jadzīgs pasākums, jo ie­dzīvotāju interese ir milzīga, — atzīst attīstības finanšu in­stitūcijas «Altum» Jēkabpils reģionālā centra vadītāja Mārīte LAZDIŅA. — Fak­tiski visas dienas garumā ne­pārtraukti konsultēju cilvēkus, kas nodomājuši sākt sa­vu biznesu. Bija gan lauksaimnieki, gan topošie da­žā­du pakalpojumu sniedzēji, gan, kas priecē visvairāk, ma­­zie ražotāji. Arī mūsu pre­­zentāciju Tautas nama Bal­tajā zālē, kur jau par visu ru­nājām konkrētāk, apmeklēja vairāk nekā desmit cilvēki.
    — Mums, organizatoriem, ir gandarījums, ka va­kanču gadatirgus ir izdevies. Prieks, ka piedalījās vairāki mūsu lielie uzņēmumi — «Jēkabpils PMK», «Tavol», «Gaujas koks», «Ošukalns» u.c. Pro­tams, kā jau pirmajā reizē, bija arī dažas nepilnības. Nākamgad, iespējams, būtu jāpadomā par plašākām telpām, par daudzpusīgāku vizuālo informāciju, varbūt pasākums varētu būt ne­daudz īsāks. Tomēr kopumā mērķis ir sasniegts: ļoti daudzi uzņēmēji jau pirms beigām bija devušies prom, jo visas vakances jau bija aizpildītas; darba meklētāji ja ne sastapa savu nākamo darba devēju, tad vismaz uz­zināja, kādās specialitātēs te ir darbs. Visbeidzot šī bija lieliska iespēja uzņēmēju savstarpējai saziņai — viņi aktīvi komunicēja savā starpā, — atzīst Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Laura AFANASJEVA. 
 
D. GAGUNOVA foto
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Frīdis
  Frīdis
  pirms 1 gada

  Pats nebiju,jo nav nepiečiešams,bet atsauksmes dažādas,katram savi kritēriji un vajadzības.

  Atbildēt
 2. mr scott
  mr scott
  pirms 6 mēnešiem

  Sveiki, Tas ir, lai informētu jūs par mūsu aizdevuma piedāvājumu, mēs piedāvājam privātos, komerciālos un individuālos aizdevumus ar ļoti zemām procentu likmēm līdz pat 3% 1-20 gadu atmaksas perioda laikā, un jūs varat aizņemties no 1000 līdz 2500000 latu, Tomēr, ja jūs interesē, lūdzu, rakstiet mums: accessloanfirm2030@gmail.com Galvenā priekšrocība, iegūstot kredītus no piekļuves aizdevuma sabiedrības, ir tas, ka nodrošinājums nav nepieciešams, darījumu izmaksas ir minimālas, un jums nav jāaizpilda dokumentācijas kalns. Atbildēt pa e-pastu, ja vēlaties saņemt aizdevumu no mums, lūdzu, pa e-pastu. Nosūtiet mums e-pastu: accessloanfirm2030@gmail.com Mēs esam sertificēti, uzticami, uzticami, efektīvi, ātri un dinamiski. Ar cieņu Scott kungs Nosūtiet mums e-pastu: accessloanfirm2030@gmail.com

 3. Žora
  Žora
  pirms 6 mēnešiem

  >> to mr scott, pat neatgādināšu,ka reklāma sabiedriskajos portālos ir aizliegta,bet tā jau ir portāja rūpe,ja par to ir oficiāli samaksāts,tad es atvainojos. Piedāvājums katrā ziņā pasakains,interesanti zināt - kā jums iespējams kaut ko nopelnīt,ja tik dāsns piedāvājums. Pat tādam,kas kaut ir pasēdējis un ekonomikas fakultātes sliekšņa un nav svešas finanšu attiecības,noteikti gribētos pasmaidīt par to.

  Atbildēt

Pievienot komentāru