Aizvadīts Jēkabpilī pirmais vakanču gadatirgus
SARMĪTE RUTKA

2. aprīlī Jēkabpils Tautas namā pirmo reizi notika pilsētas pašvaldības sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jēkabpils filiāli rīkotais vakanču gadatirgus — iespēja vienuviet tikties darba devējiem un darba meklētājiem. 
   Pasāku­mā 24 uzņēmumi piedāvāja aizpildīt vakances   kokap­strādē, celtniecībā, ēdināšanā, mazumtirdzniecībā, ap­ģērbu izgatavošanā, valsts aizsardzībā u.c. gan Jēkab­pilī, gan citās Latvijas vietās un pat ārzemēs. Vai­rākas or­ganizācijas informēja par izglītošanās iespējām, bet par vietējo darba tirgu visu informāciju varēja uzzināt no NVA pārstāvjiem. Tur­­pretim darba meklētāju in­terese bija tik liela, ka pirms gadatirgus atklāšanas pie ārdurvīm veidojās prāva rin­da un ne visus gribētājus va­rēja uzreiz ielaist zālē vietas trūkuma dēļ. Tiesa, kāda da­ļa no lielā pūļa bija vienkārši ziņkārīgi garāmgājēji, tomēr arī pēc viņu aiziešanas visas dienas garumā ap­meklētāju netrūka. Jautā­ju interesentiem, vai vakanču gadatirgus viņiem ir bijis noderīgs? 
    — Pasākums ir lietderīgs un ne­pieciešams. Pats sev gan darbavietu atrast nevarēju, jo manai profesijai at­bilstošu vakanču te nebija, to­mēr cilvēki bez kādas īpašas iz­glītības te noteikti var at­rast dar­bu vai arī pārkvalifikācijas iespējas, — uzskata jaunietis, vārdā Egils, kam ir tulka diploms.
   — Diemžēl sievietēm  ga­dos ir maz izredžu atrast dar­bu Jēkabpilī, īpaši, ja ir  kā­das   ve­selības   problē­mas, — at­zīst Irina. — Arī gadatirgū piedāvātajās vietās strādāt nevarētu, jo veselība neļauj. Pēc personīgās pieredzes zi­nu, ka, izvēloties pretendentus pat mazapmaksātiem vienkāršiem darbiem, uzņēmēji skatās uz gadiem.
—    Tas tiesa, ka mums te nav daudz izredžu dabūt dar­bu, tomēr šāds pasākums ir ļoti nepieciešams, jo jauni cilvēki te noteikti to var atrast, — piebilst Jeka­terina.
    Rūdolfs atzīst: — Nācu šurp, jo tiešām vēlos atrast darbu. Un te patiešām ir ļoti daudz piedāvājumu. Ne­zinu, vai atradīsies kaut kas arī pirmspensijas vecuma cilvēkiem, visur jau jaunos vajag. Man ir gandrīz 30 ga­du pieredze transporta jo­mā, diemžēl vietējos uzņēmumos, autoservisos līdz šim darbu nav izdevies at­rast.
    NVA darbinieki gadatirgus laikā veica apmeklētāju anketēšanu. Viņi stāsta, ka lielākajai daļai pasākums šķitis lietderīgs, tomēr daudzi uzņēmumi piedāvāja darbu Rīgā un vairums jē­kabpiliešu neesot gatavi tik krasām pārmaiņām dzīvē. Tāpat vairāki apmeklētāji bi­ja ieradušies no tuvējiem no­vadiem un vakanču viņu dzīvesvietās faktiski nebija.
    — Domāju, ka šis ir ļoti no­­derīgs pasākums. Ja šo­gad vēl daži uzņēmēji šaubījās, vai vajag tajā piedalīties, tad nākamgad noteikti tā vairs nebūs. Esam gandarīti par mū­su vakancēm izrādīto in­teresi, ir pieteikušās pat šu­­vējas ar speciālo izglītību, — stāsta šūšanas uzņēmuma «Tavol» pārstāve.
Vairāki uzņēmumi piedāvāja profesionālās izaugsmes iespējas — dažādus kursus, pēc kuru beigšanas tagadējais darba meklētājs var sākt savu biznesu un, kas zina, arī pats kļūt par darba devēju.
      — Kā redzat, vakanču ga­­datirgus izrādījās ļoti va­jadzīgs pasākums, jo ie­dzīvotāju interese ir milzīga, — atzīst attīstības finanšu in­stitūcijas «Altum» Jēkabpils reģionālā centra vadītāja Mārīte LAZDIŅA. — Fak­tiski visas dienas garumā ne­pārtraukti konsultēju cilvēkus, kas nodomājuši sākt sa­vu biznesu. Bija gan lauksaimnieki, gan topošie da­žā­du pakalpojumu sniedzēji, gan, kas priecē visvairāk, ma­­zie ražotāji. Arī mūsu pre­­zentāciju Tautas nama Bal­tajā zālē, kur jau par visu ru­nājām konkrētāk, apmeklēja vairāk nekā desmit cilvēki.
    — Mums, organizatoriem, ir gandarījums, ka va­kanču gadatirgus ir izdevies. Prieks, ka piedalījās vairāki mūsu lielie uzņēmumi — «Jēkabpils PMK», «Tavol», «Gaujas koks», «Ošukalns» u.c. Pro­tams, kā jau pirmajā reizē, bija arī dažas nepilnības. Nākamgad, iespējams, būtu jāpadomā par plašākām telpām, par daudzpusīgāku vizuālo informāciju, varbūt pasākums varētu būt ne­daudz īsāks. Tomēr kopumā mērķis ir sasniegts: ļoti daudzi uzņēmēji jau pirms beigām bija devušies prom, jo visas vakances jau bija aizpildītas; darba meklētāji ja ne sastapa savu nākamo darba devēju, tad vismaz uz­zināja, kādās specialitātēs te ir darbs. Visbeidzot šī bija lieliska iespēja uzņēmēju savstarpējai saziņai — viņi aktīvi komunicēja savā starpā, — atzīst Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Laura AFANASJEVA. 
 
D. GAGUNOVA foto
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Frīdis
  Frīdis
  pirms 2 gadiem

  Pats nebiju,jo nav nepiečiešams,bet atsauksmes dažādas,katram savi kritēriji un vajadzības.

  Atbildēt
 2. mr scott
  mr scott
  pirms 10 mēnešiem

  Sveiki, Tas ir, lai informētu jūs par mūsu aizdevuma piedāvājumu, mēs piedāvājam privātos, komerciālos un individuālos aizdevumus ar ļoti zemām procentu likmēm līdz pat 3% 1-20 gadu atmaksas perioda laikā, un jūs varat aizņemties no 1000 līdz 2500000 latu, Tomēr, ja jūs interesē, lūdzu, rakstiet mums: accessloanfirm2030@gmail.com Galvenā priekšrocība, iegūstot kredītus no piekļuves aizdevuma sabiedrības, ir tas, ka nodrošinājums nav nepieciešams, darījumu izmaksas ir minimālas, un jums nav jāaizpilda dokumentācijas kalns. Atbildēt pa e-pastu, ja vēlaties saņemt aizdevumu no mums, lūdzu, pa e-pastu. Nosūtiet mums e-pastu: accessloanfirm2030@gmail.com Mēs esam sertificēti, uzticami, uzticami, efektīvi, ātri un dinamiski. Ar cieņu Scott kungs Nosūtiet mums e-pastu: accessloanfirm2030@gmail.com

 3. Žora
  Žora
  pirms 10 mēnešiem

  >> to mr scott, pat neatgādināšu,ka reklāma sabiedriskajos portālos ir aizliegta,bet tā jau ir portāja rūpe,ja par to ir oficiāli samaksāts,tad es atvainojos. Piedāvājums katrā ziņā pasakains,interesanti zināt - kā jums iespējams kaut ko nopelnīt,ja tik dāsns piedāvājums. Pat tādam,kas kaut ir pasēdējis un ekonomikas fakultātes sliekšņa un nav svešas finanšu attiecības,noteikti gribētos pasmaidīt par to.

  Atbildēt

Pievienot komentāru