Aknīstē un Viesītē notiks dabas skaitīšanas semināri
Sagatavoja J. Apīnis

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju centru un vietējo pašvaldību 20. martā aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīviem semināriem Aknīstē un Viesītē par biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta dabas skaitīšanas ietvaros.
     Semināri notiks plkst. 10.00 Aknīstes novada paš­valdības ēkas 2. stāvā zā­­lē un plkst. 12.00 Vie­sī­tes kul­­tūras pils 2. stāva zā­­lē. Pa­­­redzamais  ilgums –  vie­­na stunda. Iepriekšēja pieteik­­­šanās nav nepieciešama.
      Semināra laikā uzzināsiet dabas skaitīšanas mērķus un ieguvumus un sa­ņem­siet atbildes uz jautājumiem, piemēram, kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana? Kā­das dabas vērtības tiek skaitītas? Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts Eiropas Sa­vienības nozīmes aizsargājams biotops? Kāds ieguvums zemes īpašniekam ir no dabas skaitīšanas?
     Jau ziņots, ka 2017. ga­da jūnija sākumā visā Latvijā ir uzsākta dabas skaitīšana, kas ilgs līdz 2019. gada no­galei. Šajā lai­kā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu ap­sekošanu gan valsts, gan pri­vātajās zemēs. Jau tuvākā mē­neša laikā īpašnieki, kuru ze­­mes tiks skaitītas šajā se­zonā, saņems rakstisku in­for­māciju par to uz savu dek­larēto adresi.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Kalnajānis
    Kalnajānis
    pirms 1 gada

    Dabas skaitīšana - ko tad īsti skaitīs dzīvo vai nedzīvo dabu, akmeņus, puķes vai vienkārši notiks ēzeļa ķemmēšana.?

    Atbildēt

Pievienot komentāru