Apbalvos Viesītes Goda pilsoņus
ILZE BIČEVSKA

Izskatot saņemtos ierosinājumus, Viesītes novada pašvaldība lēma par nosaukuma «Viesītes Goda pilsonis» piešķiršanu. Tika iesniegtas piecas motivācijas vēstules, un pēc to izvērtēšanas nolemts, ka šogad šo atzinību saņems Ilma Svilāne, Velta Lāce, Edvīns Kampe, Vilma Kovnacka un Valdis Piekuss.
     Ilma Svilāne būs Vie­sītes Goda pilsone par personīgo ieguldījumu muzeja «Sēlija» izveidē, par aktīvu iesaistīšanos Sēlijas kongresu organizēšanā un biedrības «Sēļu klubs» dibināšanā, kā arī par Sēlijas kultūrvēsturisko vērtību pētīšanu, popularizēšanu un saglabāšanu. Velta Lāce – par Sau­kas pagasta kultūrvēsturisko vērtību pētīšanu un saglabāšanu, jaunās paaudzes patriotisko audzināšanu un par personīgo ieguldījumu novadnieka  komponista Arvīda Žilinska piemiņas saglabāšanā. 
      Uzņēmējam un lauksaimniekam Edvīnam Kam­pem «Viesītes Goda pilsoņa» nosaukums tiek dots par ilggadēju un sekmīgu uzņēmējdarbības attīstību Viesītes novada Rites pagastā, attīstot lauksaimniecības un kokapstrādes nozares, veicinot to izaugsmi, kā arī ar nesavtīgu atbalstu Rites pagasta pārvaldei un Rites pagasta iedzīvotājiem. Vilmai Kovnackai –  par ilggadēju un godprātīgu darbu, par Elkšņu pagasta vārda popularizēšanu un atpazīstamības veicināšanu un par aktīvu iekļaušanos pagasta sabiedriskajā dzīvē. Bet zemnieks Valdis Piekuss Goda pilsoņa titulu saņem par ilggadēju un sekmīgu lauksaimniecības nozares attīstību Viesītes pagastā, par nozares izaugsmes veicināšanu, par ilggadēju sa­biedrisko darbu, vadot Sau­kas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzi, un par aktīvu iekļaušanos Viesītes novada sabiedriskajā dzīvē. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. GedertsPiebriedis
    GedertsPiebriedis
    pirms 4 mēnešiem

    Vajadzej jau labak ar kāds cits pilsoņs apbalvot, jo God pilsoņ jau ir vienreiz apbalvot un tāda veida dabujuš to god nosaukum. Priekš kā tad akal viņs?

    Atbildēt

Pievienot komentāru