Apgūst jaunākās tehnoloģijas un pēta kultūrvēsturiskos objektus
Jānis Apīnis

BD jau iepriekš ziņoja, ka augusta sākumā  Jē-kab­pils  dome apstiprināja nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursa rezultātus, līdz ar to piešķirot  finansējumu astoņiem projektiem.
       Konkursā tika atbalstīts un finansējumu ieguva arī  poļu biedrības «Rodacy» projekts «Jēkabpils telefona objektīvā». Tā saturs saistīts  ar  neformālo un mūžizglītību, palīdzot senioriem ap­gūt jaunākās informācijas tehnoloģijas (IT), tajā skaitā viedtālruņu iespējas. Paralēli bija iecerēts  arī otrs mērķis – izzināt un  popularizēt Jē­kabpils un Latvijas vēsturi vietējo mazākumtautību auditorijā. Au­gustā sākās projektā pa­redzētās nodarbības, kurās varēja piedalīties ne tikai poļu biedrības pārstāvji, bet arī ikviens interesents. Savukārt projekta noslēguma  pasākums un paveiktā darba prezentācija notika decembra sākumā Jēkabpils pilsētas bibliotēkā.
       Projekta vadītājs Rihards Barkovskis stāsta, ka ideja radusies pamazām, jau tad, kad notika poļu valodas kursi, kurus vadīja brīvprātīgā no Polijas Marta. – Sa­pratu, ka, lai nezūd interese par valodas apguvi, mācīšanai jābūt saistītai ar vidi, kurā dzīvojam.  Kursantiem poļu valodā bija jāmācās  pastāstīt par sevi rakstiskā mājas darbā, par dažādām sadzīviskām situācijām un  kultūrvēsturiskiem pilsētas objektiem  – gan mutiski, gan arī kursu laikā izdodot nelielu avīzīti «Glos Jekabpilsu». Tajā viņi stāstīja par sevi un savu darbu, veidoja   materiāla datorsalikumu, izmantoja pašu fotogrāfijas, kas bieži vien tapušas ar tālruņa palīdzību. – Kad Jēkabpils dome bija izsludinājusi kārtējo NVO projektu konkursu, radās doma, piedaloties tajā, nošaut divus zaķus vienlaikus – organizēt IT mācības senioriem un vienlaikus pašiem uzzināt vairāk un citus iepazīstināt ar dažādiem pilsētas vēstures objektiem, – stāsta «Ro­dacy» pārstāvis Rihards Barkovskis. Nodarbību dalībnieki esot apguvuši moderno telefonu iespējas, īpaši fotokameras izmantošanu un bilžu pārsūtīšanu, piemēram, ar WhatsApp. Praktiski uzdevumi paredzēja dažādu ievērojamu pilsētas vietu fotografēšanu, attēlu ap-strādi un īsas informācijas  sagatavošanu par konkrētu objektu. Projekta gaitā savākta pamatinformācija par 40 pilsētas objektiem, pievienojot pašu jēkabpiliešu uzņemtus foto. Pēc tam visu dalībnieku materiāls tika apkopots, lai labākos darbus varētu izdrukāt un atrādīt plašākai publikai. – Sā­kumā informāciju  bija paredzēts likt tikai poļu valodā, bet darba gaitā  ideja izvērsās, un rezultātā apraksti ir lasāmi latviešu, poļu, baltkrievu, ukraiņu  un krievu valodā. Protams, tapuši ar attiecīgo mazākumtautību biedrību palīdzību, –  stāsta Rihards. 
      Noslēguma pasākumā klātesošie interesenti varēja ap­skatīt izstādes veidā izliktos darbus. Bet projekta va­dītājs, rezumējot paveikto, teica, ka nodarbību dalībnieki ir ieguvuši jaunas un praktiski noderīgas zināšanas un iemaņas, savukārt minētie darbi un savāktā informācija var noderēt prezentācijas materiālu, bukletu un kalendāru veidošanai tajās valodās, ko pārstāv Jēkabpils nacionālās biedrības. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru