Apspriešanu rīkoja, jo tā ir obligāta, bet kokus tik un tā vajadzējis nozāģēt
INESE ZONE

Uzsākot Pasta ielas remontdarbus, iedzīvotāju uzmanību piesaistīja koku zāģēšana Zaļajā ielā un plānotā ozolu zāģēšana Pasta ielā. Aktīva sabiedrības reakcija, iesaistoties biedrībai «Jēkabpils mantojums», bija iemesls tam, ka ozolus nolēma pasaudzēt un pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» un faktiski pašas pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem pirms būvprojekta akceptēšanas tagad rīko sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu.  Pasta ielas gadījumā koku ciršana visos objektos, arī skvēros, gan bija paredzēta jau projektā. Taču dome pēc remontdarbu uzsākšanas un koku zāģēšanas Zaļajā ielā tomēr izsludināja publiskās apspriešanas procedūru koku ciršanai Pasta ielā 46, Jēkaba–Pasta ielas skvērā  un Akmeņu–Pasta ielas skvērā.
    Apspriešana bija noslēgusies, un BD jau bija palūgusi publicēšanai tās rezultātus, kas tika saņemti, kad uz redakciju 20. augustā satraukta piezvanīja persona, kas bija piedalījusies apspriešanā, un sacīja, ka Pasta un Akmeņu ielas skvērā uzsākta koku zāģēšana. Par to redakciju informēja arī citi jēkabpilieši. Strādnie­ki sacījuši, ka nozāģēs visu, ko projektā paredzēts nozāģēt. Zvanītāja BD sacīja, ka apspriešanā par koku ciršanu dalībnieku vairākuma viedoklis noteikti bijis pret to vai pieļāvis daļēju ciršanu. Par to liecinot viņas draugu un paziņu nostāja, kas arī piedalījušies aptaujā, un sabiedrības noskaņojums. 
 
Apspriešanā vairākums ir pret koku ciršanu
     Kā liecina apspriešanas rezultāti, ko BD saņēma no pašvaldības,  tajā piedalījās 33 personas. Piecas anketas atzītas par nederīgām. No atlikušajām 28 sešas personas dzīvo tiešā ieceres vietas tuvumā, un no tām trīs ir par daļēju ciršanu (nokaltis bērzs un divas papeles) un trīs vispār ir pret ciršanu. Minēts, ka pārējie 22 respondenti nedzīvo skvēru tuvumā (diezin vai ir jēga tādam dalījumam, jo visi dzīvojam Jēkabpilī), un no viņiem par daļēju ciršanu (bērzs, papeles) ir četras personas, bet 18 ir vispār pret jebkādu ciršanu. Par koku ciršanu nav nevienas anketas. Tātad aptauja ir par labu koku saglabāšanai. 
    «Skvēri ir kā pilsētas zaļās oāzes, cilvēki tajos pārsvarā vēlas uzkavēties (atpūsties) tādēļ, ka tur esošie koki dod pavēni, kas ir patīkami karstajā laikā, un koki pa skvēra perimetru atpūtniekus daudz maz aizsargā no izplūdes gāzēm, ko rada garām braucošas automašīnas, tāpat slāpē to radīto troksni. Koki ir nevis jāzāģē, bet jākopj, tos nevar aizstāt ar dzīvžogiem vai puķu klumbām. Galīgi nav saprotama tūjas izzāģēšana Pasta un Jēkaba ielu krustojuma skvērā, tas tur praktiski ir vienīgais dabas vizuālais objekts, kas to vietu atdzīvina», – tādu viedokli apspriešanas anketā minējusi viena no skvēru tuvumā dzīvojošajām personām, kas ir pret koku ciršanu. 
    «Es atbalstu tikai trīs koku nociršanu – varētu nocirst nokaltušo bērzu, kā arī divas papeles, jo nokaltušais koks vairs nedzīvos, savukārt papeles rada alerģiskas reakcijas daudziem iedzīvotājiem. Savukārt iebilstu pret kļavu un Holandes liepu nociršanu, jo tad skvērs Pasta ielas un Akmeņu ielas krustojumā kļūs pavisam tukšs, šie koki rada skvērā skaistu, zaļu vidi un ēnu, kur patverties karstās dienās. Ja šie koki tiks nocirsti, nebūs vairs sajūtas, ka tā ir pilsētas zaļā zona, arī jaunie kociņi, ja tādus paredzēts stādīt, tik ātri neizaugs, lai veidotu patvērumu no saules un zaļu vidi,» – tāds ir viens no viedokļiem ar atbalstu daļējai koku ciršanai.
 
Kāda tad jēga rīkot apspriešanu?
   Iedzīvotāji interesējas, kāda jēga bija apspriešanai, ja kokus tik un tā nozāģē, neskatoties uz tās rezultātiem, kas noteikti esot par labu koku palikšanai. Ja projektu nevar īstenot, nezāģējot kokus, tad tā arī vajadzējis pateikt, ka tos tik un tā zāģēs. Ja viss ticis darīts tikai tādēļ, ka aptauja ir obligāta, bet tik un tā bijis skaidrs, ka zāģēs, tā esot bijusi apspriešanas dalībnieku muļķošana, un viņi tagad jūtas kā tādi, ar kuriem pašvaldība spēlē spēlītes. Cilvēki lūdza noskaidrot, vai apspriešanas rezultātiem ir kāda nozīme, lai izšķirtos par vai pret zāģēšanu, vai galvenais ir projektā paredzētais? Ja ir, tad kāpēc tos nozāģēja? Ja nav, tad kāda jēga rīkot aptauju? 
 
Sabiedrība drīkst līdzdarboties, bet izšķirošo lēmumu pieņems dome 
    Jēkabpils pašvaldības Pilsētvides departamenta direktors un koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Raits Sirmovičs (pēdējā amatā iecelts nesen), atbildot uz šiem jautājumiem, BD atsūtīja rakstisku atbildi, ko publicējam pilnībā.
    «Šī gada 23. aprīlī tika uzsākti būvdarbi Eiropas Savienības daļēji finansētā projektā «Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī» (turpmāk – Projekts). Projekta ietvaros ir paredzēts veikt ielai blakus esošo skvēru pārbūvi. Lai realizētu būvprojektā paredzēto ieceri, ir nepieciešams zāģēt skvēros esošos, galvenokārt pāraugušos kokus un to vietā veidot jaunus pilsētvidei atbilstošus stādījumus.
    Ņemot vērā LR Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža», kuri nosaka kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas koku ciršanai. MK noteikumu Nr. 309 17. punkts nosaka, ka pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā.
   Lai ievērotu MK noteikumu Nr. 309 prasības, Jē­kabpils pilsētas pašvaldība šī gada jūlija mēneša sākumā izsludināja publisko apspriešanu par paredzēto koku ciršanu skvērā pie Akmeņu ielas, Jēkabpilī. 
    Vēršam uzmanību, ka publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un iedzīvotāju intereses, kur ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdarbošanos lēmumu pieņemšanā. Pašvaldībai ir jāvērtē iedzīvotāju sniegtie argumenti, jāuzklausa iedzīvotāju intereses un jāizvērtē, kuras intereses ir prioritāras, pamatojot šādas izvēles lietderību un samērīgumu. Lēmumu nevar pamatot tikai ar faktu, ka pret konkrētu ieceri iebildušo iedzīvotāju skaits ir proporcionāli lielāks vai vispārīgu iedzīvotāju negatīvo attieksmi.
    Jēkabpils pilsētas pašvaldības koku novērtēšanas komisija, izsniedzot koku ciršanas atļauju skvērā Pasta un Akmeņu ielu krustojumā, izvērtēja būvprojekta risinājumus un iedzīvotāju parakstītās anketas (vairākas no anketām parakstījuši iedzīvotāji, kas nedzīvo Jēkabpils pilsētā), pieņēma lēmumu – atļaut koku ciršanu skvērā, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.»
   Tomēr joprojām neatbildēts paliek jautājums, kāpēc tad Pasta ielas gadījumā apspriešanu nerīkoja pirms projekta galīgā varianta apstiprināšanas un kāpēc tās līdz šim vispār nekad netika rīkotas, pamatojās tikai uz koku vērtēšanas komisijas atzinumu. Kaut, kā paši norāda, noteikumi par apspriešanas rīkošanu jau sen ir spēkā un aptauja ir obligāta. Tiesa gan, iedzīvotāju atsaucību tiešām nevar saukt par lielu, kaut runu un sašutuma par to vai citu koku zāģēšanu parasti ir daudz. Bet iespēja paust savu viedokli un sasniegt rezultātu ir tikai viena – piedalīties apspriešanā. Tiesa gan, uzzinot, ka viņu viedoklim nav izšķirošas nozīmes, turpmākajās apspriešanās varētu piedalīties vēl mazāk cilvēku vai ne­viens.  
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem  mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (25)

 1. rasa
  rasa
  pirms 2 gadiem

  Ai un vai! Prātiņ, nāc mājās!

  Atbildēt
 2. aaa
  aaa
  pirms 2 gadiem

  Raivis Ragainis: Saproti, likumi ir viens, bet panāktais rezultāts... Ko var gribēt no "priekšnieka" ar tādiem uzskatiem?

  Atbildēt
 3. īpaši stulbs
  īpaši stulbs
  pirms 2 gadiem

  Tas ir varas noziegums pret tautu! Viens no argumentiem par labu koku ciršanai figurē tēze, ka pazemes komunikāciju būvēšana bojāšot koku saknes un tie nokaltīšot. Kapos nepatraukti rok un skar zaļo milžu asinsvadus, bet tur gan neviens neuzstāj, ka vajadzētu iepriekš kokus nozāģēt. Kāpēc tāda duāla attieksme?

  Atbildēt
 4. p'dējais idiots
  p'dējais idiots
  pirms 2 gadiem

  Bet Tu esi līdzvainīgs tautas muļķošanā, jo strādā domē un tagad klusībā smejies par visu.

 5. aha
  aha
  pirms 2 gadiem

  Īpaši stulbais labrāt gribētu atpakaļ dabūt leonīdu.

 6. Jefiņš>>> aha
  Jefiņš>>> aha
  pirms 2 gadiem

  Ko nu vairs Leonīds, viņš uzņēmis kursu uz Valsts Prezidenta krēslu pēc Vējoņa.

 7. vērotājs
  vērotājs
  pirms 2 gadiem

  Nu ko Jūs no Ragaiņa gribiet? Kādus darbus? Kādu attieksmi? Kaut reizi ir ieklausījies iedzīvotājos? A kur deputātu viedokļi? Ar steigu pilsētai jaunu saimnieku! Leonīda laikos jau arī neviens ne ar ko neapspriedās.

  Atbildēt
 8. nagla
  nagla
  pirms 2 gadiem

  ..... bet nedarīja arī tādas supermuļķības :(( ! Un vēl "Zaļie" (dabas draugi) esot - liekuļi !!!!

 9. naglai
  naglai
  pirms 2 gadiem

  tie zaļie ir nokrāsoti zaļi. iekšā viņi ir brūni.

 10. Jefiņš
  Jefiņš
  pirms 2 gadiem

  Dažu koku dēl taču nepārtaisīs projektu, jo darbs jau ir uzsākts. Tas nozīmētu apturēt darbus un vismaz gadu gaidīt jauno projektu. To taču vajadzēja saprast, tā ir ,ka klausa populistus.

  Atbildēt
 11. tā viš ir
  tā viš ir
  pirms 2 gadiem

  Projektētājiem vajag iepazīties ar situāciju dabā un tad projektēt. Jā, nozāģēja tos nabaga kokus par kuriem rīt jau būs visi aizmirsuši.

 12. Jefiņš
  Jefiņš
  pirms 2 gadiem

  Jā, bet, droši vien, tāda apspriešana ir jārīko pirms projektēšanas, tad varbūt tām būtu kāda jēga un varētu daudz ko izgrozīt vai ņemt vērā, bet tagad tam nav nekāda nozīme.

 13. eh!
  eh!
  pirms 2 gadiem

  Nu ja, ka pirms vajag sarunāt ar tautu. Piem Bebrovku vispirms arī saprojektēja, tad sākās darbi, cilvēki skatās, ka nav riktīgi, saceļ traci, un leonīds ar visu brigādi skrien uz bebrovku ar iedzīvotājiem runāt. Pat zoņķiku līdzi paķēra, rokā turēja, nu vdrug kāds trakais uzbruktu. A kur tad bija ātrāk? Neviens nevēlas diskutēt ar tautu. Līvānos vienmēr vispirms ko dara, taisa aptaujas, sapulces. Vot savēlē fruktus, kuri ar tautu runā tikai pirms vēlēšanām, i lūdzu! Tagad 4 gadi ķerpījiet! Vajag balsot par tādiem, kuri reāli IKDIENĀ uzrunā cilvēkus, ieklausās tajos, palīdz virzīt lietas. A te, kurš skaļāk un skaistāk dzied, tos ārī ievēl. Eh tauta, tauta, kas ar jums ir? Apvest ap stūri var viens un divi.

 14. nagla
  nagla
  pirms 2 gadiem

  ...... nu bet tak ar galvu vajag domāt kad to projektu taisa, vai tur vieni id....ti nolasīti ? Patreiz viss ir tā - ka tik lētāk un vienkāršāk (un tad arī smadzenes nevajag kustināt) var sēdēt savā krēslā un tik fotografēties avīzēm.

 15. zinātājs
  zinātājs
  pirms 2 gadiem

  Par ko gan uztraukties? Nav pirmā un nebūs pēdējā reize. Oligarhi spiež uz svirām, kā rezultātā rodas likumi, kas rada antagonismu starp pašvaldībām un vēlētājiem. Kamēr lejā mazie savā starpā kasās, tikmēr lielie augšā zog. Tiešām projektētājiem bija jāliek pārtaisīt savus kabinetos izsēdētos projektus atbilstoši reālajai dzīvei un sabiedrības interesēm. Ragainis, kas parakstīja projektu, laikam pārstāv tikai ūdensvadu, kanalizācijas un kabeļu intereses.

  Atbildēt
 16. faktiski
  faktiski
  pirms 2 gadiem

  No gada gadā, lai arī kas nebūtu pie varas, viss atkārtojas. Tautu met pār kārti, ka blīkšķ vien. KOKI PILSĒTĀ IR ARĪ JĀSTĀDA. Nez kāpēc Kena parks netiek atjaunots ar jauniem kociņiem?

  Atbildēt
 17. bezkaunīgais sivēns
  bezkaunīgais sivēns
  pirms 2 gadiem

  Tajās žagaru kaudzēs viegli var paslēpties un nomaskēties teroristi-diversanti, cerams,ka šodien tās tika pārmeklētas bakstot ar durkļiem.

  Atbildēt
 18. varu tikai piebilst
  varu tikai piebilst
  pirms 2 gadiem

  sivēn, skaties, ka pašu neuzdur uz iesma

 19. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 2 gadiem

  Tos koks jāatdo vietējim. Malk tagad baig dārg. Gandrīz 30 eiro pras par saskaldit berkub.

  Atbildēt
 20. Daina
  Daina
  pirms 2 gadiem

  Fenomenāls cinisms, šie kungi un dāmas (personāži) noteiktri ieies pilsētas vēsturē, vismaz cilvēki viņus atcerēsies ilgi!

  Atbildēt
 21. nu nu
  nu nu
  pirms 2 gadiem

  tautai atmiņa ir īsa. paies nedēļas divas un viss apklusīs. cinisms bija tad, kad sirmovičs apsolīja izglābt šoziem Daugavā iesalušus gulbjus un to neizdarīja.

Pievienot komentāru