Apspriešanu rīkoja, jo tā ir obligāta, bet kokus tik un tā vajadzējis nozāģēt
INESE ZONE

Uzsākot Pasta ielas remontdarbus, iedzīvotāju uzmanību piesaistīja koku zāģēšana Zaļajā ielā un plānotā ozolu zāģēšana Pasta ielā. Aktīva sabiedrības reakcija, iesaistoties biedrībai «Jēkabpils mantojums», bija iemesls tam, ka ozolus nolēma pasaudzēt un pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» un faktiski pašas pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem pirms būvprojekta akceptēšanas tagad rīko sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu.  Pasta ielas gadījumā koku ciršana visos objektos, arī skvēros, gan bija paredzēta jau projektā. Taču dome pēc remontdarbu uzsākšanas un koku zāģēšanas Zaļajā ielā tomēr izsludināja publiskās apspriešanas procedūru koku ciršanai Pasta ielā 46, Jēkaba–Pasta ielas skvērā  un Akmeņu–Pasta ielas skvērā.
    Apspriešana bija noslēgusies, un BD jau bija palūgusi publicēšanai tās rezultātus, kas tika saņemti, kad uz redakciju 20. augustā satraukta piezvanīja persona, kas bija piedalījusies apspriešanā, un sacīja, ka Pasta un Akmeņu ielas skvērā uzsākta koku zāģēšana. Par to redakciju informēja arī citi jēkabpilieši. Strādnie­ki sacījuši, ka nozāģēs visu, ko projektā paredzēts nozāģēt. Zvanītāja BD sacīja, ka apspriešanā par koku ciršanu dalībnieku vairākuma viedoklis noteikti bijis pret to vai pieļāvis daļēju ciršanu. Par to liecinot viņas draugu un paziņu nostāja, kas arī piedalījušies aptaujā, un sabiedrības noskaņojums. 
 
Apspriešanā vairākums ir pret koku ciršanu
     Kā liecina apspriešanas rezultāti, ko BD saņēma no pašvaldības,  tajā piedalījās 33 personas. Piecas anketas atzītas par nederīgām. No atlikušajām 28 sešas personas dzīvo tiešā ieceres vietas tuvumā, un no tām trīs ir par daļēju ciršanu (nokaltis bērzs un divas papeles) un trīs vispār ir pret ciršanu. Minēts, ka pārējie 22 respondenti nedzīvo skvēru tuvumā (diezin vai ir jēga tādam dalījumam, jo visi dzīvojam Jēkabpilī), un no viņiem par daļēju ciršanu (bērzs, papeles) ir četras personas, bet 18 ir vispār pret jebkādu ciršanu. Par koku ciršanu nav nevienas anketas. Tātad aptauja ir par labu koku saglabāšanai. 
    «Skvēri ir kā pilsētas zaļās oāzes, cilvēki tajos pārsvarā vēlas uzkavēties (atpūsties) tādēļ, ka tur esošie koki dod pavēni, kas ir patīkami karstajā laikā, un koki pa skvēra perimetru atpūtniekus daudz maz aizsargā no izplūdes gāzēm, ko rada garām braucošas automašīnas, tāpat slāpē to radīto troksni. Koki ir nevis jāzāģē, bet jākopj, tos nevar aizstāt ar dzīvžogiem vai puķu klumbām. Galīgi nav saprotama tūjas izzāģēšana Pasta un Jēkaba ielu krustojuma skvērā, tas tur praktiski ir vienīgais dabas vizuālais objekts, kas to vietu atdzīvina», – tādu viedokli apspriešanas anketā minējusi viena no skvēru tuvumā dzīvojošajām personām, kas ir pret koku ciršanu. 
    «Es atbalstu tikai trīs koku nociršanu – varētu nocirst nokaltušo bērzu, kā arī divas papeles, jo nokaltušais koks vairs nedzīvos, savukārt papeles rada alerģiskas reakcijas daudziem iedzīvotājiem. Savukārt iebilstu pret kļavu un Holandes liepu nociršanu, jo tad skvērs Pasta ielas un Akmeņu ielas krustojumā kļūs pavisam tukšs, šie koki rada skvērā skaistu, zaļu vidi un ēnu, kur patverties karstās dienās. Ja šie koki tiks nocirsti, nebūs vairs sajūtas, ka tā ir pilsētas zaļā zona, arī jaunie kociņi, ja tādus paredzēts stādīt, tik ātri neizaugs, lai veidotu patvērumu no saules un zaļu vidi,» – tāds ir viens no viedokļiem ar atbalstu daļējai koku ciršanai.
 
Kāda tad jēga rīkot apspriešanu?
   Iedzīvotāji interesējas, kāda jēga bija apspriešanai, ja kokus tik un tā nozāģē, neskatoties uz tās rezultātiem, kas noteikti esot par labu koku palikšanai. Ja projektu nevar īstenot, nezāģējot kokus, tad tā arī vajadzējis pateikt, ka tos tik un tā zāģēs. Ja viss ticis darīts tikai tādēļ, ka aptauja ir obligāta, bet tik un tā bijis skaidrs, ka zāģēs, tā esot bijusi apspriešanas dalībnieku muļķošana, un viņi tagad jūtas kā tādi, ar kuriem pašvaldība spēlē spēlītes. Cilvēki lūdza noskaidrot, vai apspriešanas rezultātiem ir kāda nozīme, lai izšķirtos par vai pret zāģēšanu, vai galvenais ir projektā paredzētais? Ja ir, tad kāpēc tos nozāģēja? Ja nav, tad kāda jēga rīkot aptauju? 
 
Sabiedrība drīkst līdzdarboties, bet izšķirošo lēmumu pieņems dome 
    Jēkabpils pašvaldības Pilsētvides departamenta direktors un koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Raits Sirmovičs (pēdējā amatā iecelts nesen), atbildot uz šiem jautājumiem, BD atsūtīja rakstisku atbildi, ko publicējam pilnībā.
    «Šī gada 23. aprīlī tika uzsākti būvdarbi Eiropas Savienības daļēji finansētā projektā «Pasta ielas pārbūve Jēkabpilī» (turpmāk – Projekts). Projekta ietvaros ir paredzēts veikt ielai blakus esošo skvēru pārbūvi. Lai realizētu būvprojektā paredzēto ieceri, ir nepieciešams zāģēt skvēros esošos, galvenokārt pāraugušos kokus un to vietā veidot jaunus pilsētvidei atbilstošus stādījumus.
    Ņemot vērā LR Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr.309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža», kuri nosaka kārtību, kādā izsniedzamas atļaujas koku ciršanai. MK noteikumu Nr. 309 17. punkts nosaka, ka pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta pilsētas vai ciema teritorijā esošā publiski pieejamā valsts vai pašvaldības īpašumā esošā objektā vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktā sabiedrībai nozīmīgā gadījumā.
   Lai ievērotu MK noteikumu Nr. 309 prasības, Jē­kabpils pilsētas pašvaldība šī gada jūlija mēneša sākumā izsludināja publisko apspriešanu par paredzēto koku ciršanu skvērā pie Akmeņu ielas, Jēkabpilī. 
    Vēršam uzmanību, ka publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot sabiedrības un iedzīvotāju intereses, kur ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdarbošanos lēmumu pieņemšanā. Pašvaldībai ir jāvērtē iedzīvotāju sniegtie argumenti, jāuzklausa iedzīvotāju intereses un jāizvērtē, kuras intereses ir prioritāras, pamatojot šādas izvēles lietderību un samērīgumu. Lēmumu nevar pamatot tikai ar faktu, ka pret konkrētu ieceri iebildušo iedzīvotāju skaits ir proporcionāli lielāks vai vispārīgu iedzīvotāju negatīvo attieksmi.
    Jēkabpils pilsētas pašvaldības koku novērtēšanas komisija, izsniedzot koku ciršanas atļauju skvērā Pasta un Akmeņu ielu krustojumā, izvērtēja būvprojekta risinājumus un iedzīvotāju parakstītās anketas (vairākas no anketām parakstījuši iedzīvotāji, kas nedzīvo Jēkabpils pilsētā), pieņēma lēmumu – atļaut koku ciršanu skvērā, atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.»
   Tomēr joprojām neatbildēts paliek jautājums, kāpēc tad Pasta ielas gadījumā apspriešanu nerīkoja pirms projekta galīgā varianta apstiprināšanas un kāpēc tās līdz šim vispār nekad netika rīkotas, pamatojās tikai uz koku vērtēšanas komisijas atzinumu. Kaut, kā paši norāda, noteikumi par apspriešanas rīkošanu jau sen ir spēkā un aptauja ir obligāta. Tiesa gan, iedzīvotāju atsaucību tiešām nevar saukt par lielu, kaut runu un sašutuma par to vai citu koku zāģēšanu parasti ir daudz. Bet iespēja paust savu viedokli un sasniegt rezultātu ir tikai viena – piedalīties apspriešanā. Tiesa gan, uzzinot, ka viņu viedoklim nav izšķirošas nozīmes, turpmākajās apspriešanās varētu piedalīties vēl mazāk cilvēku vai ne­viens.  
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem  mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (25)

 1. namatēvs
  namatēvs
  pirms 2 gadiem

  nekad nebiju balsojis par Salceviču, bet šoruden noteikti nobalsošu ! Tagad tikai daudzi aptver ko mēs viņa vietā esam dabūjuši !

  Atbildēt
 2. X
  X
  pirms 2 gadiem

  Nu ko jau muldi? Labāk pameklē kādu trešo un par to balso. Nu nebija tavs leonīds tik izdarīgs. Varbūt cilvēcīgāks, bet ne izdarīgāks.

 3. Ok
  Ok
  pirms 2 gadiem

  Var būt arī taisnība, bet zinot šo deputātu sasaukumu, tas trešais ir kaut kur ārpus ! Kaut ko mēs (jēkabpilieši) pagājušajās vēlēšanās esam nolaiduši ar savu izvēli pavisam greizi, tas nu ir fakts ! Par to liecina kaut vai šāds izgājiens - ņēma un ciniski "uzšpļāva" :)))))))))))))))))

 4. Vēsma
  Vēsma
  pirms 2 gadiem

  Nu šitie jau ir tik "izdarīgi" un "apsviedīgi", ka bail paliek padomājot vai līdz nākošajām pašvaldības vēlēšanām vispār vairs kāds koks paliks :(( ! Vispār kaut kā nav dzirdēts, ka pilsētā tā zāģētu kokus kā mēžā !

Pievienot komentāru