Apstiprina ezeru apsaimniekošanas plānus
AIJA VALDMANE

Jautājums par Bancānu un Skrīveru ezeru apsaimnie­košanu tika apspriests Jēkabpils novada domes apvienotajā komitejā. Par situāciju informēja domes  teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša.
     Pamatojoties uz novada pašvaldības pērnā gada  21. martā noslēgto līgumu «Par ezeru apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu», biedrība «Latvijas ezeri» ir izstrādājusi apsaimniekošanas plānus Kalna pagasta Ban­cānu ezeram un Leimaņu pagasta Skrīveru ezeram.
    Aizvadītā gada 17. decembrī biedrība «Latvijas ezeri» prezentēja izstrādātos plānus interesentiem Kalna pagasta «Doktorātā». 
     Šī gada janvārī Valsts vides dienesta (VVD) Dau­gavpils reģionālās vides pārvaldes (RVP) vēstulē norādīts, ka ir izskatīti  minētie eze­ru apsaimniekošanas plā­nu projekti. VVD Dau­gavpils RVP dara zināmu, ka viņiem iebildumu attiecībā uz šiem plāniem nav.
     Savukārt Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «Bior» atsūtītajā e-pastā norādīja, ka ezeru apsaimniekošanas plānus institūtam nav pienākums saskaņot,  līdz ar to šis dokuments darbojas bez saskaņojuma ar minēto institūtu. 
      Dz. Nartiša informēja, ka Bancānu ezers vairāk ir pieejams pie «Dūjām». Ir norādes, kur ezeram var piekļūt. Deputāts G. Audzītis piebilda, ka pie tā  var piekļūt, ejot  pa pašvaldības zemi. Apsaimniekošanas plānos sacīts, ka Civillikuma pielikumos ezers nav iekļauts, tātad  nav publisks, bet privāts. Taču zeme zem ezera pieder pašvaldībai. Zvejas tiesības valstij nepieder. Taču makšķerēšanai ezera sektoros, kas nav pie pašvaldības krasta īpašuma, vajadzīga attiecīgā īpašnieka vai valdītāja atļauja.   Tas, kas piekļūst ezeram, nedrīkst radīt zaudējumus īpašniekam. Nedrīkst izmantot motorizētus transportlīdzekļus. Zemes īpašniekiem vai lietotājiem jāveicina sugu un biotopu daudzveidības saglabāšana. Ja tie tiek izrakti vai postīti, par to draud naudas sods. Šajā ezerā sastopama ezerriekstu audze.
       Skrīveru ezers arī nav iekļauts Civillikuma pielikumu sarakstā, tāpēc ir privāts. Ezers ir krasta īpašnieku kopīpašums. Zvejas tiesības katram no īpašniekiem  pieder tai ezera sektorā, kurš robežojas ar attiecīgo krasta īpašumu. Taču Skrī­veru ezerā krasta īpašumu zemes gabalu robežas ir nospraustas nevis tieši pa ūdens līniju, bet gan galvenokārt pa līniju, kas atdala sauszemi  no krasta pārauguma slīkšņas. Līdz ar to tieši ar ezeru  robežojas tikai viena īpašnieka zeme  nelielā posmā, kur iespējams  pieiet tieši pie ūdens. Turpretī  pašvaldības zemes gabals ar kopējo platību 22,3 ha ietver gan divus sauszemes gabalus abās ezera pusēs, gan lielāko daļu ezera piekrastes slīkšņas. Līdz ar to  ezers  uz­skatāms par pašvaldības īpašumu. Citi nelielu piekrastes  zemju īpašnieki  uzskatāmi  par maznozīmīgiem. Pašvaldības tiesības uz zemi zem ezera dod tai iespēju rīkoties ar sapropeli, kas atrodas šai ezerā, un ierīkot ūdentilpnē būves.
Dz. Nartiša norādīja, ka ezeru apsaimniekošana  ir rūpīgi pētīta un ir pārdomu vērta.
      Jēkabpils novada dome nolēma apstiprināt gan Bancānu ezera, gan  Skrī­veru ezera apsaimniekošanas plānus. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru