Apstiprina «Jaunāsmuižas» darbības pārskatu un stratēģiju
AIJA VALDMANE

 Krustpils novada pašvaldībā tika saņemts pašvaldības aģentūras «Jaunāmuiža» direktores Solvitas Gedušas iesniegums ar lūgumu apstiprināt «Jau­nāsmuižas» stratēģisko plānu 2020.–2022. gadam.  Finanšu komitejā tika skatīts gan šis jautājums, gan spriests par minētās pašvaldības aģentūras publisko pārskatu.
    Novada domes sēdē tika apstiprināts gan publiskais pārskats,  gan vidējā termiņa darbības stratēģijas plāns.  Deputāti  atzīmēja, ka  aģentūras «Jaunāmuiža» direktore ir atbildīga par  šīs iestādes  vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu. 
     Publiskajā pārskatā  par aizvadīto gadu sacīts, ka  īpaša uzmanība tika pievērsta pansionātā dzīvojošo  klientu sociālajai  rehabilitācijai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Pērnajā  gadā  iestādē darbu uzsāka masieris, fizisko aktivitāšu organizētājs, bet ar šo gadu – sociālais rehabilitētājs.
 Darbiniekiem tika organizētas  obligātās mācības  un supervīzijas. Grupu su­pervīzijās sociālā darba speciālistiem  piedalījās seši darbinieki, bet 41 aprūpētājs apmeklēja  speciālus seminārus un mācības.
    Klientiem tika organizēti 11 koncerti un izrādes, pieci kinoseansi, astoņi tematiskie svētku pasākumi. 
    Aizvadītā gada būtiskie ieguldījumi iestādē ir – pabeigta atpūtas laukuma atjaunošana; nobruģēts laukums, atjaunoti soliņi; klientu vajadzībām iegādāts  inventārs un telpu aprīkojums; veļasmājā tika veikts remonts un nopirkta profesionāla veļas mazgājamā mašīna; teritorijas labiekārtošanai iegādāts traktors  – zāles pļāvējs. Atjaunots virtuves aprīkojums: nopirkts mikseris-blenderis, dārzeņu smalcinātājs, tāpat iegādāta datortehnika.
    Stratēģiskajā plānā secināts, ka pieaudzis  medicīniskā  personāla, sociālo darbinieku un aprūpētāju noslogojums, mainās darba pienākumi un jāiegulda vairāk darba klientu aprūpē. 
    «Jaunāsmuižas» kopējos ieņēmumus veido pakalpojumi, kurus saskaņā ar  noslēgtajiem līgumiem apmaksā klienti 90 procentu apmērā  no savas pensijas, piemaksām pie pensijas, invaliditātes pensijas, pabalsta un citiem personiskajiem ienākumiem; klientu piederīgie; pašvaldības, no kurām klients ir ievietots.
Pašreiz noteiktā uzturēšanās maksa ir 18 eiro diennaktī. Jēkabpils pilsētas un Krustpils novada klientiem, kuri ievietoti ar sociālā dienesta nosūtījumu, tie ir  17,50 eiro. Aģentūra 2017. gadā noteica jaunu pakalpojuma cenu iepriekšējo 15 eiro vietā, jo iepriekšējā maksa vairs nespēja segt klientu, ēku  uzturēšanas un citus izdevumus. 
     Izpētot cenas citos pansionātos un aprūpes namos, redzams, ka lielākā daļa šo maksu ir paaugstinājušas, kas ir saistīts ar inflāciju un minimālās  algas celšanu.  Pakalpojumu cenu pieaugums ir 2–4 eiro robežās par vienu diennakti. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru