Apstiprina noteikumus par pašvaldības nodevām
Sagatavoja A. Valdmane

Jautājums par pašvaldības nodevām izskatīts  Krustpils novada finanšu komitejas sēdē.  Par to ziņoja domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs. Viņš piebilda, ka turpmāk jādomā par veidu, kā pasākuma laikā iekasēt samaksu arī par elektrības izmantošanu. 
    Novada dome nolēma apstiprināt pašvaldības 2019. gada 21. augusta saistošos noteikumus «Par Krustpils novada pašvaldības nodevām» un paskaidrojuma rakstu. 
    Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas uzlikšanas kārtību, ar nodevu apliekamo objektu, no­devas likmi, nodevas maksātāju, samaksas kārtību, to personu loku, kuras atbrīvojamas no nodevas vai kurām piemērojami maksāšanas atvieglojumi, tās iekasēšanas kārtību. 
     Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas. Nodevas tiek ieskaitītas pašvaldības budžetā. Paš­valdības nodevu maksā par: pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām; izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās; tirdzniecību publiskās vietās. 
    Ir nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu. Likme par oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju sa­ņemšanu noteikta par vienu vienību. Objekti, kurus apliek ar nodevu, un nodevu likmes ir šādas: par pašvaldības domes, komitejas vai komisijas sēdes protokola izrakstu vai lēmuma apliecinātu kopiju no arhīva dokumentiem: fiziskām personām – 3 eiro, juridiskām – 5 eiro.
      Par izziņu no pašvaldības arhīva – 3 eiro; par izziņu par pašaudzētas produkcijas realizāciju – 2 eiro; par izziņu no būvvaldes – 3 eiro; par dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem dokumentiem: izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas glabājas papīra formā (kopiju), civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruku un daudzvalodu standarta veid­lapu – 5 eiro. No nodevas par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecināto to kopiju sa­ņemšanas ir atbrīvotas politiski represētās personas, 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgie pašvaldības iedzīvotāji, daudzbērnu ģimenes, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas. 
     Nodevas par rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās ir šādas: par izklaidējoša rakstura komerciāla pasākuma sarīkošanu publiskās vietās – 25 eiro; ja šāds pasākums notiek ilgāk par vienu dienu – 15 eiro.
     Nodeva par tirdzniecību sabiedriskās vietās ir šāda: par pašu ražotām lauksaimniecības un mājsaimniecības precēm: 3 eiro pa dienu; par pārtikas precēm un bezalkoholiskiem dzērieniem: 5 eiro pa dienu; par alkoholiskiem dzērieniem publiska pasākuma laikā – 30 eiro; par rūpniecības precēm: 5 eiro pa dienu.
No nodevas par ielu tirdz­niecību ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājsaimniecības precēm tiek atbrīvotas personas, kuras dzīvesvietu deklarējušas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
          
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 9 mēnešiem

  Kopš kur laik tas Pabērzs tik ļaunc palics..?

  Atbildēt
 2. Besī ārā!
  Besī ārā!
  pirms 9 mēnešiem

  Ar sulaini mietu izdzenāt tos trallinatajus.

  Atbildēt

Pievienot komentāru