Apstiprinātas jaunā Jēkabpils novada vadības amatalgas
INESE ZONE

     Jēkabpils novada domes sēdē apstiprināts lēmuma projekts par grozījumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs strādājošo darba samaksas, sociālo garantiju un atvaļinājumu nolikumā. Tie neparedz izmaiņas visu darbinieku atalgojumā, tikai nosaka atalgojuma apmēru jaunā novada domes vadībai: priekšsēdētājam, viņa trim vietniekiem un diviem algotiem komiteju vadītājiem. 
     Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. pantā noteikta pašvaldības domes deputātu mēnešalgas noteikšanas kārtība un pašvaldības deputātu mēnešalgai piemērojamie koeficienti. Saskaņā ar to bija noteikts, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam, nosakot deputāta mēnešalgu, bāzes mēnešalgas apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais valstī strādājošo 2018. gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs  - 976,47 eiro. Domes deputātiem tiek noteikta mēnešalga, noapaļojot līdz pilniem eiro, bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot šādus koeficientus: domes priekšsēdētājam – 3,64, domes priekšsēdētāja vietniekam – 3,2, domes deputātam – 1,2. Atbilstoši domes lēmumam no šī gada 1. jūlija attiecībā uz jauno domes vadību kā bāzes skaitlis tiek  piemērota 2020. vidējā statistiskā mēnešalga 1 025,29 eiro apmērā. Attiecīgi atalgojums domes vadībai tiek rēķināts, piemēram, domes priekšsēdētājam Raivim Ragainim 1 025,29 reizinot ar koeficientu 3,64, un mēnešalga pirms nodokļu nomaksas ir 3 732 eiro. Bet viņa vietniekiem Alfonam Žukam, Kārlim Staram un Aivaram Vanagam, attiecīgi reizinot ar koeficientu 3,2, alga ir 3 281 eiro.  Savukārt sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas vadītāja Līga Kļaviņa un attīstības un tautsaimniecības jautājumu komitejas vadītājs Ainars Vasilis, piemērojot koeficientu 2,4, saņems mēnešalgu 2 358 eiro apmērā. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un pastāvīgo komitejas priekšsēdētāji papildus nesaņems mēnešalgu par deputāta pienākumu veikšanu. Domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem, pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem, pašvaldības izpilddirektoram tiek piešķirts papildatvaļinājums 10 dienas, neatkarīgi no pašvaldībā nostrādāto gadu skaita.
     Deputāta mēnešalgas stundas tarifa likme tiek aprēķināta, nolikuma punktā noteikto koeficientu 1,2 reizinot ar bāzes mēnešalgas apmēru un dalot ar 160. Deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt 500 eiro. 
 
     Opozīcija savu viedokli nemaina
     Par mēnešalgām domes vadībai tika lemts jau finanšu komitejas sēdē. BD jau informēja, ka Jēkabpils novada domes opozīcija ar Aivaru Krapu priekšgalā iebilda gan pret trīs vietnieku amatiem, gan algotiem komiteju vadītājiem, uzsverot, ka tās   var vadīt vietnieki vai veikt bez atalgojuma, kā arī ieteica palikt pie iepriekšējā bāzes skaitļa 976,47 atalgojuma noteikšanai. Arī domes sēdē A. Kraps iebilda pret atalgojuma politiku, sakot, ka neesot pamata pozīcijas apgalvojumiem, ka Covid –19 sekas nav izraisījušas ekonomisku krīzi (bažās par krīzi Jēkabpils domes atalgojums tika iesaldēts, paliekot pie iepriekšējā koeficienta, līdz ar to algas nesamazinot, bet apturot to kāpumu), lai pavaicājot to cilvēkiem, kas zaudējuši darbu un ienākumus. Deputāts Jānis Raščevskis atgādināja, ka algu vajag celt citos sektoros – sociālajiem darbiniekiem, bērnudārzu pedagogiem, bet tagad algas ceļot domes vadībai  un  uz viņu rēķina stiprinot domes pozīciju. 
     Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis šos izteikumus vērtēja kā demagoģiskus, norādot, ka ar skaitļiem var operēt dažādi. Viņš arī minēja, ka nav pamata satraukumam, jo atalgojums tiks koriģēts arī sociālajiem, bērnudārza un citiem darbiniekiem un nekas nenotiek uz viņu algu rēķina.
     A. Kraps rosināja balsot par viņa priekšlikumu, ka algas paliek iepriekšēja līmenī. Par to balsoja tikai opozīcija: Aivars Kraps, Jānis Raščevskis, Elīna Serkova, Leonīds Salcevičs, Māris Dimants un Māris Trušelis, bet visi pozīcijas deputāti: Raivis Ragainis, Aigars Nitišs, Ainars Vasilis, Līga Kļaviņa, Daina Kalve, Aivars Vanags, Kārlis Stars,  Alfons Žuks, Kaspars Štolnieks, Mārtiņš Svilis, Aija Bojāre, Andrejs Gavrilovs, Daina Vītola bija pret. Savukārt par algu nolikuma izmaiņām nobalsoja visa pozīcija, izņemot Kasparu Štolnieku, kas atturējās, bet pret to bija opozīcija.
      
     Lielāks atalgojums mazināšot korupciju
     Aivars Kraps, komentējot savu nostāju, BD sacīja, ka, viņaprāt, novada pārvaldībai pilnībā pietiek ar diviem vietniekiem, kas var vadīt abas komitejas. Viens no vietniekiem varētu atbildēt par novada, otrs par Jēkabpils pilsētas lietām. Savukārt attīstības, finanšu un plānošanas jautājumi esot domes priekšsēdētāja darbalauks, ko viņš arī pārstāvot Rīgā ministrijās un iestādēs. Tagad būšot visai dīvaina situācija, kad priekšsēdētājs šos jautājumus kārtos Rīgā, bet pašvaldības līmenī viņu dublēs vietnieks. A. Krapa ieskatā, arī priekšsēdētāja vietnieku un komiteju vadītāju darbs dublēsies un komiteju vadītāji nebūs tik noslogoti, lai saņemtu tik lielu atalgojumu, un visi šie amati esot izveidoti tikai tāpēc, lai stiprinātu koalīciju. Sasaukuma darba laikā – četros gados - ar šo atalgojumu un jaunajām amata vietām plus izdevumiem par darbinieku autotransportu, benzīnu un citiem tikšot iztērēta ievērojama summa, ko varētu ietaupīt un izmantot citiem mērķiem.
     Savukārt Raivis Ragainis, komentējot algu nolikuma izmaiņas, sacīja, ka   izmaiņas atalgojuma nolikumā ir veiktas atbilstoši  izpilddirektora rīkojumam koeficientu reizināt ar 2020. gada vidējo algu. 
     R. Ragainis minēja, ka ar šo lēmumu nav palielināti atalgojuma izdevumi deputātiem un vadībai salīdzinājumā ar  visā jaunajā Jēkabpils novadā ietilpstošo pašvaldību deputātu, priekšsēdētāju un viņu vietnieku atalgojumu. Iepriekš visā novadā 64 deputātiem,  ieskaitot domju vadības darba samaksu, kopējais atalgojums bijis 404 708 eiro plus darba devēja nodoklis 95 471 eiro un kopā gadā - 500 178 eiro. Šobrīd kopējais atalgojums  gadā visiem novada deputātiem, ieskaitot domes vadības un komiteju vadītāju atalgojumu, būšot 303 636 eiro plus darba devēja nodoklis 71 628, un kopā tas ir 375 264 eiro. R. Ragainis gan atzina, ka izmaksu samazinājumu dod arī tas, ka jaunajā novadā ir daudz mazāk deputātu, tikai 19.
     -Šos skaitļus var dažādi grozīt, bet ir kopējais budžets, un tur ir redzams, vai ietaupām vai pārsniedzam iepriekšējo.  Mēs arī domājam, kā budžeta izdevumus salāgot ar ieņēmumiem, bet gribu arī teikt, ka daudz izdevīgāk pašvaldībai ir skaidri norādīts atalgojums un skaidri redzama savu tautas kalpu ienākumu sadaļa, nekā pēc tam dzird, ka kādas tiesībsargājošas institūcijas uzrāda apsūdzības domniekiem. Mēs nekaunamies par to, ka  varbūt kādā sadaļā ir lielāks atalgojums, bet es varu teikt, ka mums pilsētā un apkārtnē ir pietiekoši daudz amata vienību, kas saņem vēl lielāku atalgojumu, arī mūsu pašu kapitālsabiedrībās, un domes priekšsēdētāja atalgojums bieži vien to nesasniedz. Darba tirgus ir tāds, kāds tas ir, un ir tā, ka  pat palīgstrādniekam ceļu būvē, kas redzams reklāmās, sākuma atalgojums ir lielāks nekā pedagoga likme, - sacīja Raivis Ragainis. 
     Vaicāts, vai, rēķinot atsevišķi iepriekšējā novada vadības atalgojumu bez pārējo deputātu atalgojuma, tas bija mazāks salīdzinājumā ar jaunā novada vadības un komiteju vadītāju atalgojumu, R. Ragainis atzina, ka  tikai vadības un komiteju vadītāju atalgojums tagad esot nedaudz lielāks, bet esot jāsaprot, ka teritorija un atbildība par tās pārvaldību arī ir lielāka. Esot daudz skolu, daudz projektu. Ir liels un sarežģīts novads.
     -Runāju ar citiem novadiem, un citur arī komiteju vadītāji ir atalgoti. Ir kur deputātus atalgo vairāk. Tas noteikti ir darīts, lai nodrošinātu pilnvērtīgu darbu, - skaidro Raivis Ragainis. 
     
     
     
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (11)

 1. Novads bez galvas!
  Novads bez galvas!
  pirms 1 mēneša

  Vēlēšanās tautas vairākums izvēlējās Krapu, bet krēslā ar bezkaunīgiem paņēmieniem iesēdās Ragainis. Cik Krustpils novadā bija taupīgs, sakot, ka naudas ir tik, cik ir, tik jaunajā novadā bezatbildīgs šķērdētājs! Redz, iepriekšējos novados bija tik deputātu, tagad ir šitik, un uz ietaupījumu rēķina es darīšu tā! Savas pozīcijas ir nostiprinājis izveidojot parazītiskus augsti apmaksātus amatus. Vai iedzīvotājiem šitādus "darītājus" ir jāuztur ? Absolūts debīlisms, nevis reforma!

  Atbildēt
 2. To > Novads bez galvas!
  To > Novads bez galvas!
  pirms 1 mēneša

  Ja tev NAV galvas, tas nenozīmē, ka novadam nav galvas. Tas, ka kraps čaukst, kas iepriekšējā sasaukumā ticis amatā TIKAI pāri "līķim", tas nenozīmē, ka visiem vēlētajiem pārlaimīgi apčurājoties viņā jāklausās... Jēkabpils pilsētas domē vienmēr ir bijuši 2 vietnieki, tāpēc, izveidojot lielo novadu ir loģiski, ka tagad ir 3 vietnieki! Veiksmi darbā novada domes vadībai!

 3. Jēkabpiliete
  Jēkabpiliete
  pirms 1 mēneša

  Visu cieņu Štolniekam! Vienīgajam ir sava nostāja. Mēs to atcerēsimies arī pēc 4 gadiem.

  Atbildēt
 4. Jēkabpilietis
  Jēkabpilietis
  pirms 1 mēneša

  To pašu padomāju!

 5. Blin
  Blin
  pirms 1 mēneša

  Ar tām vēlēšanām ir kā ir. Ievēl vienu, @irsu krēslā ieliek cits.

 6. Faktiski
  Faktiski
  pirms 1 mēneša

  Tas vecais padlaiku stagnāts paberzs pjetureja sito idiotu, kurs bija jadzen no novada ārā ar sudainu mietu! Tagad ielidis rajonā un trallina uz nebēdu kā tāds miljardieris!

  Atbildēt
 7. Bēdigā
  Bēdigā
  pirms 1 mēneša

  Skolotājus gan jau uz šī rēķina bez veselības apdrošināšanas atstās. Silīti tik sev

  Atbildēt
 8. Loģiski
  Loģiski
  pirms 1 mēneša

  Kas tad tie skolotāji par tādiem priviliģētiem? Algas ir, lai ārstējas. Bet sile ir sile. Kuri tuvāk, tie arī rij!

 9. Bēdīgajai
  Bēdīgajai
  pirms 1 mēneša

  skolotāji lai vispirms iet sapotējas, visbezatbildīgākā sabiedrības daļa - tūlīt jaunajā mācību gadā sāks slimot un izplatīt covidu un atkal skolas būs attālināti, cik var mocīt bērnus un vecākus! Veselības apdrošināšanu gan neaizmirst no pašvaldības prasīt un ikgadējos algas pielikumus protams arī nē, no septembra atkal palielinātas algas

  Atbildēt
 10. Skolotāja
  Skolotāja
  pirms 1 mēneša

  Pedagogiem, arī pirmskolas pedagogiem algas būs no 1.septembra lielākas. Bet to paredz ministru kab.noteikumi. Ragaiņa nopelns šeit nebūt nav. Pedagogis atbalsta valsts.

  Atbildēt
 11. Skolotājs bez prāta
  Skolotājs bez prāta
  pirms 1 mēneša

  Ak valsts. Tad jau nekād areāla pieauguma nebūs. Tas jau nez cik reižu pieredzēts. Tik tā lielā izbļautīšanās. Skolotāi visu septembri nemaz nezina cik viņiem tā alga būs. Un kad pienāk oktobris un jāsaņem alga, liela vilšanās, jo čiks vien ir no pielikuma.

Pievienot komentāru