Ar atlaidi Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos var braukt visi novada pensionāri
INESE ZONE

Atbilstoši grozījumiem, ko Jēkabpils novada dome veikusi pašvaldības lēmumā Nr. 343 «Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos», ar atlaidi Jēkabpils pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt visi novada pensionāri. 
Iepriekš atlaide attiecās tikai uz jēkabpiliešiem. Novada iedzīvotāji pret to iebilda, un arī BD akcentēja šo problēmu. Savukārt novada domes vadība solīja veikt grozījumus lēmumā par atlaižu piešķiršanu, kas tagad ir izdarīts.Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 8. augusta lēmums noteica braukšanas maksas atvieglojumus 20 centu apmērā Jēkabpils pilsētas maršrutu autobusos vairākām pasažieru kategorijām. Tos varēja saņemt arī Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie vecuma pensiju sasniegušie iedzīvotāji, uzrādot braukšanas atvieglojumu apliecinošu dokumentu. Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu, lai ievērotu līdzvērtības principu, Jēkabpils no­vada dome  tagad nolēmusi braukšanas maksas atvieglo­jumus Jēkabpils pilsētas au­tobusos piemērot visiem Jēkabpils novada teritorijā deklarētajiem vecuma pensiju sasniegušiem iedzīvotājiem.
Atlaide par vienu braucienu Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem vecuma pensiju sasniegušajiem iedzīvotājiem (pensionāriem, kuriem ir tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju), uzrādot braukšanas atvieglojumu apliecinošu dokumentu, ir 20 centi. Lēmumu piemēro no 1. jūnija.
Kā BD informēja Jēkab­pils novada domes klientu apkalpošanas centrā, lai varētu izmantot atlaidi, novada pensionāriem ar derīgu pensionāra apliecību jādodas uz Jēkabpils autoostu, kur varēs saņemt elektroniskās braukšanas kartes, kas ļauj izmantot atlaidi. Šādas kartes izmanto Jēkabpils pensionāri, un tās būšot nepieciešamas arī novada senioriem. Karte jāuzrāda kopā ar pensionāru apliecību un «jānopīkstina» pie kases aparāta autobusā, un tad varēs saņemt atlaidi. Jēkabpils autoostā 1. jūnijā, kad lēmums stājās spēkā, par domes lēmumu, kas pa­redz atlaides un karšu izsniegšanu novada pensi­onāriem, neko vēl nezināja. Sazināšoties ar autobusu parka vadību, un, ja tāds lē­mums ir, novada seniori kartes autoostā varēšot saņemt. Autoostas darbiniece gan sacīja, ka sakarā ar jaunas aparatūras uzstādīšanu divas trīs dienas  jūnija sākumā karšu izsniegšana vispār nenotiks. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru