Ar Krustpils novada atzinības un goda rakstiem tiks apbalvoti 25 novada iedzīvotāji
Sagatavoja J. Apīnis

Valsts svētkos tiks apbalvoti 25 aktīvākie, darbīgākie Krustpils  novada iedzīvotāji – par sasniegumiem, augstiem rezultātiem un ieguldījumu  kultūras, izglītības, sporta un citās jomās, kā arī par ieguldījumu, kas ir veicinājis Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību un cilvēku labklājību.  
    Izvērtējot iesūtītos pieteikumus, Krustpils novada pašvaldības apbalvošanas komisija lēmusi apbalvot ar goda rakstu:
     Valdu Kalniņu-Vīto­lu – par ilggadīgu un apzinīgu darbu Sūnu pamatskolā. Viņa vairāk nekā 20 gadus vadīja Sūnu pamatskolu un ir apliecinājusi savu profesionalitāti un godprātību. Valda ir zinošs cilvēks, kurš radoši organizēja skolas darbu. Labsirdība, sirsnība, vienkāršība, un viņai ir laba humora izjūta – tas viss raksturo Valdu; Ināru Miha­loviču –  brāļu Skrindu Ata­šienes vidusskolas skolotāju par kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, saglabāšanu un popularizē­ša­nu.  Ināra ir veikusi pagasta un skolas vēstures izpēti un apkopojusi to grāmatās, kas paliks kā mantojums nākamajām paaudzēm.
Ar atzinības rakstu:
    Ritu Džeriņu – Antūžu pamatskolas skolotāju par radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Antūžu pamatskolas attīstībā; Nataļju Jeļi­zar­jevu – Antūžu pamatskolas skolotāju par radošu un godprātīgu pedagoģisko darbu Antūžu pamatskolā; Zandu Bojeri –  Krustpils pagasta «Mīļdzīvnieku biedrības» īpašnieci par ieguldījumu uzņēmējdarbībā un iniciatīvu organizēt treniņsacensības konkūrā «Krustpils novada kauss 2019»; Lieni Anteviču – Kūku bibliotēkas bibliotekāri par radošu un kvalitatīvu darbu sabiedrības labā; Annu Pastari par kultūras mantojuma saglabāšanu; Mariju Želt­kovsku  par ieguldīto dar­bu, kas veicinājis Atašienes pagasta izaugsmi; Līviju Vikšeri par veiksmīgu Ata­šienes pagasta vārda daudzināšanu; Raisu Makla­kovu – Mežāres kultūras nama un Mežāres bibliotēkas apkopēju par atbalstu sabiedriskiem pasākumiem un nesavtīgu darbu sabiedrības labā; Ingrīdu Pokštu – pansionāta «Jaunāmuiža» pavāri par ilggadēju un godprātīgu darbu pansionātā «Jaunāmuiža»; Rasmu Lo­ginu – Krustpils pagasta pārvaldes apkopēju-sētnieci par atbildīgu un radošu pieeju darbam Krustpils pagastā; Mariju Zarāni – Vīpes pamatskolas skolotāju par ilggadīgu darbu Vīpes pa­matskolā un aktīvu dalību projektā «Tīrai Latvijai»; Andri Kļaviņu – fotogrāfu par ieguldījumu Krustpils novada tēla popularizēšanā; Aldi Bojāru – z/s «Delles» mehanizatoru par ieguldījumu uzņēmējdarbībā un infrastruktūras attīstībā Va­riešu pagastā; Juri Putku – z/s «Sniedzes» īpašnieku par ieguldījumu uzņēmējdarbībā un infrastruktūras attīstībā Variešu pagastā; Ingu Zālīti – Variešu pa­gasta apkopēju-sētnieci par ieguldījumu sakārtotas, cilvēkiem draudzīgas un pieejamas vides veidošanā; Dainu Kalvi – Sūnu pamatskolas skolotāju, 748. Sūnu mazpulka vadītāju par entuziasmu un augstiem sasniegumiem Sūnu mazpulka vadīšanā; Ņinu Jegorovu – Sūnu pamatskolas skolotāju par atbildību pret mācību procesu un audzināšanas darbu Sūnu pamatskolā; Ņinu Miļevsku – Sūnu pamatskolas sētnieci-apkopēju par ieguldījumu Sūnu pamatskolas teritorijas lab­iekārtošanā un mājīguma radīšanā; Innu Sakoviču – Mežāres pamatskolas skolotāju par nesavtīgu darbu un izciliem panākumiem savas profesionālās meistarības celšanā izglītības jomā Mežāres pamatskolā; Jeka­terinu Ivanovu – Mežāres pamatskolas apkopēju par ilggadēju darbu un ieguldījumu vides veidošanā Mež­āres pamatskolā; Inesi Ir­bīti – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē; Dainu Lapiņu – Krustpils pamatskolas skolotāju par ilggadīgu un nozīmīgu ieguldījumu darbā ar sākumskolas skolēniem Krust­pils pamatskolā; Ro­landu Kabrinu – par ilglaicīgu un apzinīgu darbu z/s «Kalves».
   Apbalvoto sveikšana notiks Latvijas neatkarības  proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgajā pasākumā Mežāres kultūras namā 17. novembrī plkst. 17.00. Laipni aicināti!
 
Sagatavoja J. Apīnis

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. Parodija, ne novads
  Parodija, ne novads
  pirms 10 mēnešiem

  Nav vairs ko apbalvot. Nomainīsies nākamgad apkopējas, tad tās atkal varēs apbalvot:) Nav jau žēl, protams.

  Atbildēt
 2. kaut kā tā
  kaut kā tā
  pirms 10 mēnešiem

  A kam ta spraudīs medāļus, sev vai? Tie jau ir sasprausti. Izdomāja, ka vajag spraust, i sprauž pirmajiem , kuri sastapti. Ko te vispār runāt par šo trallinātāju novadu? Sametīs drīz visus vienā katlā ar visiem parādiem un nepadarītajiem darbiem un atklāsies šausmu lietas.

Pievienot komentāru