Ar sirsnīgu pasākumu noslēdz projekta aktivitātes
ILZE BIČEVSKA

Kalna pagasta doktorātā notika projekta «Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību» noslēguma pasākums, uz kuru pulcējās aptuveni piecdesmit klausītāji. 
     Kā stāsta atceres pasākuma vadītāja Sandra Vecumniece, šis projekts, kas ir viņas rakstīts, tika sākts šā gada maijā. Pro­jekta ideja – saglabāt rakst­nieka, tulkotāja un žurnālista Aleksandra Grīna (kurš dzimis Kalna, agrākā Biržu pagasta, «Ziedu» mājās) literāro mantojumu, izglītot vietējos cilvēkus par valstij un novadam vēsturiski svarīgiem faktiem, kā arī veicināt nacionālās identitātes veidošanos pašu pagasta un novada iedzīvotāju apziņā. 
     – Mēs uzskatām, ka vienmēr jāpatur prātā savi slavenie novadnieki, un jo īpaši tas svarīgi ir šogad, kad mūsu valstij aprit simts gadu. Šā projekta laikā sadarbojāmies ar A. Grīna pēcnācējiem – mazmeitu Noru Romanu (viņa šajā pasākumā mums demonstrēja videomateriālu ar nosaukumu «Aleksandra Grīna meitas Zentas Ro­manas stāstījums par savu tēvu») un arī ar A. Grīna fondu. Lielu ieguldījumu, gatavojot šīs pēcpusdienas programmu, deva skolotāji Aigars un Mārīte Pērkoni: M. Pērkone piemiņas pasākumā prezentēja Aknīstes vidusskolas skolnieces Aivitas Mārānes darbu par A. Grīnu, savukārt atceres brīdī pie rakstnieka pieminekļa A. Pērkons lasīja citātus no romāna «Dvēseļu putenis». Jāpiezīmē, ka romānā daudzviet aprakstīti gan mūsu pagasta cilvēki, gan vietas. Un, protams, interesanta šajā dienā bija tikšanās ar filmas, kas top pēc grāmatas «Dvēseļu putenis» motīviem, režisoru Dzintaru Dreibergu, kurš mums stāstīja gan par filmas tapšanas gaitu un aktieru atlasi, kur no sākotnējiem tūkstoš pretendentiem vajadzējis izvēlēties desmitus, gan rādīja slaidus, kuru fotogrāfijas uzņemtas filmēšanas laukumā. Filma gan pie skatītājiem nonāks tikai nākamā gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā, un, protams, tiklīdz tas būs iespējams, to rādīsim arī mūsu pagasta iedzīvotājiem. Jāpiebilst, ka filmas radošās grupas pārstāvji (pasākumā piedalījās arī tās producente Inga Praņevska) bija patīkami pārsteigti par to, kā mūsu novadā tiek turēta godā A. Grīna piemiņa, apskatīja topošo parku, pabija pie rakstnieka piemiņas akmens un solīja uzturēt draudzību ar mūspuses cilvēkiem arī turpmāk, – stāsta Kalna pagasta kultūras nama vadītāja Sandra Vecumniece. 
     Pasākumā laikā izskanēja arī Ginta Ločmeļa un pavadošās grupas patriotisko dziesmu koncerts, kas klausītājiem tā esot paticis, ka noslēgumā vairākas dziesmas visi dziedāja kopā. Un noslēgumā notika kopīga «Karavīra zupas» baudīšana un sarunas. 
    S. Vecumniece stāsta, ka šā projekta devums ir arī ilustratīvi informatīvs izdevums – buklets, kas stāsta par A. Grīna romānu «Dvēseļu putenis», tāpat izgatavotas piemiņas balvas pasākuma atbalstītājiem, kas tika pasniegtas šajā noslēguma pasākumā. 
    S. Vecumniece teic sirsnīgu paldies Mežzemes bibliotēkas bibliotekārei Guntai Jaunzemei un Kalna pagasta bibliotēkas bibliotekārei Marutai Orbidānei par aktīvu līdzdalību projekta darbā, kā arī Mārītei un Aigaram Pērkoniem un Norai Romanai par informatīvo devumu. 
    Projektu «Dvēseļu putenis – stāsts par cīņām uz brīvību» finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF), Zemgales Plāno­šanas reģions, a/s «Latvijas valsts meži» un Jēkabpils novada pašvaldība. Tā kopējās izmaksas ir 836,91 eiro (no tām 500 eiro ir VKKF, bet 336,91 eiro – Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums).  
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru