Arī Jaunjelgavā rīko iedzīvotāju aptauju par reģionālo reformu
ILZE BIČEVSKA

Valstī jau bijuši mēģinājumi, kad novadu pašvaldības mēģina pretoties gaidāmajai administratīvi teritoriālajai reformai. 
     Viens no pagaidām skaļākajiem mēģinājumiem bija referenduma rīkošana Ik­šķiles novadā, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apkaroja ar speciāla rīkojuma palīdzību. Nupat iedzīvotāju parakstu vākšanu īs­tenoja Salas novads. Šo­mēnes sākās un patlaban turpinās iedzīvotāju publiskā apspriešana par administratīvi teritoriālo reformu Jaunjelgavas novadā. To rīko pašvaldība, lai noskaidrotu sa­vu iedzīvotāju viedokli par VARAM sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu. 
     Pašvaldība noteikusi, ka ša­jā apspriešanā var piedalīties ar Jaunjelgavas novada pašvaldību saistīti LR valsts piederīgie, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un atbilst vie­nam no nosacījumiem, kā: deklarētā dzīvesvieta vai darbavieta atrodas Jaun­jelgavas novadā vai personai pieder nekustamais īpašums šajā novadā. Anketas drukātā veidā ir iespējams saņemt un iesniegt divpadsmit Jaun­jelgavas novada iestādēs: novada domes  ēkā, visās novada pagastu pārval­dēs un bibliotēkās. Tāpat anketu var lejupielādēt pašvaldības interneta viet­nē www.jaunjelgava.lv. Aiz­pildītu anketu var iesniegt arī attālināti, ar elektroniski parakstītu dokumentu vai www.latvija.lv. 
     Aptaujas rīkotāji norāda, ka Jaunjelgavas novads kā atsevišķa administratīvi terito­riālā vienība tika izveidots 2009. gadā. 2019. gada 1. janvārī šajā novadā bija  5 140 iedzīvotāji. Ap­taujas rī­kotāji arī uzsver, ka ša­­jos gados iedzīvotāju skaits nav krasi samazinājies, tāpat novada paš­valdība veic tai uzticētās funkcijas. Savukārt VARAM nav vie­­tējai sabiedrībai sniegusi pārskatu par to, kā reforma ­ietekmēs iedzīvotājus – paš­valdības pakalpojuma saņēmējus. Nav arī informācijas par finansiālo un soci­­ālo ietekmi uz novada iedzīvotājiem.
     Pašvaldība norāda, ka, par spīti Jaunjelgavas novada sociālekonomiskajiem rādītājiem un spējai īstenot uz attīstību un izaugsmi vērstu budžetu, reformas ietvaros šo novadu paredzēts pievienot Aizkraukles novadam. Turklāt pievienošana tiek plānota, neizvērtējot novada iedzīvotāju iespējamos ieguvumus vai zaudējumus.
    Minētajā anketā ir tikai viens jautājums: «Vai Jūs atbalstāt Jaunjelgavas novada kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu?» An­ketā arī atvēlēta vieta respondenta komentāram. 
     Kā BD pastāstīja Jaun­jelgavas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Vectirāne, patlaban anketu aizpildīšana notiekot samērā aktīvi. Plānots, ka šīs aptaujas rezultāti būs apkopoti jau nākamajā nedēļā pēc tās noslēguma. Aptauja noslēgsies 30. augustā.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru