Arī Jēkabpils objektus sumina «Latvijas Ainavu arhitektūras balvas 2019» pasniegšanas ceremonijā
Sintija Pastare, Jēkabpils pašvaldības Teritorijas plānošanas nodaļas vecākā ainavu arhitekte

Šogad pirmo reizi norisinājās «Latvijas Ainavu arhitektūras balva 2019», lai veicinātu izpratni par ainavu un ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu un neaizstājamu sastāvdaļu un kā sociāli, ekoloģiski, psiholoģiski un ekonomiski nozīmīgu cilvēku koprades produktu. 
 
     Pirmajai balvai ainavu arhitektūras nozarē nominācijās «Ārtelpa, personības un procesi» kopumā tika iesniegts 81 pieteikums. Jēkabpils un tās iedzīvotāji var lepoties, ka no šiem pieteikumiem septiņi ir bijuši tieši no mūsu pilsētas.
      Svinīgā balvas pasniegšanas ceremonija norisinājās brīvdabā 13. septembrī Klī­versalā, Rīgā. Organi­zatori bija parūpējušies par patiesi skaistu un pozitīvām emocijām piepildītu pasākumu, godinot visus pieteiktos ārtelpas objektus, personības un procesus. Klāteso­šajiem bija iespēja vēlreiz apskatīt visus pieteikumus, kuri bija izstādīti āra galerijās.
     Paldies visiem, kuri aktīvi balsoja par skatītāju simpātiju balvu «LSM» portālā, kā arī visiem tiem cilvēkiem, kuri vistiešākajā mērā ir saistīti ar Jēkabpils pašvaldības pieteiktajiem objektiem pirmajai Latvijas Ainavu arhitektūras balvai. Paldies jums – projektētāji, būvnieki un apsaimniekotāji. Patei­coties jums, mūsu pilsēta attīstās un ir tāda, kādu mēs to re­dzam šodien.
      Nacionālajā žūrijā, kura vērtēja pieteikumus, izvirzot nominantus un pēc tam balvas laureātus, strādāja starpdisciplinārā komanda, kurā ir ainavu arhitekti Loreta Erele un Aivars Blūms ar ekspertīzi dažādās ainavu arhitektūras jomās, pilsētplānotājs Pauls Grants, speciāliste kultūrvēsturiskā mantojuma jautājumos Katrīna Kukaine, mākslinieks Kristiāns Brekte un kopienu plānotājs Jonas Bīhels (Jo­nas Büchel). Savukārt starptautiskā žūrija no Aus­trālijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas vērtēja balvas laureātus un piešķīra Dižbalvu.
      Nacionālā žūrija, kura vērtēja iesniegtos pieteikumus, 20. augustā klātienē apmeklēja Jēkabpili, kur tika iepazīstināta ar pieteiktajiem objektiem nominācijā «Ārtelpa».
      Starp pirmajai Latvijas Ainavu arhitektūras balvai izvirzītajiem laureātiem bija arī divi objekti no Jēkabpils, kuri saņēma Nacionālās žūrijas laureātu apbalvojumus: nominācijā «Ārtelpa» laureāta diplomu ieguva piegādātāju apvienība «Jē­kabpils PMK un Būvmetrs»  par objektu «Bebru ielas mikrorajons Jēkabpilī» – ārtelpa ar sociāli nozīmīgu raksturu;  laureāta diplomu  – SIA «We Build Parks»  par objektu «Jēkabpils ve­lotrase» – aktīvās atpūtas ārtelpa.
     Žūrijas vērtējumā Jēkab­pils guvusi atzinību, un saņemts laureāta diploms arī nominācijā «Procesi» – labas pārvaldības projekti.
      Pārējie pieci Jēkabpils objekti saņēma  nominanta diplomus: «Transporta kustības aplis Brīvības un Vie­nības ielas krustojumā» – par pilsētas transporta infrastruktūras telpas atsvaidzināšanu;   «Kena parks Jē­kabpilī» – par doto iespēju iedzīvotājiem turpināt kopā būšanas  tradīcijas sakoptā pilsētas zaļajā ārtelpā (pilnsabiedrība «Austrumi PB»); «Trešdienas tirgus laukums Jēkabpilī» – ieguldījums pilsētas kultūrvēsturiskās identitātes meklējumos un mūsdienu jēkabpiliešu iesaistīšanā savas vietas vērtību izcelšanā (SIA «SKA projekts»); «Jēkabpils Vecpilsētas laukums» – ieguldījums pilsētas publiskās ārtelpas atdzīvināšanā caur pilsētas vēsturi un tās iedzīvotāju dzīvesstāstiem (SIA «Firma L4»);  «Krust­pils (Ādamsona) saliņa» – par dabiskas un ainaviskas kultūrtelpas funkcionālo iedzīvināšanu ainavā, izceļot vietas ainavisko nozīmīgumu pilsētas plānojuma struktūrā (SIA «Arhitektu birojs Krasts»).
Izsakām pateicību Lat­vijas Ainavu arhitektu asociācijai, organizējot pirmo Latvijas Ainavu arhitektūras balvu.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru