Asares centrā notiek labiekārtošanas darbi
ILZE BIČEVSKA

Asares pagastā pavasarī un vasaras sākumā veikti vairāki apkārtnes labiekārtošanas darbi. Kā stāsta pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Lāsma Prande, viens no šiem veikumiem ir veco tūju izzāģēšana kapličas teritorijā. 
        – Tūjas, kas ir populāri parku un apstādījumu krū­mi, šajā vietā jau bija pāraugušas, un laika gaitā tām bija izveidojusies nesimetriska forma. Pāraugušie koki tika izrauti ar visiem celmiem, saknēm, un vietā iestādītas jaunas kolonveidīgās tūjas, ko piegādāja un sastādīja audzētava «Meža­ra­sas». Savukārt melnzemi jaunajiem apstādījumiem sagādāja SIA «Siliņi». Vēl pie kapličas noveidoti jauni soliņi, kam komplektā ir arī atkritumu urnas. Tāpat roka bija jāpieliek arī Asares muižas pilsdrupām, kurās laika gaitā iesējušies un saauguši krūmu puduri. Patlaban pie to izzāģēšanas strādā trīs pagaidu darbu strādnieki, – stāsta L. Prande. 
       Pirms kāda laika bija veikts iepirkums speciālā maisījuma, kas domāts zemes ceļu atputekļošanai, iegādei. Ar tā palīdzību Aknīstes novadā patlaban veikta aptuveni kopumā 2 km ceļa posmu atputekļošana dažādās vietās. Tas darīts ceļa posmos, kas atrodas pie biezāk apdzīvotajām vietām Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastā.  
       – Diemžēl gar Asares centru iet arī valsts ceļš, kas atputekļots netiek, arī mēs to nedrīkstam veikt, un līdz ar to iedzīvotājiem sausā laikā te ir zināmas neērtības. Atputekļošana uz zemes ceļiem vidēji jāveic divas reizes sezonā. Protams, korekcijas var ieviest stipras lietusgāzes, kuru rezultātā nokrišņi speciālo maisījumu ieskalo dziļāk ceļa virsmā, un vairs nav tā efekta. Plā­nojam atputekļošanu šosezon veikt atkārtoti, – stāsta Lāsma Prande. 
       Sākts dokumentu saskaņošanas darbs, lai varētu sakopt senlaicīgas ēkas graustu, kas atrodas Asares centrā pretī kultūras na­mam. Kā informē L. Prande, šī agrāk skaistā māja ar manteļskursteni un izteiksmīgām kolonnām patlaban nonākusi avārijas stāvoklī. Tā atrodas uz zemes, kas pieder pašvaldībai, bet pati ēka ir kādas nu jau bankrotējušas SIA īpašums. Normatīvie akti pašvaldībai neļauj ieguldīt budžeta līdzekļus citam piederošā īpašumā. Lai šo vidi degradējošo objektu padarītu acij tīkamāku, darbības jāsaskaņo ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts nekustamo īpašumu aģentūru un citām struktūrām. Nodoms – panākt, lai šī se­nā ēka tiktu nodota pašvaldības valdījumā.
      Nesen Asares centrā uz­stādīti divi sensorie āra ap­gaismojuma elementi, ar kuru palīdzību būs apgaismota kultūras nama, autobusa pieturas un vietējā veikala apkārtne. Visā novadā un līdz ar to arī Asares pagastā norit ceļu greiderēšana, bet ceļmalas appļauj z/s «Arkliņi».
      – Daudzos darbus nevar izdarīt viens cilvēks. Vajadzī­ga laba komanda. Vēlos sacīt lielu paldies remont­darbu strādniekam Asares pagastā Modrim Grāvelim, kurš mums ir ļoti atbildīgs, godprātīgs un iniciatīvas bagāts cilvēks, – teic Lāsma Prande. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru