Atceļ agrākās arodvidusskolas ēkas pārbūves plānus
ILZE BIČEVSKA

Septembra domes sēdē kā vienu no darba jautājumiem Viesītes novada pašvaldība izskatīja jautājumu par to, vai turpināt virzīt projektu, kas paredz agrākās Viesītes arodvidusskolas ēku (Smilšu ielā 39) pārbūvēt, lai tajā varētu izvietot Sēlijas Sporta skolu un novada Veselības un sociālās aprūpes centru, vai tomēr no šīs ieceres atteikties. 
    Domes priekšsēdētājs Alfons Žuks aicināja deputātus izteikt savas domas par šo jautājumu, proti, vai ir atbalstāms šā projekta otrās kārtas iepirkums. Jāpiezīmē, ka, lai projektu realizētu, pašvaldībai būtu jāņem aizdevums Valsts kasē, bet ēkas rekonstrukcijas darbi būtu jāveic par saviem līdzekļiem. Projekta realizācijai būtu vajadzīgs finansējums 1 484 972,55 eiro ap­mērā. 
    Kā debatēs norādīja pašvaldības finansiste Lidija Medvecka, patlaban Viesītes novada domei jau ir vairāki aizņēmumi, kas jāatmaksā, tajā skaitā tādi ilgtermiņa kredīti kā ūdenssaimniecības projekts, PII «Zīlīte» un Rites pamatskolas siltināšana, siltumtrašu projekts, ceļi, sporta komplekss, kapličas būve, kuru summas ir 15,9% no budžeta kopējā apjoma. Tāpat ir arī daži neatmaksāti mazāka apjoma aizņēmumi. Iece­rētais bijušās arodvidusskolas ēkas rekonstrukcijas projekts kopējo atmaksājamo aizņēmumu summu palielinātu līdz 411 000 eiro gadā. Finansiste norādīja, ka pašvaldības budžets nav tik liels, lai tas spētu uzņemties tik lielus maksājumus. 
   Deputāte Svetlana Andruškeviča sacīja, ka patlaban novada iedzīvotājiem, kuriem šis pakalpojums ir vajadzīgs, vietas pietiek jau esošajā pansionātā, turklāt projekta realizēšanas rezultātā būšot radītas vien divas jaunas darbavietas. Tāpēc ēkas pārbūves ideja, viņasprāt, ir jāatliek. A. Žuks norādīja, ka jautājums par projekta realizēšanu vai atlikšanu jāizlemj šajā sēdē, un, ja arodskolas ēkas pārbūvi atliek, tad tālāk jāpieaicina eksperti, kuri sniegtu padomu, kā uzlabot esošo aprūpes centru. 
   Pašvaldības galvenā grāmatvede Anita Maļinovska minēja Dvietes pansionāta pieredzi, kur pierādījies tas, ka šīs aprūpes iestādes uzturēšana no pašvaldības prasa lielus finansiālos izdevumus.
    Deputāts Juris Līcis norādīja, ka dzīve nevar apstāties šāda viena liela projekta dēļ, tajā pašā laikā piekrita, ka būtu jāveic uzlabojumi esošajā sociālās aprūpes centrā, piemēram, uzbūvējot tam piebūvi. Viņš arī jautāja, kur vispār radusies doma par pansionāta ievietošanu agrākajā arodskolas ēkā, nevis, piemēram, tās kopmītņu ēkā, uz ko saņēma domes priekšsēdētāja atbildi, ka šādi lēmis iepriekšējais deputātu sastāvs. Savukārt deputāts Roberts Orups izteica domu, ka šim nolūkam varētu meklēt finansiālu palīdzību no kāda labdarības fonda. 
  Jau jūlijā Viesītes novada dome tika pieņēmusi lēmumu neapstiprināt finansējumu 577 549,59 eiro (ar PVN) apmērā projekta «Eso­šās skolas ēkas pārbūve ar funkcijas maiņu Sporta skolas un Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām» būvdarbu pirmajai kārtai (tā būtu sporta zāle un telpas Sporta skolai). Līdz ar to tika pārtraukts pirmās kārtas iepirkums. 
   Septembrī tika lemts par otrās kārtas iepirkuma apstiprināšanu. Šajā balsojumā «par» bija Laura Zvir­bule, «pret» Svetlana An­druškeviča, Vita Elksne, Ana­tolijs Kvitkovs, Juris Līcis un Roberts Orups, bet atturējās Alfons Žuks, Iveta Līce un Pēteris Līcis. Līdz ar to agrākās Viesītes arodvidusskolas ēkas pārbūve sporta skolas un aprūpes centra vajadzībām tiek atlikta. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru