Atklāta vēstule Jēkabpils pašvaldībai
Jānis Mūrnieks, Jēkabpils iedzīvotājs, pensionēts mežkopis

Noskatoties televīzijas raidījumu par Jēkabpils Mežaparku un izlasot rakstu par šo tēmu, uzskatu par nepieciešamu rakstīt vēstuli.
     Uz saviem iesniegumiem saņēmu atrakstīšanās atbildes, bet uz pēdējiem, 2018. gada  31. oktobrī  iesniegtajiem priekšlikumiem pilsētas attīstības programmai 2020.-2026. gadam pašvaldības solīto atbildi nesaņēmu. Ceru, ka atklātajai vēstulei būs atklāta atbilde.
     Jēkabpils mežrūpsaimniecība par saviem līdzekļiem izveidoja un apsaimniekoja Jēkabpils Mežaparku, pēc tam par saviem līdzekļiem to apsaimniekoja Jēkabpils virsmežniecība. Valsts meža dienesta vadība ar 2000. gadu aizliedza virsmežniecībai turpināt Mežaparka apsaimniekošanu. Jēkabpils virsmežniecība Jēkabpils  pašvaldībai nodeva sakoptu iedzīvotāju atpūtas vietu. Cilvēki, kuri darbojās Mežaparkā, bija gatavi turpināt savu darbu. Tomēr pašvaldība viņus atbrīvoja. Par Mežaparku vairs nerūpējās, un izveidojās pašreizējā situācija.
      Strādājot Jēkabpils mežrūpsaimniecībā par meža atjaunošanas inženieri, direktora vietnieku, galveno mežzini un Jēkabpils virsmežniecībā par virsmežzini, no 1966. gada nodarbojos arī ar Jēkabpils Mežaparka apsaimniekošanu. Tāpēc nevaru vienaldzīgi noskatīties uz pašreiz notiekošo. Pēdējo vairāk nekā 10 gadu laikā mežaudze nav kopta, nav laikus veikta sakņu trupes ligzdu un stumbru kaitēkļu apkarošana. Arī pašlaik sāktie pasākumi rada bažas. Noklausoties televīzijas raidījumā Raita Sirmoviča interviju, es dzirdēju latviešiem labi pazīstamo dziesmiņu: ”Viss kārtībā, ak cienījamā kundze, viss kārtībā, viss kārtībā...” Nezinu, kas tas par mežsaimniecības speciālistu, kurš R. Sirmovičam iestāstīja, ka krājas  kopšanas cirte – skrajcirte ir tāda pati kā kailcirte. Kailcirte ir ražas novākšanas cirte, platībā tiek nozāģēti visi koki.
      Jaunībā koki straujāk aug augstumā, bet vidējos un brieduma gados – resnumā. Tāpēc tiek stādīts lielāks stādu skaits, kas nodrošina mazo kociņu izdzīvošanu un ātrāku augšanu augstumā. Vēlāk, laikus izretinot, tiek radīti labvēlīgi apstākļi caurmēra pieaugumam. Retināšana un skrajcirte ir krājas kopšanas cirtes, kurās izzāģē augšanā atpalikušos, vārgākos kokus, radot veselīgākajiem  labākus augšanas apstākļus. Viens no pamatrādītājiem ir izkoptās audzes koku šķērslaukums.
      Arī priekšlikumu –  izzāģēto sakņu trupes ligzdu vietās stādīt platlapjus - varēja ieteikt cilvēks, kurš Mežaparkā nav bijis. Platlapjiem tās vietas nav piemērotas. Par to var pārliecināties, apskatot izmēģinājuma veidā vienlaikus ar Mežaparku iestādīto ošu aleju. Neticu, ka cilvēkiem patiktu skatīties uz nīkuļojošiem kociņiem. Šajās vietās jāstāda nokarenā bērza (Betula pendula) stādi.
      Kaitēkļi un slimības vispirms uzbrūk novājinātiem kokiem, savairojoties,  arī pārējiem. Redzot  notiekošo Mežaparkā, man izveidojās priekšstats, ka Jēkabpils  pašvaldība uzskata Mežaparku par papildu ienākumu avotu. Zāģēšanai iezīmētajiem kokiem nav nekāda sakara ar audzes kopšanu. Manā darba laikā tādas sauca par “dabūšanas  cirtēm” un to “kopējus” stingri sodīja.
      Kā iemesls Mežaparka sliktajam stāvoklim tika minētas apmeklētāju izmīdītās koku saknes. 20, 30 un 40 gadus vecam parkam, kad koku saknes bija jutīgākas, tās neizmīdīja, bet 50 gados - izmīdīja. Man nav zināms, ka liels cilvēku bars vienlaikus vairākkārt būtu staigājis pa Mežaparku, sabojājot zemsedzi, kā arī mīdījis koku saknes. 
      Apskatot izstrādi Mežaparka austrumu daļā, redzēju pareizi atstātu nenozāģētu izzīmētu koku. Vairākās vietās nozāģētas veselīgas lielāko koku grupas,  pievešanas ceļa izveidei  nozāģēti  resnākie koki. Blakus nozāģētajiem atstāti augot atpalikušie, tievākie, arī kalstošie koki, kuri obligāti bija jānozāģē.  Sagatavoto kokmateriālu krautnēs redzami pārsvarā no resnākiem  veselīgiem kokiem gatavoti sortimenti. Šādi “kopjot” audzi, tiek samazināta tās noturība pret vējgāzēm un vējlauzēm.
     Arī zāģējamo koku izzīmēšana veikta bez jebkādas saistības ar nepieciešamo kopšanu. Neuzmanīgi strādājot, vairākiem kokiem nobrāzta miza lielos laukumos, kas izraisīs šo koku bojā eju. Pašreiz, pie nokavētas kopšanas, jāzāģē izņemamie koki vairākos, pēc dažiem gadiem atkārtotos paņēmienos, neradot audzei bīstamību tikt vēja izgāztai vai nolauztai. Atstājamajiem kokiem jābūt vienmērīgi izvietotiem visā platībā. 
     Izzīmējot zāģējamos kokus, arī zāģējot, nav ņemta vērā svešzemju koku sugu esamība. Nolūkā iegūt vairāk kokmateriālu zāģēšanai izzīmētas un arī jau nozāģētas dažas  veselīgas ciedru priedes, lapegles, nenoskaidrojot šo koku dendroloģisko vērtību. Mežaparkā ir iestādītas piecu sugu lapegles un divu sugu ciedru priedes. Nevienu no “darboņiem” neinteresē, kādas audzes paliks Mežaparkā pēc šīs darbošanās. Mežaparks nav parasta cirsma koksnes iegūšanai. Galvenais ir atstātā mežaudze, kurā ar kopšanu izcelti ainavu elementi. Nekaitējot audzes noturībai, izceltas izteiksmīgākās koku grupas un svešzemju koki – tādai bija jābūt rīcībai.
     Gar ceļmalu esošajā bērzu audzē zem koku vainagiem tika iestādītas eglītes pilsētas iedzīvotāju Ziemassvētku eglīšu vajadzībām (iespējams, toreiz reklāma bija nepietiekoša). Lielākā daļa netika nocirstas, un tagad traucē bērzu audzes attīstībai un gaisa apmaiņai zem bērzu vainagiem. Tās tur  neiederas.
Vairākkārt centos sazvanīt Jēkabpils pašvaldības darbiniekus pa uzrādītajiem tālruņu numuriem, bet nesekmīgi. Radās pārliecība, ka, redzot svešu zvanītāja numuru, netiek atbildēts. Ceru, ka šoreiz uz jau iepriekš izteiktajiem priekšlikumiem saņemšu atklātu atbildi: 
   1) pieaicināt sertificētu meža taksatoru inventarizēt Jēkabpils Mežaparka audzes, uzskaitīt saglabājušos svešzemju sugu kokus;
   2) izstrādāt pasākumu plānu turpmākajai Mežaparka audžu apsaimniekošanai;
   3) pilsētas domei ar rīkojumu noteikt atbildīgu pašvaldības darbinieku iepriekš minētā izpildei;
   4) Mežaparka apsaimniekošanai un kopšanai paredzēt budžeta līdzekļus. No pārdotās koksnes iegūtos līdzekļus izlietot Mežaparka apsaimniekošanai;
   5) pilsētas domei nodrošināt pasākumu izpildi un par paveikto informēt Jēkabpils iedzīvotājus.
    Vēlos arī saņemt vadošu Jēkabpils pašvaldības  darbinieku vērtējumu par šobrīd notiekošajām darbībām Mežaparkā un informāciju, kas notiks turpmāk. Arī paziņot, kurš cilvēks izzīmēja zāģējamos kokus un kāds tam ir viņa pamatojums. Ja Jēkabpils pašvaldība ir tik nespējīga un nabadzīga, ka nevar nodrošināt Mežaparka audžu apsaimniekošanu iedzīvotāju priekam un atpūtai, varbūt atrodas  labvēlīgs mecenāts...
     Novēlu laikraksta ”Brīvā Daugava” kolektīvam un lasītājiem veiksmīgu un veselīgu Jauno gadu! Novēlu pašvaldības darbiniekiem to pašu un aicinu būt atsaucīgākiem, uzklausīt pilsētas iedzīvotājus, cienīt jau pilsētas labā izdarīto un ar savu vienaldzību neiznīcināt esošo! 
 
Gaidot atbildi,  ar cieņu - Jēkabpils iedzīvotājs, pensionēts mežkopis 
  Jānis Mūrnieks
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (7)

 1. Kakii
  Kakii
  pirms 5 mēnešiem

  Paldies par vērtīgo informāciju. Man jau no paša sākuma radās iespaids, ka nav tas mežs tik "slims", lai visu vajadzētu dragāt nost. Atkal, ka tik kabatas piebāzt.....

  Atbildēt
 2. tā viš ir
  tā viš ir
  pirms 5 mēnešiem

  Uz naudu slimi tikai tā var izdarīt.

  Atbildēt
 3. Ērce
  Ērce
  pirms 5 mēnešiem

  Sirdsapziņa ir laba lieta,neļauj nomirt pirms neesi izsūdzējis grēkus.Diemžēl vēstulē ir atspoguļoti neprecīzi dati un pašvaldību nomelnojoši fakti. Autoram derētu uz greksūdzi rūpīgāk gatavoties.

  Atbildēt
 4. Spodra
  Spodra
  pirms 5 mēnešiem

  Paldies Jānim Mūrniekam! Nopelniem bagātais mežkopis Jānis Mūrnieks ir ļoti zinošs speciālists šajos jautājumos! Viņš pamatoti saņēmis balvu "Zelta čiekurs" nominācijā "Par mūža ieguldījumu" , jo devis nozīmīgu ieguldījumu mežsaimniecības nozares attīstībā Jēkabpils pusē. Žēl, ka ir tādas "Ērces", kuras negrib saprast patiesību!

 5. Andrejs
  Andrejs
  pirms 5 mēnešiem

  Liels paldies Spodrai par komentāru!

  Atbildēt
 6. Gita
  Gita
  pirms 5 mēnešiem

  Tiešām paldies par šo rakstu! Un atkal izceļas Jēkabpils lielie darbi.... fui, atkal iejaukts Ošukalns! Un kā tad šos zaudējumus atlīdzinās? Īsta postaža saražota! Kas par šo visu atmaksās? Kad sakops tehnikas atstātās pēdas? FUI

  Atbildēt
 7. Zinātājs
  Zinātājs
  pirms 3 mēnešiem

  Jēkabpilī viss pa vecam. Mainās pie stūres esošie salašņas, nemainās viņu ieradumi.

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru