Atkritumu tarifs palielināsies atbilstoši dabas resursu nodokļa pieaugumam
INESE ZONE

Jēkabpils domes attīstības un tautsaimniecības komitejā un finanšu komitejā izskatīts jautājums par atkritumu apsaimniekošanas maksu 2019. gadā. Deputāti tika informēti, ka maksa, ko SIA «Jēkabpils pakalpojumi» iekasē par atkritumu savākšanu un izvešanu, netiks mainīta. Taču tarifs  palielināsies atbilstoši dabas resursu nodokļa (DRN) palielinājumam, jo atbilstoši tam palielināsies maksa par nešķiroto atkritumu noglabāšanu poligonā «Dziļā vāda», un maksa par poligona izmantošanu un DRN ir viena no atkritumu tarifa sastāvdaļām. Lēmums vēl jāapstiprina domes sēdē.   
    Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu (tā ir daļa, par kuru pieaugs maksa) un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, kā arī citas atkritumu ap­saimniekotāja izmaksas, kas ir «Jēkabpils pakalpojumu» noteiktais un domes apstiprinātais tarifs, kas netiks mainīts. Ja šogad, saskaitot kopā visas trīs komponentes, par atkritumu kubikmetra izvešanu bija jāmaksā 15,47 eiro bez PVN (par nestandarta atkritumu izvešanu – dīvāni u. c. pie konteineriem – 18,45 eiro par m3 bez PVN), tad 2019. gadā atbilstoši dabas resursu nodokļa pieaugumam tie būs jau 16,39 eiro bez PVN.  
   2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu, līdz 2020. gadam ieskaitot. 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35 eiro par tonnu, 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43 eiro par tonnu, bet no 2020. gada likme būs jau 50 eiro par tonnu. 
    DRN tiek palielināts, lai veicinātu atkritumu šķirošanu, samazinot poligonos noglabājamo nešķiroto atkritumu daudzumu. Tātad vienīgā iespēja samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu ir aktīvi iesaistīties atkritumu šķirošanā. Privāt­māju iedzīvotājiem tas ir vienkāršāk: jo vairāk šķirosi, jo mazāk būs atkritumu un varēs izmantot mazāku konteineru un atkritumus izvest tikai reizi mēnesī, kas būs lētāk. Daudzdzīvokļu mājās arī atliek šķirot, taču tur rezultāts atkarīgs no visu iedzīvotāju kopdarbības. Ja šķiro visi, arī var runāt ar apsaimniekotāju par konteineru skaita vai izvešanas reižu samazinājumu, attiecīgi mazāk maksājot par šo pakalpojumu, vismaz kaut cik kompensējot DRN pieaugumu. Ja atkritumus aktīvi šķiros tikai kāda trešā daļa mājas iedzīvotāju, bet pārējie metīs konteineros visu, kas pagadās un vēl nestandarta atkritumus pie konteineriem, diemžēl jāmaksā vairāk būs visiem.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru