Autobusu parka nomas tiesību izsoles vērtē kā izdevīgas
INESE ZONE

BD  vaicāja Jēkabpils novada domes vadībai, ar kādiem nosacījumiem  ir slēgti līgumi ar «Tukuma auto» par Jēkabpils autobusu parka infrastruktūras nomu un autoostas izmantošanu? 
    Izpilddirektors Uldis Skreivers atbild, ka paš­valdībai visizdevīgāk būtu bijis, ja  Jēkabpils autobusu parks  būtu turpinājis savu dar­bu iepriekšējā apjomā. Sa­vukārt notikušās in­fra­­struktūras objektu no­mas tiesību izsoles pašvaldībā vērtē kā esošajā brīdī izdevīgas. Au­tobusu parka Preiļu filiāle ir iznomāta pilnībā, tajā skaitā nomnieks sedz visus komunālos maksājumus. Jēkabpilī iznomāti 5 000 m2 stāvlaukuma teritorijas un 170 m2 telpu, tajā skaitā nomnieks arī proporcionāli sedz daļu no komunālajiem maksājumiem.
    Jēkabpils autoostas iz­mantošanas nosacījumus nosakot MK noteikumi Nr. 502 «Autoostu noteikumi», un pašvaldība rīkojas saskaņā ar tiem. Autoostas ēkas pieder novada pašvaldībai. Atbilstoši noteikumiem au­toosta kā pakalpojumu sniedzēja pārvadātājiem tiek reģistrēta Autotransporta direkcijā, kas uzrauga auto­ostu darbību. Autoostas pakalpojumu maksu nosaka, ņemot vērā pasūtītāja informā­ciju par plānoto reisu skaitu, kas sniegta līdz kārtējā gada 1. martam. Tātad autoosta tāpat kā līdz šim turpina apkalpot pārvadātājus, kas vēlas izmantot tās pakalpojumus,  tajā skaitā arī «Tukuma auto».     

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. Fredis
  Fredis
  pirms 1 mēneša

  Tas viss atgādina ēzeļa ķemmēšanu. DDD

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 mēneša

  Galvenaš jau tas, lai tiek pasažier pārvadat un nesanāk kā Liepājs auto Aizkraukls rajonā.

  Atbildēt

Pievienot komentāru