Balso par mūspuses izcilākajām ainavām!
Jānis Apīnis

Šovasar  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar  Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo bibliotēku izsludināja akciju, kuras mērķis – noskaidrot kultūrvēsturiski izcilākās Latvijas ainavas. 
   Akcijas organizatori no­rāda, ka ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām reģiona un Latvijas vērtībām neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kas spēj apstādināt ikdienas steigu, kuras vēlamies redzēt atkārtoti un kas satur īpašu vēstījumu, kuru vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem.   Interneta vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 15. oktobrim vēl turpinās balsošana par  10 izcilākajām ainavām katrā no Latvijas reģioniem. Tādējādi ikviens iedzīvotājs var piedalīties   elektroniskas krātuves izveidē «Lat­vijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt», kurā būs iekļautas sabiedrības vērtējumā nozīmīgas ainavas ar īpašu vēstījumu par mūsu zemes dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.  
    Projekta koordinators Zemgalē, Zemgales plānošanas reģiona pārstāvis  Juris Kālis informē, ka aktivitātes pirmajā fāzē Latvijas iedzīvotāji vasaras sākumā bija iesūtījuši aptuveni deviņ­arpus tūkstošus vairāk vai mazāk populāru, bet, vi­ņu­prāt, nozīmīgu ainavu pieteikumus, tostarp Zem­galē – 148 ainavas. Katrā no reģioniem vietējie eksperti izraudzījās pieteikumos biežāk nominētās un  teritorijai raksturīgākās, vēsturiski no­zīmīgākās un vizuāli izteiksmīgākās 50 ainavas un,  saskaņojot ar  Ainavu eks­pertu padomi, izvirzīja tās iekļaušanai elektroniskās balsošanas sarakstā. Sa­biedrības vērtējumam no pieciem plānošanas reģioniem pavisam ir  izvirzītas 243 ainavas. Katrai no tām sniegts īss pamatojums, norādīts, kuras pašvaldības teritorijā tā atrodas, pievienots fotouzņēmums, taču tam ir sekundāra nozīme, jo ikviena ainava vērtējama kā vairāku elementu kopums, ietverot upes, ezerus, parkus, kultūrvēstures objektus, infrastruktūru un citus elementus.
   Raksturojot pieteiktās  Zemgales ainavas, Juris Kālis norāda, ka to vidū ir Jel-gavas pils un parks, Lielupes palienes pļavas ar savvaļas zirgiem, Jēkabpils Vēstures muzeja Sēlijas zemnieku sēta, Krustpils pils un apkārtnes ainava, Daugavas ainava ar Pļaviņu HES, sena vien­sēta «Kalna Ziedi» Aiz­krauklē, Gārsenes muižas un apkārtnes ainava, Mūsas un Mēmeles sateka ar Bauskas pili, Ceriņu dārza ainava Dobelē, Zemgales auglīgā līdzenuma ainava, Vīgantes parka ainava ar Staburaga vie­tu, Zasas parks un Raiņa «Tadenava» Jē­kabpils novadā,  Daugavas un Pērses sateka ar Kok­neses pilsdrupām, Mežotnes ainava ar pilskalnu, Run­dāles pils apbūves ansamblis, Dau­gavas ainava pie Klidziņas, Tērvetes parka ainava ar pilskalnu un virkne citu ievērības vērtu ainavu.
   Kā informē akcijas organizatori, vienlaikus ar inter­aktīvo balsošanu visus 243 ainavu dārgumus vērtēs Ai­navu ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Kopējais vērtējums par 10 ainavu dārgumiem kat­rā reģionā kļūs zināms  novembra vidū. Gada nogalē un 2018. gada sākumā par  šīm 50 nozīmīgākajām ainavām tiks apkopota pa­pildu informācija, lai at­spoguļotu to mainību vairāku desmitu gadu griezumā – gan vēsturisku fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Savukārt Latvijas jubilejas gadā šie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus. Katrā reģionā notiks izstāde un diskusijas, kurās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un kas jādara, lai vēlamo mērķi sasniegtu.
   Balsošanai bija iesniegti arī  daudzu Jēkabpils, bijušā rajona un  citu apkārtējo novadu ainavu pieteikumi. Jēkabpils pašvaldības tūrisma informācijas konsultante Daina Eglīte, lūgta izteikt savu viedokli par akcijai pieteiktajiem objektiem no Jēkabpils, stāsta, ka Tūrisma informācijas centrs balsošanai bija ieteicis  vairākas  pilsētas ainavas, kam ir laba atpazīstamība un kultūrvēsturiska  vērtība. Pieteikts bija:  Jēkabpils Vecpilsētas laukums; Krustpils (Ādam­sona) saliņa; Jēkabpils tilts un Daugavas aizsargdambis; Jēkabpils Mežaparks un Radžu akmens;  Daugava pie Jēkabpils; Jēkabpils Sv. Gara pareizticīgo baznīca un vīriešu klosteris; Brīvības iela Jēkabpilī.  Savukārt pēc ko­pīgas vienošanās savus priekšlikumus iesniedza arī Jēkabpils Vēstures muzejs:  Krustpils pili; Krustpils ev. lut. baznīcu;  muzeja brīvdabas nodaļu «Sēļu sēta». Vērtējot tās ainavas, kuras iekļautas  fināla balsošanā, Daina Eglīte norāda, ka Brīvības ielas ainava ir veiksmīga izvēle, jo sarkano ķieģeļu apbūve vēsturiski ir  ļoti raksturīga mūsu pilsētai. Tas ir kultūras mantojums, ar ko varam lepoties un kas jāpopularizē iespējami vairāk. Tāpat Krustpils pils ir neatņemama šīs pilsētas vērtība, kuras pirmsākumi meklējami jau 13. gadsimtā. Arī «Sēļu sētas» ainava ir bagātība, kas ataino un popularizē vēsturiskā novada materiālo kultūru.
   Savukārt esot žēl, ka atlasi nav izturējusi hrestomātiskā Daugavas ainava ar pareizticīgo baznīcas torņiem. Toties atbalstu guvis Meža­parks ar Radžu ūdenskrātuvi, kas faktiski, vismaz šīs akcijas kontekstā, nav veiksmīga izvēle, jo tajā akcenti ir likti uz   kultūrvēsturiski no­zīmīgām ainavām. Lai arī Mežaparka atpūtas zona ir labiekārtota un ie­dzīvotāju iemīļota, tas ir  no­sacīti jauns objekts un nenes šo īpašas kultūrvēsturiskas ainavas pievienoto vērtību.
Tātad balsošana vēl turpinās līdz šīs nedēļas beigām. Svarīgi uzsvērt, ka ikviens interesents balsošanā var piedalīties tikai vienu reizi un katrā no pieciem plānošanas reģioniem ir tiesīgs izraudzīties līdz 10 sev tīkamākajām ainavām. To var izdarīt vietnē www.ainavudargumi.lv. Turpat ir atrodama plašāka informācija par katru no ieteiktajiem objektiem. 
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā 
«Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (16)

 1. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  LV ir daudz skaistu vietu, var uztaisīt daudz smuku bilžu. Bet pietiek vietu ar arī ar nesmukām ainavām gan laukos, gan pilsētā. It sevišķi tas jūtās, ka tikko esi ieradies no Eiropas. Tad liekās, kur, bļin, tagad es atrodos? Bildes ir bildes, dzīve ir dzīve.

  Atbildēt
 2. rasa
  rasa
  pirms 1 gada

  Vērotāj! Vai tad Latvija neatrodas Eiropā? Un kādēļ lietojat lamu vārdus? Un kādēļ noteikti jāmeklē sliktais - Jūsu vārdiem runājot, nesmukās ainavās, ja šoreiz runa ir par skaistajām ainavām? Es parakstos zem visām te redzamajām! Latvija ir ļoti skaista zeme, arī Jēkabpils apkaime. Sakopsim un mīlēsim to!

 3. rasai
  rasai
  pirms 1 gada

  Pirmkārt, vārds bļin nav lamu vārds. Otrkārt, ka LV ir smukas vietas, par to nešaubās neviens. Treškārt, ar tevi man nav nekādas vēlēšanās diskutēt! Tu man esi neinteresanta!

 4. mīļā rasa
  mīļā rasa
  pirms 1 gada

  Kādas tev ir problēmas?

  Atbildēt
 5. ainava
  ainava
  pirms 1 gada

  varu tikai piekrist Rasai, šis raksts vērsts uz pozitīvām skaistām lietām, un kāpēc lai to nepopularizētu. Negatīvā tāpat daudz vis apkārt. Vērotājs kā vienmēr visā labajā darvas karoti ielej

  Atbildēt
 6. ainava-rasa
  ainava-rasa
  pirms 1 gada

  Guli mierīga, tu, medus muca.

 7. Aaa
  Aaa
  pirms 1 gada

  Vērotājs vienkārši gribēja nozīmēties, ka viņš bijis "Eiropā" :))

  Atbildēt
 8. he he
  he he
  pirms 1 gada

  Nosaukums jau nemaina būtību. Latvijā nekad nebūs kā Eiropā.

  Atbildēt
 9. jautājums rasai
  jautājums rasai
  pirms 1 gada

  Eiropā visiem ir darbs un adekvāta alga. Eiropā var sakopt pilsētas, ciemus, viensētas, izpļaut ceļmalas, grāvīšus, noasfaltēt ceļus, uzturēt kultūrvēsturiskos objektus no seniem gadsimtiem, veidot vietas, kur cilvēkiem atpūsties, pavadīt brīvo laiku, sakārtota atkritumu apsaimniekošana. Dzīvo un priecājies. Visur, kur met acis, visur ir sakopts un skaisti. Kāpēc mūsu Latvija krasi atšķiras no Eiropas valstīm? Kāda ir mūsu Jēkabpils? Kādi ir mikrorajoni? Cik skaistas var sabildēt pilsētā ainavas? Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji (izņemot dažus) salmu nav pacēluši, lai sakoptu māju apkārtni. Ne apstādījumu, ne klumbu, pat smuki appļaut to pašu nabadzību nevar. Bet tikai prasa- dodiet! Eiropā daudzdzīvokļu māju apkārtni sakopj un uztura apsaimniekotājs, bet pie mums ne vieni, ne otri to izdarīt nevar. Jā, tas prasa zināmus naudas ieguldījumus, bet viss skaistais arī maksā. Pat pašvaldība nevar sakopt savus īpašumus, gadiem tie stāv noplukuši un bojā pilsētas ainavisko vidi. Arī zāli pašvaldība nevar nopļaut, pavasaros kūla deg zilās ugunīs. Ielas un pagalmi vienās bedrēs, diennakts tumšajā laikā pilsēta ir blāvi izgaismota. Nu ļoti skaisti ir mums visapkārt, ja skatās ar šaurpieres rasas acīm. Par ģerevņām vispār nerunāsim. Labi, ka pie mums ir skaisti dabasskati, it sevišķi rudenī, tad vismaz uz kādu laiku nesmukumi nekrīt acīs.

  Atbildēt
 10. Xxl
  Xxl
  pirms 1 gada

  Saliņa ir ļoti skaista un sakopta!

 11. paturpināšu
  paturpināšu
  pirms 1 gada

  Saliņā sabiedriskā tualete ir aizslēgta ar zirga staļļa atslēgām, visi čupas krauj kur vien tas ir iespējams. Tikai Latvijā tā ir.

 12. Jefs
  Jefs
  pirms 1 gada

  Nekļūstiet smieklīgi.Tas,ka atsevišķās vietās valda nekārtība ir atkarīgs tikai un vienīgi no tur dzīvojošajiem cilvēkiem,kuri nav spējuši pārvarēt sevī kolhozniecisko sindromu un gaida brigadiera rīkojumu pacelt pēcpusi no dīvāna,nopļaut zāli vai izravēt puķu dobi. Pašvaldībai tas nav jādara un kad šie cilvēciņi to sapratīs,tad arī būs kā EIROPĀ.:)DDDDD

 13. Jefs
  Jefs
  pirms 1 gada

  Latvijā ir daudz skaistas vietas,par to nav jāšaubās,arī Jēkabpils apkārtne saliņu ieskaitot,kaut te viens atzinās ,ka krāmējot tur čupas,bet gulbi var nomētāt ar dubļiem cik grib - tas ir un paliks balts.

  Atbildēt
 14. jefam
  jefam
  pirms 1 gada

  Nu ko jau atkal muldi un pārspīlē mūžīgi? Kurš tad te atzinās? Es redzēju, kā viens vecis pie pašas daugavas tupēja vajadzības spiests. :D Mamma savu bērnu cisināja pie krūmiņa. Nu kur cilvēkiem nokārtot savas dabiskās vajadzības tajā skaistajā saliņā? I kā nākamgad atrisinās to problēmu, nu ja, protams, neaizmirsīs. Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieder tikai dzīvoklis, par pārējo nospļauties.

 15. Jefs
  Jefs
  pirms 1 gada

  Ticu,ka Tu to redzēji,bet Ir bezjēdzīgi vienu faktu uzdot par masveida parādību.Es ,piemēram, esmu redzējis kā samērā zolīds kungs ar kundzi pie sāniem,ejot pa Vecpilsētas laukumu, izšņauca degunu starp īkšķi un rādītāja pirkstu,to pēc tam tosnokratot.Taču tas nenozīmē,ka visi Jēkabpilī tā dara un Vecpilsētas laukuma kvalitāti tas arī neietekmēja.:))

 16. jefam
  jefam
  pirms 1 gada

  Es jau tur katru dienu neeju. Ja ietu un uzturētos tur ilgāku laiku, tad varētu vairāk piemēru pievest. Varbūt pat varētu kaut ko pateikt no savas pieredzes. A kas puņķi ko nenošņaukt ar diviem pirkstiem? Normāla padarīšana ik vienam, nu vienīgi, ja tas nav sabiedriskā vietā, protams. Maz kas, ja nav pie rokas šņukdrāniņas. Pat tvaiku sabiedriskā vietā nolaiž solīdi kungi un dāmas. Nu paspruka, kas gabalā, tas gabalā, nu bet labi, ka pašu telpisko ainavu nesabojāja. :) Šausmas, līdz kam mēs vispār esam aizrunājušies... :) Jāmet miers. Nu bet, lai tualete uz nākamo sezonu saliņā būtu pieejama.

Pievienot komentāru