Barikādēm – 30: atceres pasākumu norise Jēkabpilī
Jēkabpils Kultūras pārvalde

Šomēnes apritēs 30 gadi kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret neatkarības pretiniekiem. Barikādes vērtējamas kā nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību.Arī šajā laikā atzīmēsim šo svarīgo notikumu. Vec­pilsētas laukumā pie vides objekta «Pilsētas stāsts» no 18. līdz 24. janvārim būs ap­skatāma fotoizstāde «1991. gads. Barikādes. Daiņa Ormaņa redzējums». Foto­grāfijās atainots 1991. gada janvāra barikāžu aculiecinieka Daiņa Ormaņa redzējums uz šo  trauksmaino laiku, kad tauta cīnījās par vienotu mērķi – brīvu un neatkarīgu Latviju.  Lai nepieļautu Pa­domju Savienī­bas militāro agresiju un stratēģisku objektu ieņemšanu, Latvijas iedzīvotāji apsargāja Aug­stāko Padomi, Ministru Padomi, Radio namu Doma laukumā, Rīgas telefona un telegrāfa centrāli Dzirnavu ielā, kā arī Rīgas tiltus. Jēkabpiliešu un apkārtējo novadu ļaužu uzdevums bija  aizstāvēt svarīgu objektu – Radio un TV centru Za­ķusalā. 
Savukārt 20. janvārī, barikāžu aizstāvju atceres dienā,  visas dienas garumā aicinām nolikt ziedus pie pieminekļa «Kritušiem par Tēviju», kas atrodas pretim Krustpils pilij. No plkst. 14.00 līdz 19.00 Vecpilsētas laukumā pie barikādēm veltītās izstādes tiks atskaņoti arī jēkabpiliešu atmiņu stāsti par šo laiku un uzstādīti vides objekti, kas simbolizēs ugunskurus. Jēkabpils Kul­tūras pārvaldes «Facebook» lapā un mājaslapā būs iespējams noskatīties sieviešu kora «Unda» 2020. gada barikāžu atceres koncertu.
Jēkabpils galvenā bibli­otēka piedāvā tematisku virtuālo izstādi «Barikādēm – 30. Ar gara spēku mēs gā­jām», kuru var apskatīt mājaslapā www.jgb.lv, kā arī bibliotēkas «Facebook» lapā. Bib­liotēka  janvārī aicina barikāžu dalībniekus dalīties ar tā laika sajūtām, atmiņām, kuras atstāja neizdzēšamas pēdas ikviena cilvēka dzīvē. Iemūžināsim Latvijas valstij nozīmīgu notikumu stāstā, lai izglītotu jauno paaudzi, liktu aizdomāties: «Vai es būtu ga­tavs aizstāvēt Lat­viju?» Sūti stāstu uz adresi: Jē­kabpils Galvenā bibliotēka, Rīgas iela 212, LV-5202; e-pasts: lan@jgb.lv vai atnes uz bibliotēku. Stāsti tiks apkopoti un publicēti bibliotēkas mājaslapā. 
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru