Bebri esot izņēmums – Jēkabpils domes vadība neplāno pilnībā rekonstruēt citus iekškvartālus
INESE ZONE

Bebru ielas mikrorajona rekonstrukcija un deputātu kandidātu priekšvēlēšanu apņemšanās turpināt sakārtot mikrorajonus, konkrēti solot ķerties pie Viesītes un Nameja ielas mikrorajona, ir aktivizējuši šī mikrorajona iedzīvotāju interesi par šo procesu, kas izpaužas kā jautājumi vietējiem plašsaziņas līdzekļiem par iespējamo rekonstrukcijas gaitu un stāvvietu ierīkošanu.
    Ielas un iekškvartālu piebraucamie ceļi mikrorajonā sastāv no bedrēm un ielāpiem. Zaļās zonas tikpat kā nav, bet atlikušo daļu iedzīvotāji stāvvietu trūkuma dēļ izmanto auto novietošanai, riskējot par to tikt sodīti. Ar transportu pieblīvētie piebraucamie ceļi rada bīstamas situācijas, jo, piemēram, nakts laikā, kad mikrorajons pilns ar automašīnām, ātrā palīdzība vai glābēji tur iekļūtu ar grūtībām. Liela problēma ir lietavu laikā pārplūstošās ielas un pagalmi, jo mikrorajonā nav lietus ūdens kanalizācijas. Par šo tēmu žurnālisti domes vadībai jautāja arī iknedēļas preses konferencē.  
 
Stāvlaukumu būvniecība ir iedzīvotāju ziņā
   Protams, būsim godīgi, ir daudzi autoīpašnieki, kuriem  ir grūti aiziet no garāžas līdz mājām, un viņi auto novieto pie mājas. Ir privātās stāvvietas, ko cilvēki neizmanto. Pie manis pirms mēnešiem diviem bija mājas pārstāvis no Viesītes ielas runāt par autostāvvietu. Tā ir viņu zeme, un tas ir iedzīvotāju kopsapulces lēmums, kā to darīt. Viņš visu saprata un pateica paldies. Diemžēl turpmāk auto stāvlaukumu būvniecība daudzdzīvokļu māju mikrorajonos ir dzīvokļu īpašnieku ziņā. Bet varbūt vajag nevis celt multihalli, bet pārbūvēt iekškvartālus? Iepazīstot tuvāk situāciju Viesītes un Nameja ielas mikrorajonā, secinu, ka vajadzētu izvērtēt, kas primāri - halle vai mikrorajons, jo visi taču solījām to celt, – tāds bija domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko viedoklis.
   Izpilddirektors Guntars Gogulis vēlējas papildināt A. Rutko sacīto, skaidrojot, ka daudzdzīvokļu mājas ir kopīpašums, kas pieder vairākiem īpašniekiem, un viņiem jāapsaimnieko arī piegulošās teritorijas un pašiem, izstrādājot būvprojektus, par saviem līdzekļiem jābūvē autostāvvietas, jo pašvaldība nevar ieguldīt naudu privātā teritorijā, tas neesot tiesiski. 
   -Pašvaldība taču arī neiet nevienas privātmājas pagalmā iekšā un nebūvē tur par budžeta naudu stāvvietu. Bebru ielas mikrorajons bija izņēmums. Jo tur cauri iet ielas (Dūmu, Atmodas un Kadiķu iela). Ielu remontā naudu dome ieguldīt var. Mājām ir jāorganizējas pašām apsaimniekot savu teritoriju. Bebru ielas mikrorajona rekonstrukcija un stāvlaukumu izbūve bija izņēmums. Turpmāk, ja iedzīvotāji nolemj, ka pie viņu daudzdzīvokļu mājas nepieciešams izbūvēt auto stāvlaukumu, tā izbūve jāveic dzīvokļu īpašniekiem. Pašvaldība var iesaistīties, sniedzot kādu atbalstu vai nelielu finansiālo palīdzību, – sacīja G. Gogulis.
 
Bebri ir izņēmums, kādu vairāk nebūs
   Žurnālisti iebilda, ka arī Bebru ielas mikrorajonā daļa daudzdzīvokļu māju atrodas uz privātīpašnieku zemes un katrai mājai ir tai piederošais zemes gabals – dzīvokļu īpašnieku, tai skaitā arī domes kā īres dzīvokļu īpašnieces, privātīpašums. Tomēr tur par budžeta naudu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, veica visa mikrorajona rekonstrukciju - arī iekšpagalmu labiekārtošanu un plašu stāvlaukumu izbūvi, nevis tikai trīs ielu remontu. BD interesējās, vai  šī ir galīgā atbilde iedzīvotājiem, ka citos pilsētas mikrorajonos tik vērienīga rekonstrukcija un auto stāvlaukumu izbūve kā Bebru ielas mikrorajonā nenotiks? Ja tā, tad ar ko citu mikrorajonu iedzīvotāji ir izpelnījušies šādu attieksmi, jo arī viņi tāpat maksā nodokļus? Gan A. Rutko, gan G. Gogulis un Pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs apgalvoja, ka tā nu gluži nevarot teikt, ka citur nekas nenotiks,  gan jau vismaz ielu rekonstrukciju turpināšot, par šo jautājumu vēl tiks lemts, un, ja izlems kādu rajonu rekonstruēt, tad notiks diskusijas ar iedzīvotājiem.  
    Žurnālisti gribēja zināt, par ko tad diskutēs ar iedzīvotājiem, ja apgalvots, ka rekonstruēt visu mikrorajonu pilnībā nav tiesiski un Bebri ir izņēmums. G. Gogulis skaidroja, ka tas ir tā, ka domei ir dažādi instrumenti, kā palīdzēt iedzīvotājiem sakārtot piemājas teritoriju, bet viņiem pašiem jānāk ar savu iniciatīvu, tad dome var plānot, kā palīdzēt.
   Uz jautājumu, vai pašvaldība ir apzinājusi, cik zemes īpašumu kopā ar ielām tai pieder mikrorajonos un cik liela ir tā teritorija, par ko it kā jāatbild iedzīvotājiem pašiem, jo varbūt tomēr ir iespējas to sakārtot, atbilde bija, ka tāda izpēte nav veikta. Žurnālisti atgādināja, ka daudzas no partijām, kuru pārstāji tagad ir deputāti, priekšvēlēšanu programmās solīja turpināt mikrorajonu sakārtošanu. Vai tādā gadījumā skaidrojums, ka viss tagad iedzīvotāju rokās, ir atteikšanās no solījumiem? R. Sirmovičs iebilda, ka tā nu gluži nav, jo: cilvēki, kuri to tur deklarēja, nav bezatbildīgi.  A. Rutko sacīja, ka tad, kad bijis uzsaukums par  mikrorajoniem, vēl nav bijusi doma par halli. Uz atgādinājumu, ka iepriekšējā sasaukuma laikā bija doma, ka šī mikrorajona rekonstrukcija notiks divās daļās, un jau tika sākts domāt par projekta izstrādi, R. Sirmovičs atteica, ka: tā bijusi tikai tāda priekšvēlēšanu runāšana, nevis reāli darbi.
    -Nevajadzētu sasaistīt multifunkcionālās halles būvniecību ar mikrorajonu rekonstrukciju. Bebru ielas mikrorajonā tika definētas ielas - Dūmu, Kadiķu, Atmodas, un tās varēja sataisīt. Savukārt ne visus pilsētas mikrorajonus šķērso ielas. Mājai pieguļošā teritorija - tas ir plašs jautājums. Mēs te, tā runājot, varam tikai iebraukt juridiskos grāvjos. Vietās, kur iekškvartālos starp mājām ir celiņi vai piebraucamie ceļi, rekonstrukcija un stāvlaukumu uzbūve ir jāveic par dzīvokļu īpašnieku naudu, ja viņi to vēlas, jo apsaimniekojot māju ir jāapsaimnieko arī tai piegulošā teritorija. Bebru iela  ir precedents, un mums tagad jāmāk skaidrot,  kāpēc vienā vietā var un otrā nevar. Tagad akcents ir uz Draudzības aleju. Sakārtojam to un tad skatāmies, ko varam darīt tālāk, – punktu diskusijai pielika Raivis Ragainis.
 
Opozīcijā palikušie aicina izmantot aizdevumu iespējas
Vai no amatpersonu sacītā būtu jāsecina, ka Bebru ielas mikrorajona pilnīga rekonstrukcija, ja jau var ieguldīt naudu tikai ielu remontos, ir prettiesiska? Situācija ir tāda, ka pašvaldība tiešām var ieguldīt naudu tikai ielu remontā. Tāpēc Bebru mikrorajona piebraucamie ceļi tika pārdēvēti par Dūmu, Atmodas un Kadiķu ielām, lai varētu izmantot tagad pašvaldībām piedāvāto iespēju ņemt aizņēmumus Valsts kasē ielu remontiem, ja pašvaldība pati no sava budžeta darbu apmaksai iegulda 25% no kopējām izmaksām. Projekts paredzēja sakārtot arī visas ielām piegulošās teritorijas. Lielākā daļa tagadējo domes deputātu balsoja par šādu projektu un solīja mikrorajonu rekonstrukciju turpināt. Izdevumi pilnīgai rekonstrukcijai gan ir pamatīgi. Bebru ielas mikrorajonam tie bija  2295445 eiro, un bez  prāva kredīta tos nevar segt. 
  BD vaicāja arī opozīcijas līderim Leonīdam Salcevičam, vai viņš saredz iespēju turpināt mikrorajonu rekonstrukciju? Viņš pauda viedokli, ka problēma varētu būt tikai ar Celtnieku ielas mikrorajonu, kuru tiešām nešķērso neviena iela.  
   -Nevajag baidīties ņemt kredītus, jo nav zināms, cik ilgi Valsts kase piedāvās ielu remontiem aizdevumus ar tādiem nosacījumiem kā šobrīd, – sacīja L. Salcevičs. 
 
D. Gagunova foto
 
Fakti
«Jēkabpils reģionālā partija» (ievēlēti Leonīds Salcevičs, Māris Dimants, Edgars Lamba): turpināsim mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu Viestura,  Nameja un Celtnieku ielas mikrorajonos.
«Latvijas Zemnieku savienība» (ievēlēta Līga Kļaviņa) apņemas: izstrādāt pilsētas mikrorajonu attīstības programmu, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves telpas kvalitāti.
«Latvijas zaļā partija» (ievēlēts Raivis Ragainis, Aigars Nitišs): turpināsim daudzdzīvokļu māju iekškvartālu renovāciju un privātmāju rajonu ielu asafaltēšanu.
Nacionālā apvienība (ievēlēta Kristīne Ozola): nodrošināsim pakāpenisku visu ielu asfaltēšanu, daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu teritoriju labiekārtošanu.
«Latgales partija» (ievēlēts Nikolajs Anuškevičs): turpināsim labiekārtošanas darbus pilsētas ieškvartālos.
«Gods kalpot mūsu Latvijai» (ievēlēts Aivars Kraps): palielināsim automašīnu novietņu skaitu daudzdzīvokļu ēku mikrorajonos. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (8)

 1. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  Šodien ar mašīnu iedauzījos vienā daudzdzīvokļu māju pagalmā, lai apgrieztos. Jo ma jo, kurā pakaļā tagad es iebraucu. Pagalmos ceļi izdauzīti kā pēc kara. Un neko netaisās darīt? Cilvēkiem jāvāra revolūcijas zupa, un jāiet protestēt.

  Atbildēt
 2. piebildīšu
  piebildīšu
  pirms 1 gada

  Žurnālisti uzdeva daudz jautājumu, kuri paliks bez atbildēm. Kā tā?

  Atbildēt
 3. iedzīvotājs privātmājā
  iedzīvotājs privātmājā
  pirms 1 gada

  Es maksāju lielus nodokļus no savas algas arī es gribu lai asfaltē visas arī mazās ieliņas lidz privātmājām..kā tas ir iekškvartālos pie daudzdzīvokļu mājām.Ar ko mēs privātie atšķitamies no daudzdzivokļu iedzīvotājiem? Ar to ka sniegu tīrām paši pat ielu pretì savai mājai,jo jābrauc uz darbu,bet iekškvartālos tira pašvaldība.Varbū Jūs jaunais sasaukums varat ieviest vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem?

  Atbildēt
 4. vienlīdzība.
  vienlīdzība.
  pirms 1 gada

  Jūs tur esiet tikai dažas mājas ar dažiem cilvēkiem salīdzinot ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju skaitu. Iztiksiet.

 5. Sarkanais
  Sarkanais
  pirms 1 gada

  Rutko anekdošu muļkis!

  Atbildēt
 6. Mikrorajonniex
  Mikrorajonniex
  pirms 1 gada

  Kaut ātrāk izdalītu ieročus karam, lai šos pie varas esošos meļus ātrāk apšautu.

  Atbildēt
 7. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  Nu jau , nu jau. Apšaus vienus, nāks citi. Kur jūs visi esiet tik stulbi? Pilsētā viss vienās bedrēs, mašīnas lūzt, pilni servisi. Mašīnas tolkam nav kur novietot. Bet tauta neko nesaka un nedara. Jāiet visiem pie Ragaiņa un jāsāk risināt problēmas. Kādi tilti, multihalles, sidraba ābele bez zelta āboliem? Tas viss var pagaidīt gadus 10-20. A ko tauta tā Leonīdu žēloja visus šos 20 gadus? Visi glaudīja pa spalvai . Visi. Tagad nodzīvojās līdz tam, ka vairs nevienu mikrorajonu nepārbūvēs, neuzfrišinās? Tas nav labi. Nu pavisam nav labi. Šodien sapnī redzēju Apīņa kungu. :)

 8. he he
  he he
  pirms 1 gada

  Ar sūdainu mietu ka uzdotu pa ragiem, uzreiz piezemētos tautas līmenī un redzētu, ar ko pirmais ir jāsāk. Skraida tikai no viena troņa uz otru, kas zem kājām , neredz. Blet, ka neiekrīt paša raktajā bedrē!

  Atbildēt

Pievienot komentāru