Beidzot nojauks sagruvušās ēkas
AIJA VALDMANE

  Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ievietota informācija, ka nekustamais īpašums Rīgas ielā 146 (šajā adresē ir divas ēkas)  Jēkabpilī, ir nodots Krustpils novada pašvaldībai īpašumā uz laiku, kamēr tiek nodrošināta likumā par pašvaldībām  minētā pašvaldības funkcija, ar tiesībām nojaukt būves, lai nodrošinātu Jēkabpils  iedzīvotājiem un tās viesiem drošu un sakārtotu pilsētvidi, kā arī panāktu vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu iepriekš minēto ēku nojaukšanu.
    Krustpils novada dome  aktīvi risina jautājumu par Jēkabpils pilsētā esošā nekustamā īpašuma nojaukšanu, vienlaikus lūdzot Jēkabpils domi ēkas atzīt par vidi degradējošām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm. Ņemot vērā, ka Krustpils novada pašvaldība tagad  ir ēku īpašniece, tā  vēlas ātrāk novērst iespējamo kaitējumu, kas var rasties ēku nenojaukšanas gadījumā. Krustpils novada pašvaldība ēkas ir pārņēmusi tādā stāvoklī, ka tās nav atjaunojamas, bet ir bīstamas un bojā ainavu.
     Krustpils  pašvaldības dome nolēma: lai novērstu apdraudējumu cilvēku drošībai un Jēkabpils pilsētvides degradāciju, uzdot veikt ēku Rīgas ielā 146 nojaukšanu, secīgi realizējot šādas darbības: vispirms izpilddirektoram  jāpieaicina  speciālists, kurš  veic būvju  tehnisko apsekošanu un paskaidrojuma raksta sagatavošanu par  to nojaukšanu, iesniedzot dokumentus Jēkabpils būvvaldē. Pēc  tās akcepta saņemšanas izpilddirektoram  jāpieaicina ēku nojaukšanas darbu izpildītājs. Pēc nojaukšanas  jāiegūst no Jēkabpils būvvaldes izziņa par to, ka ēku vairs nav. 
    Minēto darbu izpildei finansējums jāparedz šī gada budžetā, bet lēmuma izpilde jākontrolē novada domes priekšsēdētājam.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. faktiski
  faktiski
  pirms 1 gada

  Ko te runāt par vienu butku? Īstenībā pus pilsētas vajadzētu nonest. Ar pastalām, bet brīvā LV cilvēkiem nav finansu uzbūvēt jaunas mājas.

  Atbildēt
 2. jāņonkulis
  jāņonkulis
  pirms 1 gada

  Lai dievs dod Ragainim spēku pilsētu sakārtot. Salcevičs divdesmit gados neko neizdarija. ....Kam vajag jaunu māju, tik daudz tukšu dzīvokļu un prvātmāju.

  Atbildēt
 3. aha
  aha
  pirms 1 gada

  Kādu spēku Ragainim vajag sēžot kabinetā? Darba tauta padarīs, lai tikai tie gudrīši dod dabro.

Pievienot komentāru