Ābeļu ielā izbūvēs ūdensapgādes un kanalizācijas pievadus
INESE ZONE

Jēkabpils pašvaldība se­cinājusi, ka, lai veicinātu mājsaimniecību pieslēgumus pie Eiropas Savienī­bas Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ietvaros izbūvētajiem centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas atzariem, nepieciešams veikt centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvi Ābeļu ielā. Šī pasākuma īstenošanai vajadzīgs finansējums 31 334 eiro apmērā.
   Jēkabpils domes sēdē nolemts piešķirt finansējumu  – 31 334 eiro – centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pievadu izbūvei Ābeļu ielā.  Minēto summu nākamajos šī gada budžeta grozījumos  iekļaus tāmē  «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība».
Pieslēgumus izbūvēs teritorijā līdz privāto īpašumu robežai. Pievienošanās pie centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes no savas mājas jāfinansē īpašniekiem. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru