Bērnudārzos ēdināšanas izmaksas segs 50% apmērā
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē nolemts arī šogad atstāt spēkā esošo 50% atlaidi ēdināšanas maksas atvieglojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs. 
    Atvieglojumi tiks piemēroti no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. de­cembrim. Tiesības saņemt šo atbalstu ir tad, ja  uz mē­neša pirmo datumu izglītojamais apmeklē Jēkabpils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi un bērnam un vienam no viņa vecākiem (likumiskajam pārstāvim) pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils administratīvajā teritorijā. 
    Savukārt, ja bērns ir no daudzbērnu ģimenes vai apgūst speciālās izglītības programmu speciālajā pirms­skolas izglītības iestādē vai grupā, ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķir, pamatojoties uz Jēkabpils domes «Saistošajiem noteikumiem par materiālo atbalstu Jē­kabpils pilsētā», un šie no­teikumi paredz ēdināšanas maksu segt 100 % apmērā. 
    Bērnudārzos ēdināšanas maksas atvieglojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Jēkabpilī 2018./2019. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādēs, atbilstoši valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 03.09.2018.,  ir reģistrēti 1 334 bērni. Lai 2019. gadā piešķirtu 50% ēdināšanas maksas atvieglojumu, no pašvaldības budžeta jāatvēl 123 100 eiro. Savukārt, piešķirot 100% ēdināšanas maksas atvieglojumu, par ko ir diskutēts, no pašvaldības budžeta būtu nepieciešami 246 200 eiro.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru