Bijusī un esošā Jēkabpils domes vadība viena otru vaino nekorektā rīcībā
INESE ZONE

Iemesls – atlikta deputāta Raivja Ragaiņa iesnieguma izskatīšana par pašvaldības nolikuma maiņu
 
     Jēkabpils domes 1. augusta finanšu komitejas sēde, kas notika pēc sēžu pārtraukuma jūlijā, kad daudzi domes darbinieki bija atvaļinājumā,  iesākās ar visai skarbu diskusiju starp esošo un bijušo domes priekšsēdētāju Aivaru Krapu un Raivi Ragaini. A. Kraps sēdes sākumā vēlējās izteikt savu viedokli par R. Ragaiņa publiskajā telpā izteiktajiem apgalvojumiem, kas esot nepamatoti un A. Krapu aizskaroši. A. Kraps  sacīja, ka tie ir nopietni uztverami un meli, un viņš pat apsverot iespēju, kam tādam atkārtojoties, vērsties tiesā. 
     Runa ir par  R. Ragaiņa izteikumiem pēc 4. jūlija domes sēdes, kad viņš publiskajā telpā A. Krapu nodēvēja par meli un viņa rīcību, liedzot domes sēdē izskatīt R. Ragaiņa ierisinājumu, par gļēvu. R. Ragainis pirms  4. jūlija sēdes rosināja veikt grozījumus pašvaldības nolikumā par atlīdzības noteikšanu domes deputātiem, nosakot, ka domes deputāts drīkst pildīt savus pienākumus bez atlīdzības. Kā zināms, deputāti par domes sēdēs, komitejās un komisijās pavadīto darba stundu skaitu saņem atlīdzību. Informācija domes mājaslapā par deputātu atalgojumu aprīlī (pēc tam valdība apstiprināja normatīvo aktu, kas ļauj nepubliskot atalgojumu) liecina, ka tas vidēji bijis 430 eiro. Noteikumu grozījumi ļautu R. Ragainim un bijušajai domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kļaviņai, kuri, zaudējot amatu domes vadībā, šobrīd ir bez darba, atsakoties no deputāta algas, saņemt bezdarbnieka pabalstu, kas sākotnēji būtu lielāks nekā atlīdzība par deputāta darbu. A. Kraps atteicās iekļaut R. Ragaiņa priekšlikumu 4. jūlija domes sēdes darba kārtībā kā novēloti iesniegtu. Vēlāk viņš publiski vietējiem plašsaziņas līdzekļiem skaidroja, ka šāds lēmums būtu par labu konkrētiem deputātiem, bet nebūtu pieņemami, ja šī sasaukuma deputāti lemtu paši par labu sev. Tādēļ, ja šādi grozījumi tiek pieņemti, tas, viņaprāt, jādara nākamajam sasaukumam. A. Kraps gan neizslēdza iespēju, ka R. Ragaiņa priekšlikumu var skatīt. 
    R. Ragainis arī publiski pauda, ka viņam atšķirībā no savulaik bez darba esošajiem A. Krapam vai L. Salcevičam nav uzņēmumu vai biedrību, kas liegtu iespēju izvēlēties starp deputāta algu vai bezdarbnieka pabalstu. 
 
A. Kraps esot rīkojies valstiski un atbildīgi
       A. Kraps savu komentāru par šo visu 1. augusta finanšu komitejas sēdē iesāka ar atgādinājumu par to, ka pats 2017. gada otrajā pusē, zaudējot amatu domē, bijis bez darba. Tad viņš interesējies pašvaldībā un valsts iestādēs par iespēju atteikties no deputāta atalgojuma, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu. Viņš sapratis, ka ir tikai divas iespējas: nolikt deputāta mandātu vai ja atbilstoši maina domes nolikumu. A. Kraps neesot rosinājis veikt grozījumus pašvaldības nolikumā, lai nebūtu tā, ka viņš lemj par labu sev. A. Kraps arī minēja, ka viņam tad nav bijis citu ienākumu avotu vai uzņēmuma, kas liegtu saņemt bezdarbnieka pabalstu. A. Kraps uzsvēra, ka viņa rīcība, uzreiz neiekļaujot izskatīšanai R. Ragaiņa priekšlikumu par pašvaldības nolikuma maiņu, nebūt neesot gļēva, bet gan korekta. Saņemot R. Ragaiņa iesniegumu, viņš esot lūdzis skaidrojumu Valsts ieņēmumu dienestā, vai vajadzētu mainīt pašvaldības nolikumu. VID neesot spējis sniegt tūlītēju atbildi un solījis to sagatavot četru mēnešu laikā. Kad būšot atbilde, tad arī skatīšot R. Ragaiņa iesniegumu. A. Kraps savu rīcību šajā sakarā dēvēja arī par valstiski atbildīgu (acīmredzot domājot, ka Jēkabpils domes nolikuma maiņa var būt precedents, kas mudinās arī citās pašvaldībās amatu zaudējušos deputātiem pieprasīt to pašu). Viņš arī reaģēja uz R. Ragaiņa izteikumiem par to, ka arī A. Kraps pēc amata zaudēšanas slimojis. A. Kraps esot reāli ārstējies un tad nekur negājis. Viņš nevienam nenovēlot saskarties ar tādām muguras veselības problēmām. Jāpiebilst, ka A. Kraps bija izteicies, ka nav saprotams, kā L. Kļaviņa, esot uz slimības lapas, apmeklē publiskus pasākumus. A. Kraps arī piebilda, ka nevis viņš ir melis, bet, gluži pretēji, R. Ragainis  savulaik esot nācis klajā ar nepatiesiem apgalvojumiem par to, ka visu pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu atlaišanas pabalsts ir tikpat liels, kāds tas bija noteikts slimnīcas valdei. Tāpat R. Ragainis esot apgalvojis, ka neko nezina par advokātu biroju SIA «Cobalt», kas pārstāvēja domi tiesā ar Lato Lapsu (Lato Lapsa tiesājās par iespēju veikt Jēkabpilī asfalta kontrolurbumus), bet uz līguma ar šo uzņēmumu esot R. Ragaiņa paraksts. Arī rīkojumus par L. Kļaviņas komandējumu uz Ķīnu un komandējuma naudu R. Ragainis esot parakstījis.
 
Pabalsts pienākoties katram nodokļu maksātājam
   R. Ragainis atbildēja, ka  neatsakās no saviem vārdiem. A. Kraps nekad neesot vērsies pie iepriekšējās domes vadības par iespēju mainīt pašvaldības nolikumu, lai varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu. Savukārt R. Ragainis tagad esot vērsies visās atbildīgajās valsts iestādēs par pabalsta saņemšanu, un viņam skaidrots, ka to var darīt, ja maina domes nolikumu. Tikai tāpēc viņš pēc tam par šo jautājumu rakstījis iesniegumu domei, Viņam solīts, ka to iekļaus augusta sēdē, bet tas netiek darīts. 
    -Kāpēc darba samaksas nolikumu saskaņot ar VID, ja likumā ir paredzēta iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu? Es neko tāpat vien neprasu, esmu godīgi strādājis un maksājis nodokļus, un katram, kas tos ir maksājis, kādā brīdī ir tiesības uz pabalstu. Uz katru retoriku seko atbilstoša retorika. Jums tas ir jāsaprot un arī jādomā, ko jūs sakāt. Bet tiesā var vērsties jebkurš, – A. Krapam atbildēja Raivis Ragainis.
   A. Kraps atbildēja, ka tagad izmainot pašvaldības nolikumu, tas būtu darīts par labu diviem deputātiem – L. Kļaviņai un R. Ragainim, un nav pieņemami, ka sasaukuma deputāti kaut ko lemj par labu sev. Uz to R. Ragainis atbildēja, ka tad, ja grozījumus pieņems vēlāk, tas vairs nebūs vajadzīgs. Lai A. Kraps pasakot skaidri un gaiši, ka gluži vienkārši negrib ļaut R. Ragainim saņemt pabalstu. Turpretim R. Ragainis apšaubīja, vai A. Kraps savulaik vispār vērsies domē pēc skaidrojuma par pabalstu. Vismaz viņš tādu rakstisku iesniegumu neesot redzējis, bet tagad A. Kraps apgalvojot, ka viņu toreiz «atšuvuši».
Diskusija kļuva arvien asāka. A. Kraps atbildēja, ka viņam nav skaidrs tāda līmeņa termins kā «atšūt». Viņš tiešām neesot vērsies ar rakstisku iesniegumu, un arī ne pie domes vadības, bet mutiski konsultējies ar domes speciālistiem. 
    -Nevar pierādīt mutisku sarunu. Bet jūs arī mani esat saucis par nepatiesības paudēju. Varbūt pasakiet to arī Edgaram Lambam un citiem, ka viņi ir meļi. Arī man ir daudz lietu, par kurām bija neizpratne, kāpēc jūs tā rīkojaties ar savu komandu. Bija sāpīgi dzirdēt: –  «tikai mēs uzsākām lielos projektus, tikai mēs visu darām caurspīdīgi». Tas mani sāpināja. Bet tā ir vēsture. Strādāsim kā deputāti cilvēku labā, – diskusijā iesaistījās deputāts Leonīds Salcevičs. Viņš piebilda, ka vārds ir kā zvirbulis: izskries, un vairs nenoķersi. Varbūt esot gana šādu diskusiju. Viņš gan esot sacījis A. Krapam, varbūt lai vēršas deputātu ētikas komitejā. 
     -Paldies domes vadībai par šādu diskusiju. Paldies L. Salcevičam, ka tagad zvanāt riņķī un sakāt, lai mani nekur neņem darbā. Kā ir, tā ir. Par to skaļi vairs negribu runāt. Bet, ja cenšaties apvainot, arī gribu sevi aizstāvēt, – atteica Raivis Ragainis. 
     Diskusiju slēdza domes priekšsēdētāja vietnieces Kristīnes Ozolas piebilde, ka R. Ragaiņa iesniegumu, protams, skatīs komitejas sēdē, jo deputāta iesniegumu nevar atstāt neizskatītu. Tad arī R. Ragainim būšot iespēja sniegt skaidrojumu, kāpēc viņš rosina mainīt pašvaldības nolikumu. Esot precedenti, ka šādos gadījumos deputāti noliek mandātu, ja izdevīgāk ir saņemt bezdarbnieka garantijas.
 
Divus gadus darba iespējas ierobežotas
   Jāpiebilst, ka bijušajai pašvaldības amatpersonai, zaudējot amatu, darbu atrast nemaz nav tik viegli. Likums «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» noteic, ka valsts amatpersonai divus gadus pēc tam, kad tā pieņēmusi lēmumu vai piedalījusies lēmuma pieņemšanā par publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju, par publiskas personas finanšu līdzekļu piešķiršanu vai veikusi uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas, vai administrējusi maksātnespējas procesu, ir aizliegts iegūt tāda komersanta mantu, kā arī kļūt par tādas komercsabiedrības dalībnieku, akcionāru, biedru vai ieņemt amatus komercsabiedrībā, attiecībā uz kuru šī valsts amatpersona, pildot savus pienākumus, pieņēmusi lēmumu vai piedalījusies lēmuma pieņemšanā par publisko iepirkumu, partnerības iepirkumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vai koncesiju par publiskas personas finanšu līdzekļu piešķiršanu vai veikusi uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas, vai administrējusi maksātnespējas procesu. Tāpat, nemaz nerunājot par darbu pašvaldības uzņēmumos, tas nav iespējams lielā daļā citu uzņēmumu, kam vien bijusi sadarbība ar pašvaldību.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (7)

 1. bumerangs
  bumerangs
  pirms 1 gada

  Ragaiņa izteiciens iedzīvotājiem Krustpils novadā - ieplānots, tas nenozīmē, ka tiks izpildīts. Kraps saka, ka neizslēdz iespēju skatīt. Ļoti ceru, ka skatīt nenozīmēs nolikumu papildināt. Citādi Kraps aizies pret sevi, savu pārliecību, kas šinī gadījumā ir pareiza. Ja nolikumu pieņems, tas nebūs taisnīgi vēlētāju priekšā un tikai satracinās tautu. Vai ar iepriekšējo datumu varēs nokārtot bezdarbnieka pabalstu? Es tikai brīnos, cik gadus pastāv pašvaldība un nav pieņemts šāds nolikums. Tas taču būtu ideāli kundziņiem, ja nu gadījumā kas. Palūdzies tagad cienītais pats, kā savā laikā to darīja iedzīvotāji.

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 gada

  Kraps spītejas tāpec, ka Raigains kādreiz ir gribejs sist kant Krapam sievai. Kā viņč sev mugur sačakarejs, nevienam nestāst.

  Atbildēt
 3. he he
  he he
  pirms 1 gada

  Kraps ātrāk tiktu pie jaunas sievas. :DDD Viņam nav problēmu.

 4. Reālists
  Reālists
  pirms 1 gada

  Visu acu priekšā krapists negodīgi pāri "līķim" pārņema varu savās rokās. Tāpēc nav Dieva svētības šai domes vadībai :(((

  Atbildēt
 5. turpinu
  turpinu
  pirms 1 gada

  Noteikumu grozījumi ļautu R. Ragainim, zaudējot amatu domes vadībā un atsakoties no deputāta algas, saņemt bezdarbnieka pabalstu, kas sākotnēji būtu lielāks nekā atlīdzība par deputāta darbu. A. Kraps atteicās iekļaut R. Ragaiņa priekšlikumu 4.jūlija(???) domes sēdes darba kārtībā kā novēloti iesniegtu. Vēlāk viņš publiski vietējiem plašsaziņas līdzekļiem skaidroja, ka šāds lēmums būtu par labu konkrētiem deputātiem, bet nebūtu pieņemami, ja šī sasaukuma deputāti lemtu paši par labu sev. A. Kraps gan neizslēdza iespēju, ka R. Ragaiņa priekšlikumu var skatīt. ======================================== Johaidī liels šlangs, bet mīkstais un klīrējas kā vecmeita...

  Atbildēt
 6. sēņuvecis
  sēņuvecis
  pirms 11 mēnešiem

  Vispār jau iešana deputātos būtu jābūt aicinājumam - vēlme un reāla vīzija realizēt labas lietas cilvēku un pilsētas labā, savādāk zūd tā "demokrātijas" jēg, bet ne peļņas avotam. Var būt mūslaikos, kur tiek skandēts ka galvenais ir nauda, tas skan pārāk ideālistiski, bet ļoti gribētos pilsētas vadībā redzēt gudrus, tālredzīgus un nesautīgus cilvēkus, Jēkabpils to ir pelnījusi. Bet izskatās, ka tā raušanās deputātos ir pārsvarā dēļ naudas, dēļ omulīgiem krēsliem kuri nodrošina pietiekoši labu "iztiku". Neviļus rodas jautājums : ja Ragaini un Kļaviņai nebūtu nodrošināti amati un būtu jābūt par vienkāršiem deputātiem, kā tad (?), vispār tas, kas patreiz tur notiek ir PRETĪGI :(((((( !!!!

  Atbildēt
 7. Vēlētājs
  Vēlētājs
  pirms 11 mēnešiem

  Jā - Ragainis un Kļaviņa parādīja savu īsto seju in attieksmi kāpēc bija šajos amatos. Pretīgi.

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru